Active and Assisted Living

Technologie kan een handig hulpmiddel zijn om de gezondheid van senioren te bevorderen. Daarom neemt KBO-PCOB al meer dan tien jaar deel aan internationale projecten op dit gebied. ‘Wij hebben heel veel informatie over wat senioren willen en aankunnen’, zegt projectleider Nora Ramadani.

Technologie kan een handig hulpmiddel zijn voor senioren om hun leven te veraangenamen en te vergemakkelijken. Dat blijkt ook uit de ervaringen met de applicaties van de AAL-projecten (Active and Assisted Living). ‘Deze internationale projecten worden onder meer gefinancierd vanuit de Europese Commissie’, licht Ramadani toe. ‘Hiermee worden technologieën, vaak apps voor op de telefoon, ontwikkeld om ervoor te zorgen dat senioren langer zelfstandig en gezond thuis kunnen blijven wonen. Onze rol als KBO-PCOB is om te kijken of senioren die ook daadwerkelijk willen en kunnen gebruiken.’

Anathema

Seksuele gezondheid is belangrijk is voor een goede kwaliteit van leven. Het bespreken van seksuele gezondheid is nog steeds een taboe, dus weten mensen soms ook niet waar ze informatie kunnen vinden. Een smartphoneapplicatie als Anathema kan op een laagdrempelige wijze ondersteuning bieden in de bevordering van seksuele gezondheid.

CARA II

De auto is voor de senioren een belangrijk vervoersmiddel. Het is voor hen een manier om zelfstandig te blijven en hun sociale leven te onderhouden. In het Europese project CuARdian Angel (Cara II) wordt onderzoek gedaan naar hoe senioren ondersteund kunnen worden om comfortabel te blijven autorijden.

Anathema

Anathema heeft als doel om traditionelere vormen van seksuele gezondheidsinterventies aan te passen door deze online aan te bieden en te specificeren voor senioren, hun partners en personen die lijden aan chronische ziekten. De smartphone biedt de mogelijkheid om zelf anoniem naar services te zoeken die anders moeilijk vindbaar zouden zijn. Hulp vragen bij een psycholoog of seksuoloog vereist meestal langdurige en persoonlijke betrokkenheid, waardoor deze methode vaak kan falen. Daarom kan een smartphoneapplicatie als Anathema op een laagdrempelige wijze ondersteuning bieden in de bevordering van seksuele gezondheid. Doordat de app gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk en destigmatiserend is zullen gebruikers opener staan tegenover interventie en profiteren van de positieve ervaringen.

Anathema zal bestaan uit een smartphoneapplicatie en een desktop app voor psychologen om seksuele gezondheidsinterventies op te plaatsen. Daarbij zal tijdens het project een tool ontwikkeld worden om het gebruik van Anathema gedurende de pilots van het project te monitoren. Voor bestaande online therapie platformen zullen nieuwe modules ontwikkeld en getest worden.

Voor meer informatie over het project of over de pilot neemt u contact op met Mariette.bergmans@kbo-pcob.nl

Bekijk de Europese projectpagina AAL

Deelname Pilot!?

Door deelname aan de pilot kunnen senioren hun ervaringen en feedback aan de projectgroep geven.  

 1. Wat houdt de pilot van de testversie Anathema app in?

Na de procedure tot deelname krijgt u toegang tot de app Anathema die u installeert op uw mobiele telefoon. U gebruikt daarbij een anoniem account dat u van ons ontvangt. De Anathema app bestaat uit vijf modules die in 8 weken tijd stapsgewijs worden aangeboden. Tijdens de pilot mag u de app op uw eigen tempo binnen 8 weken voltooien. 

Tijdens het pilot onderzoek krijgt u twee keer een digitale vragenlijst. Eén demografische vragenlijst vooraf aan het installeren van de Anathema app op uw telefoon. En één vragenlijst na gebruik van de Anathema app. Deze gaat over uw ervaringen tijdens het gebruik van de app.  

Om uw privacy te waarborgen gebruikt u de code die u tijdens de procedure tot deelname ontvangt. U vult uw naam niet in op vragenlijsten of in de app. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.  

 1. Met behulp van onderstaande punten checkt u of u kunt deelnemen:

Ik ben in staat om, weloverwogen, toestemming te geven
Ik ben 55 jaar of ouder;
Ik heb geen matige of ernstige psychiatrische aandoening.
Ik kan zonder medische belemmeringen meedoen aan het project. 
Ik volg geen therapie om problemen met seksualiteit of intimiteit te verhelpen, of een cognitieve gedragstherapie voor andere psychologische problemen.
Ik gebruik geen medicijnen voor psychiatrische of psychologische problemen. (of heeft deze medicatie geen invloed op uw seksuele functie).
Ik heb toegang tot internet/wifi en beheers basisvaardigheden op mijn smartphone.
Ik ben op dit moment niet actief in een klinisch project/studie/onderzoek.  

 1. Procedure voor aanmelding pilot onderzoek 

Als u zich meldt bij de projectleider ontvangt u van ons een uitnodiging tot deelname aan de pilot en het ‘formulier geïnformeerde toestemming’, met de mogelijkheid deel te nemen aan een informatiebijeenkomst op 6 juni voor als u meer informatie nodig heeft in uw overweging tot deelname. 

wilt u zich aanmelden of meer informatie ontvangen. Stuur dan een bericht naar Mariette.bergmans@kbo-pcob.nl

CARA II

De auto is voor de senioren een belangrijk vervoersmiddel. Het is voor hen een manier om zelfstandig te blijven en hun sociale leven te onderhouden. In het Europese project CuARdian Angel wordt onderzoek gedaan naar hoe senioren ondersteund kunnen worden om comfortabel te blijven autorijden. Wat betekent autorijden voor u? Autorijden geeft veel mensen een gevoel van vrijheid, flexibiliteit en onafhankelijkheid. Het geeft de mogelijkheid om te gaan en te staan waar u wilt.

In het project CARA II worden 3 productideeën verder ontwikkeld:

 • CARA Zelftest
  In de CARA Zelftest worden vragen gesteld die de senioren aan het denken zetten over hun rijgedrag en de toekomst. Bijna 50% van de respondenten geeft aan dat deze test hen aan het denken heeft gezet over hun rijgedrag.
 • CARA MyCoach
  CARA MyCoach geeft inzicht en feedback op het rijgedrag. Het registreert het rijgedrag op verschillende aspecten zoals snelheid, anticiperen en baan houden. Daarnaast ontvangen bestuurders tips hoe zij hun rijgedrag kunnen verbeteren.
 • CARA MyRoad
  CARA MyRoad creëert persoonlijke routes op basis van het rijgedrag van de oudere automobilist en houdt rekening met de verkeerssituaties waar hij/zij moeite mee heeft. Het systeem maakt het mogelijk voor de senior om overal naartoe te rijden zonder stress.

Europese AAL-projecten waarbij KBO-PCOB eerder betrokken was:

 

 

logo ZonMw