Samen beslissen met uw arts

Ziek zijn en behandeld moeten worden vraagt veel van iemand. Het is vaak een emotioneel proces met veel vragen. Vertrouwen op de medische kennis van artsen en behandelingsmogelijkheden zijn daarbij belangrijk. Maar ook wat u zelf belangrijk vindt is van groot belang. Artsen moeten hier goed van op de hoogte zijn. Geen patiënt is gelijk en dit vraagt om een goede gezamenlijke voorbereiding.

 

KBO-PCOB is in samenwerking met Vilans en NOOM het project Samen Beslissen gestart. In dit project staat een goede voorbereiding voor een ziekenhuisbehandeling centraal.  Tijdens bijeenkomsten samen met senioren en een aantal ziekenhuizen in het land, wordt ingegaan op de werkwijze ‘Samen beslissen’ en op het belang van het goed nadenken over wensen en mogelijkheden bij de keuzes voor behandelingen in het ziekenhuis.

In steeds meer ziekenhuizen wordt gewerkt aan de hand van Samen beslissen. En dat is erg positief, want door deze werkwijze kan een arts beter rekening houden met de gezondheidssituatie en wensen van de patiënt. Zo kan er samen besproken worden wat de  beste mogelijkheden zijn én kan er samen besloten worden welke behandeling het beste bij iemand past.

Hoe bereid ik me voor op Samen beslissen met mijn arts?

Nadenken over de eigen gezondheid en wat je belangrijk vindt in je leven, kan op diverse manieren. Goed inzicht hierin maakt erover praten makkelijker. Bij deze voorbereiding wordt vaak gebruik gemaakt van een vragenlijst over de persoonlijke gezondheid. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over bijvoorbeeld het dagelijks leven en over klachten zoals bijvoorbeeld pijn of geheugenverlies. Ook helpt het om samen met iemand die dichtbij staat na te denken over wensen en mogelijkheden.

Download hieronder de ‘Samen beslissen checklist’

U kunt vanuit de website de vragenlijst niet invullen. U kunt het document printen en met de hand invullen of u kunt onderstaande stappen volgen.

  1. Download het betreffende bestand naar de map Downloads op je computer
  2. Open het document met Adobe PDF Reader
  3. Klik op gereedschappen en selecteer ‘Invullen en ondertekenen’
  4. Nu kan je het document op de daarvoor bestemde plaatsen invullen
  5. Sla het aangepaste document op op je eigen computer.

Samen beslissen

Neem een kijkje op de Academie voor meer relevante video's, tips en folders!