Zoeken

Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving

Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten: zorg & wonen, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving

Eenzaamheid, verbinding en ontmoeting

Lees de inspiratieartikelen

Goede voorbeelden: inzet afdelingen voor seniorvriendelijk beleid in hun gemeente

Lees de laatste artikelen uit het Magazine van KBO-PCOB