De nieuwe weg voor PCOB:

PCOB en ANBO willen samen verder

Nu de samenwerking met KBO afloopt, is PCOB – om op belangrijke punten echt verschil te kunnen maken – op zoek gegaan naar een nieuwe samenwerkingspartner. Die is gevonden in ANBO, waarmee PCOB al langer optrok in de belangenbehartiging onder de vlag van de SeniorenCoalitie.

PCOB en ANBO besloten, als twee relevante seniorenorganisaties, om de handen ineen te slaan en samen verder te gaan. Door synergie te creëren, kunnen we meer bereiken voor senioren in Nederland.

Op 16 november jl. gaven de ledenraden van PCOB en ANBO groen licht voor de ingezette koers naar de fusie. Zij hebben hun intenties uitgesproken om gezamenlijk een sterke nieuwe vereniging te bouwen voor alle leden. ANBO-voorzitter Pieter van Keulen schetst het samengaan als ‘logisch’. ‘Door elkaars krachten te benutten, kunnen we nog meer betekenen voor senioren in Nederland’, zegt ook Henk Zieleman, voorzitter van de ledenraad PCOB.

Er volgt nu alleen nog een formeel ‘ja’ of ‘nee’ op 21 december. Als ook dan alles volgens plan verloopt, zal de fusie vanaf 1 januari 2024 een feit zijn. ANBO en PCOB zijn ervan overtuigd dat ze samen impact kunnen maken. Beoogd directeur-bestuurder van de nieuwe vereniging ANBO-PCOB is Anneke Sipkens.

 

 

 

‘Lokale afdelingen geven identiteit vorm’  
‘Identiteit maakt ons tot wat we zijn, daaraan zijn we herkenbaar. Identiteit is je DNA. Daarom is het begrijpelijk dat leden zich afvragen of de christelijke identiteit van PCOB wel voldoende gewaarborgd is als we fuseren met ANBO. Laat ik beklemtonen dat identiteit ook bij het PCOB-bestuur hoge prioriteit heeft. In de eerste gesprekken met ANBO hebben we dat meer dan duidelijk gemaakt. Overigens is daar bij ANBO volledig begrip voor. Men heeft respect en waardering voor onze identiteit en wil deze ook een belangrijke plaats toekennen. Het wordt anders, daar kunnen we niet omheen: er komt een grotere verscheidenheid in hoe identiteit vormgegeven wordt. Eenheid in verscheidenheid is hierbij een passende term.  Maar ik heb er alle vertrouwen in dat onze afdelingen op lokaal niveau eigenstandig kleur blijven geven aan hun identiteit, passend bij de context van de omgeving, zoals dat ook nu gebeurt. Want het begint bij de lokale afdelingen.’ 

Marjolein Willemsen, portefeuillehouder identiteit bestuur PCOB 

Vragen en antwoorden voor PCOB-leden

De ontvlechting betekent niet het einde van de samenwerking op landelijk niveau tussen de zeven KBO-bonden en PCOB. Er zal nog steeds samenwerking zijn en ze zullen elkaar in de toekomst nodig hebben. Hetzelfde geldt voor de KBO- en PCOB-afdelingen of andere organisaties in ons werkgebied. Het is niet mogelijk om formele samenwerking met bijvoorbeeld gezamenlijke statuten te formaliseren, maar dit staat een prettige samenwerking niet in de weg.

In toenemende mate merken we dat we meer kunnen bereiken wanneer we onze krachten bundelen. We willen dichtbij voor onze leden activiteiten organiseren, belangen behartigen en een levendige vereniging zijn.

PCOB en ANBO trekken steeds meer met elkaar op in de landelijke belangenbehartiging, vooral op de grotere dossiers (wonen, zorg, koopkracht etc). Samen, met het benutten van elkaars krachten, kunnen we nog meer betekenen voor senioren in Nederland.

Op dit moment bevinden we ons in een verkennende fase, waarin we gesprekken voeren over een mogelijke fusie. Het streven is om in november tot een formele besluitvorming te komen. Als alles volgens plan verloopt, zal de fusie vanaf 1 januari 2024 een feit zijn. ANBO en PCOB zijn ervan overtuigd dat ze samen impact kunnen maken en van oprechte betekenis kunnen zijn voor senioren nu en in de toekomst.

Samen worden we nog sterker en krachtiger in de belangenbehartiging. We bouwen samen verder aan een landelijke seniorenvereniging met een stevig en vitaal lokaal netwerk in het land. En we zijn we een belangrijke gesprekspartner in Den Haag.

Door onze krachten te bundelen kunnen we vernieuwen en onze dienstenverlening aan leden verbeteren. Zoals het uitgeven van een mooi magazine, een informatieve website en diensten zoals belastinghulp aan huis.

We koesteren onze levendige lokale afdelingen. De PCOB-afdelingen kunnen hun werk op de huidige manier voortzetten. Ze kunnen hierbij hun identiteit en manier van werken behouden en worden hierbij ondersteund. Daarnaast wil de nieuwe vereniging extra lokale activiteiten gaan ontplooien en het lokale netwerk verder versterken. Als u nu al prettig samenwerkt met een KBO-afdeling of ANBO-leden, dan kunt u daar gewoon mee doorgaan.

In 2024 ontvangt u het Magazine in de huidige vorm acht keer per jaar. De eerste edities zullen alleen van PCOB zijn. We hopen na de zomer van 2024 een gezamenlijk blad met ANBO uit te kunnen brengen. PCOB-leden zijn betrokken bij de totstandkoming van dit magazine.

Heeft u een energiecontract bij KBO-PCOB dan loopt dit automatisch door.

Als u gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis dan blijft deze automatisch doorlopen.

Ook als u nu in het KBO-PCOB collectief zit bij De Christelijke Zorgverzekeraar en De Friesland wordt uw deelname automatisch overgezet naar het PCOB-collectief.

De hoogte van de contributie wordt (net als voorheen) door uw PCOB-afdeling bepaald.

Binnen ANBO en PCOB is er een grote verscheidenheid aan identiteiten. We zoeken naar een nieuwe eenheid in deze verscheidenheid. Ieder individueel lid brengt immers een eigen unieke identiteit met zich mee en brengt deze ook in. Onderling ruimte en respect voor ieders identiteit en kernwaarden staan dan ook voorop. We betrachten zorgvuldigheid en houden het gesprek met de leden hierover gaande.