Caroline van der Plas

‘Ouderen moeten gelijkwaardige kansen krijgen’

De nieuwe pensioenwet kon de BBB niet meer tegenhouden, maar de partij wil na de verkiezingen zorgen voor aanpassingen in de wet. Bovendien vindt partijleider Caroline van der Plas dat senioren niet genoeg worden gewaardeerd om wat zij betekenen en hebben betekend in onze samenleving.

Kunt u zichzelf kort voorstellen aan onze lezers?
‘Ik ben Caroline van der Plas, 56, en woon sinds een aantal jaar weer in Deventer, waar ik als kind ben opgegroeid. Ik heb twee kinderen en ben weduwe van mijn in 2019 overleden man Jan. Naar aanleiding van de boerenprotesten heb ik de Boeren Burger Beweging mede-opgezet. Sinds 2021 ben ik fractievoorzitter en partijleider.’

Wat is de positie van senioren in onze maatschappij en wat is het eerste dat u voor hen voor elkaar wilt krijgen?
‘Senioren hebben altijd hard gewerkt en de oudste generatie heeft zelfs ons land weer opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Het doet mij pijn dat ouderen soms worden weggezet als mensen die hun tijd wel hebben gehad. Veel ouderen zijn nog heel vitaal en hebben kennis die ze kunnen overdragen aan de jongere generatie. Wij willen graag dat ouderen die nog maatschappelijk actief zijn, nog willen werken na hun pensioen of zich misschien nog wel een keer willen laten omscholen, gelijkwaardige kansen krijgen. Net als andere mensen.

Wij hebben bijvoorbeeld gepleit voor het openstellen van het STAP-budget voor AOW’ers. Helaas heeft die motie het niet gehaald. Ook willen wij meer geld voor de ouderenzorg, maar vooral ook vermindering van de werkdruk en minder regelgeving, zodat de verzorgenden weer plezier hebben in hun werk en voldoende tijd aan ouderen kunnen besteden. Je bent verzorgende, juist omdat je graag mensen verzorgt en aandacht wil geven. Wij willen ook kijken of we na de verkiezingen voor aanpassingen kunnen zorgen in de nieuwe Pensioenwet. BBB heeft in de Tweede Kamer tegen de wet gestemd, maar helaas konden we dat niet doen in de Eerste Kamer. Daar werd namelijk besloten de Pensioenwet door de oude Eerste Kamer te laten behandelen. BBB kwam daarna pas in de Eerste Kamer, dus we hebben het niet tegen kunnen houden.’

Koopkracht is voor senioren belangrijk. Bijvoorbeeld dat de AOW waardevast blijft en volwaardig gekoppeld blijft aan het minimumloon. Wat bent u van plan met de AOW?
‘BBB is voor volwaardige koppeling van de AOW aan het minimumloon. In de vorige Kamerperiode hebben wij hier ons ook hard voor gemaakt.’

Hoe gaat uw partij ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare, geschikte en bereikbare (cluster)woningen voor senioren komen?
‘BBB heeft oog voor ouderen die eigenlijk de trap niet meer op kunnen komen, maar in de huidige woningmarkt geen gelijkvloerse ouderenwoning kunnen vinden en/of geen informatie hebben over mogelijke voorzieningen. Ook familie-wonen, met twee of drie generaties die elkaar ondersteunen, moet weer mogelijk worden gemaakt. De limiet van twee adressen per postcode wordt geschrapt. Het moet bijvoorbeeld mogelijk worden gemaakt om ouderen gelegenheid te bieden om in hun eigen omgeving te blijven wonen. De BBB zal fors inzetten op nieuwbouw van moderne bejaardenhuizen. Sociale cohesie heeft daarbij prioriteit en wordt bevorderd door bijvoorbeeld bouw van ‘hofjes’ te stimuleren. We gaan daarbij onderzoeken of we extra zorgfuncties kunnen realiseren bij moderne bejaardenhuizen.

We willen het bouwen van nieuwe woningen weer aantrekkelijk en beter betaalbaar maken. Een van de afwegingen die we daarbij maken is om de regelgeving voor nieuwe woningen, zoals het bouwbesluit en duurzaamheidseisen de komende jaren te bevriezen. Zo weten bouwers, ontwikkelaars én kopers waar zij aan toe zijn.’

Hoe wilt u de ouderenzorg overeind houden, gezien de vergrijzing enerzijds en knelpunten bij zorgpersoneel en woonvoorzieningen anderzijds?
‘In tegenstelling tot veel andere partijen willen we juist investeren in de ouderenzorg in plaats van bezuinigen. We moeten immers ook wel: als we ons nu niet voorbereiden op het sterk stijgende aantal ouderen, lopen we straks achter de zaken aan. Dat doen we door te investeren in woonzorgvormen, en te zorgen voor meer plekken in verpleeg- en verzorgingshuizen. We zorgen dat het indicatiecircus aangepast wordt, wat overzichtelijker is voor ouderen en betaalbaarder. En voor de werknemers in de zorg richten wij ons op een betere beloning en minder vinkjessystemen en bureaucratie, zodat weer daadwerkelijk tijd hebben voor hun cliënten en patiënten.’

Tot slot: Er is een kloof tussen digitaalvaardige en minder digitaalvaardige mensen. Hoe wilt u die kloof dichten?
‘Ik zou wel willen stimuleren dat ouderen beter met computers zouden kunnen omgaan. Maar dit moet ze niet worden opgelegd. Sommige mensen willen dat gewoon niet en vinden digitaal werken soms ook eng of onveilig. Je moet mensen niet dwingen. Daarom vinden wij ook dat bankzaken ook gewoon schriftelijk of persoonlijk moeten blijven kunnen gebeuren. Pinautomaten moeten blijven. Contant geld moet blijven. Iemand die geen DigiD wil, moet gewoon zonder DigiD zijn of haar zaken kunnen regelen. Ik zou graag meer vrijwilligers zien die oudere mensen helpen, als ze toch iets digitaal moeten doen.’