Onderzoek Levensvragen KBO-PCOB 2021

Senioren zijn gelukkige denkers

Ruim driekwart (76%) van de senioren vindt zichzelf een gelukkig mens. Slechts een klein deel (5%) voelt zich niet zo gelukkig. Dit blijkt uit een onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB naar zingeving. Hieruit blijkt ook dat een grote meerderheid (88%) nadenkt over levensvragen als ‘Wat kan ik voor anderen betekenen?’, ‘Hoe kunnen we op een menswaardige wijze samenleven?’ en ‘Wat doe ik met de tijd die mij resteert?’. Gusta Willems van KBO-PCOB: “Bijna de helft (46%) van de senioren denkt dagelijks tot meerdere keren per week na over dit soort onderwerpen. Corona heeft hier weinig invloed op gehad, slechts twee op de tien senioren zijn hier sindsdien meer over gaan nadenken.”

Levensvragen houden senioren bezig, toch worden deze gedachten maar weinig gedeeld. Zes op de tien (64%) zegt af en toe eens met anderen hierover te praten. Twintig procent doet dit nooit. Toch is die behoefte er wel, ruim de helft (54%) geeft aan dat ze deze levensvragen het liefst met hun naasten willen bespreken. Met de stelling dat hier in de zorg ook meer ruimte voor zou moeten zijn, is men het volmondig eens (72%).

Terugkijken

Als senioren terugkijken op hun leven, vindt meer dan de helft (61%) dat ze het goed gedaan hebben. Vier op de tien (38%) houdt het bij ‘niet goed, niet slecht’. Bijna de helft (45%) van de senioren geeft aan, één of meer fouten in hun leven gemaakt te hebben. De meesten (79%) hebben zichzelf die fout kunnen vergeven.

Wanneer de senioren verder terugblikken en hen wordt gevraagd wat zij anders zouden doen als zij hun leven opnieuw mochten leven, dan geven de meesten (36%) aan dat ze het niet anders zouden doen. Toch zijn er voor sommige senioren ook onderdelen van het leven waarin nu anders gekozen zou worden, zoals de studie, het beroep en voor een aantal zelfs de keuze van de partner.

De partner wordt ook in positieve zin genoemd. Want voor ruim een kwart (27%) is de partner de reden dat het leven op dit moment de moeite waard is om geleefd te worden. Gevolgd door vriendschappen (20%), kinderen (14%) en gewoon het plezier dat men elke dag weer aan het leven beleeft (11%).

Onderzoek

In totaal hebben 1.523 Nederlandse senioren meegedaan aan dit onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de gehele groep respondenten is 74 jaar.