KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk, provinciaal én lokaal politici, beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids-)maatregelen ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving sterk is en blijft. Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling door een netwerk belangenbehartiging, focusgroepen en een onderzoekspanel.
We zijn onder andere actief op onderstaande thema’s: