Veiligheid  

Wij zetten ons in voor de veiligheid van senioren. We willen voorkomen dat mensen zich door (het gevoel van) onveiligheid buitengesloten voelen. Wij benoemen reële risico’s zonder deze uit te vergroten. De focus op veiligheid mag niet ten koste gaan van de vrijheid van mensen.

Internetveiligheid

Senioren zijn vaker slachtoffer van internetcriminaliteit. Wij willen alle senioren hier daarom weerbaar tegen maken.

Babbeltrucs

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat.

Inbraak

Een inbraak levert niet alleen materiële schade op. Vaak geeft het een onveilig gevoel als een onbekende in huis is geweest. KBO-PCOB geeft tips en adviezen om inbrekers te weren.

Internetveiligheid

Digitale criminaliteit neem toe. Criminelen sturen e-mails afkomstig van een ogenschijnlijke betrouwbare instantie zoals gemeente, bank of supermarkt. Het doel van criminelen is om persoonlijke gegevens te stelen. Senioren zijn vaker slachtoffer van internetcriminaliteit. Wij willen alle senioren hier daarom weerbaar tegen maken.

Veilig pinnen 

Het is belangrijk dat bankieren, elektronisch betalen en pinnen veilig gebeurt. KBO-PCOB  overlegt daarom met banken over beleid en maatregelen. We adviseren bedrijven en overheden. En we geven voorlichting aan onze leden. Ook volgen we de ervaringen van senioren met nieuwe betaalwijzen: is en blijft het veilig en gebruiksvriendelijk en blijft er een vangnet voor wie niet mee wil en kan doen? 

Lees meer over digitale veiligheid

Babbeltruc 

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen met name senioren te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind naar het toilet mag. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. KBO-PCOB waarschuwt senioren met voorlichtingscampagnes, informatie en praktische adviezen.  

Inbraak 

Een inbraak levert niet alleen materiële schade op. Vaak geeft het een onveilig gevoel als een onbekende in huis is geweest. KBO-PCOB geeft tips en adviezen om inbrekers te weren. En werkt samen met de overheid om wijken inbraakbestendig te maken. 

Woningoverval 

De kans op een woningoverval is klein. Toch lijkt het erop dat senioren vaker een doelwit zijn omdat ze een gemakkelijker slachtoffer zijn. KBO-PCOB werkt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en met de politie om senioren te informeren en weerbaar te maken. 

Brand 

Brand kan iedereen overkomen. De meeste slachtoffers vallen onder senioren die minder mobiel zijn en daardoor minder goed kunnen vluchten. Daarom vindt KBO-PCOB het belangrijk dat u weet hoe u brand kunt voorkomen en wát u moet doen als er toch brand ontstaat. Zorg dat uw woning brandveilig is en dat u werkende brandmelders in huis heeft. Binnen drie minuten kan een klein vuurtje tot een uitslaande brand leiden.

 

Tips en praktische informatie over het organiseren van een veiligheidsbijeenkomst of het veilig inrichten van uw huis vindt u op de Academie.

Vallen

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser in het ziekenhuis door een val. Vallen wordt wel ‘de grootste sluipmoordenaar onder senioren’ genoemd. Met informatie en voorlichting zet KBO-PCOB in op preventie. Belangrijk nu steeds meer senioren steeds langer thuis wonen. De oorzaken van een val in huis zijn meestal heel alledaags. U stapt met natte voeten op de gladde badkamervloer en glijdt uit. Of u wilt even snel naar beneden omdat daar de telefoon gaat. Zorg dat uw huis veilig is.

 

Ouderenmishandeling 

Naar schatting 200.000 senioren worden elk jaar slachtoffer van mishandeling. Angst, schaamte en afhankelijkheid belemmeren senioren om deze mishandeling kenbaar te maken. KBO-PCOB werkt sinds 2012 samen met de Rijksoverheid om voorlichting te geven en bij te dragen aan bewustwording en preventie.  

De mishandeling kent veel vormen. Denk aan lichamelijke mishandeling; psychische mishandeling; verwaarlozing; financiële uitbuiting; seksueel misbruik en het ontnemen van privacy, vrijheid en eigen keuzes.

Meldpunt mishandeling

Heeft u te maken met ouderenmishandeling, of een vermoeden van misbruik? Blijf er niet mee zitten. Bel gratis en anoniem naar het advies- en meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000.  

Het telefoonnummer is afgeschermd en komt niet op uw telefoonrekening terecht. U kunt ook naar dit nummer bellen als u een ‘niet pluis’-gevoel heeft bij familie of vrienden. 

Meer informatie op de Academie