Samen beslissen binnen de zorg

Vijf ziekenhuizen gaan een speciaal programma uitvoeren om het ‘samen beslissen’ binnen de ouderenzorg te bevorderen. Ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd vormen hierbij de doelgroep. KBO-PCOB is nauw betrokken bij dit veelbelovende project.

Onderzoek wijst uit dat ouderen zich door ‘samen beslissen’ zekerder voelen over de keuzes die zij maken, gemotiveerder zijn om de behandeling vol te houden en minder vaak kiezen voor behandelingen die niet bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Zorgverleners ervaren meer voldoening en constateren dat ouderen vaker kiezen voor behandelingen die bijdragen aan wat er werkelijk toe doet in hun leven en dat van hun naasten.

Tijdens een inspiratiesessie in Utrecht maakten de deelnemende ziekenhuizen onlangs kennis met elkaar en brachten zij in kaart hoe de invoering moet gaan verlopen. Het programma, dat twee jaar loopt, wordt gefinancierd door Zorginstituut Nederland.

Aansluiten bij wat ouderen belangrijk vinden

“Bijzonder aan het programma is dat het gespreksmodel ‘samen beslissen’ wordt gecombineerd met meetresultaten”, zegt onderzoekster Ruth Pel, die promotieonderzoek doet naar samen beslissen. “Dat komt de kwaliteit van leven ten goede. Ons doel is dat we aan het einde van het programma in heel Nederland juist die zorg en ondersteuning geven die helemaal aansluit bij wat ouderen zelf belangrijk vinden.”

In eerste instantie gaan vijf ziekenhuizen aan de slag met de invoering van het gespreksmodel: het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Elisabeth-TweeStedenziekenhuis in Tilburg, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, het Radboudumc in Nijmegen en het Spaarne Gasthuis in Haarlem.

In het programma werken samen: Vilans, KBO-PCOB, Netwerk van organisatie van oudere migranten (NOOM), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de werkgroep Topics-MDS en de geriatrische afdelingen van de bovenstaande vijf ziekenhuizen.