Hulp bij belastingaangifte

Kunt u hulp gebruiken bij het invullen van uw belastingpapieren? Leden van KBO-PCOB die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen tegen een kleine vergoeding de aangifte laten verzorgen door een belastinginvuller van KBO-PCOB. U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg- en huurtoeslag.

Wilt u gebruik maken van deze service? Neem contact op met uw afdeling. De afdeling zoekt dan een belastinginvuller bij u in de buurt.

Kosten en aansprakelijkheid

Afhankelijk van de lokale afspraken kan de belastinginvuller een kleine onkostenvergoeding vragen. De belastinginvuller vult de aangiftes in. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aangifte en de aanvraag van zorg- en/of huurtoeslag. De vrijwillige belastinginvuller noch de afdeling kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de tijdigheid van deze service.

Gegevens bij de hand

De belastinginvuller kan vanaf maart uw aangifte indienen, omdat de vooringevulde gegevens niet eerder beschikbaar zijn. Houd u hier rekening mee bij het maken van een invulafspraak.

Aangifte doen kan complex en tijdrovend zijn. Daarom is het handig als u de volgende gegevens hebt verzameld en onder handbereik hebt als de belastinginvuller bij u thuis komt.

  • Uw jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over het jaar waarover u aangifte gaat doen;
  • De WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker;
  • Uw jaaropgaven van de bank;
  • Bewijsstukken van giften;
  • Beschikking van zorg- en/of huurtoeslag of bankafschrift waarop deze bedragen staan vermeld;
  • Facturen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte (die buiten de ziektekostenverzekering vallen);
  • Uw BSN-nummer.