Wie is wie bij KBO-PCOB

Het verenigingsbureau van KBO-PCOB is gevestigd in Nieuwegein. Op het bureau werken zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Dagelijks behartigen zij uw belangen, zorgen zij voor heldere communicatie, staan zij u te woord of beantwoorden zij uw e-mail. Op deze pagina ziet u de gezichten achter dat werk. Ook ziet u hier onze bestuursleden.

Bestuur

vz KBO-PCOB

Anemone Bögels, voorzitter

Het hebben van een doel is zó belangrijk voor plezier in je leven en behoud van vitaliteit. Mijn droom is een KBO-PCOB die 50+ers in Nederland weet te verbinden en te inspireren op zingeving in brede zin. Prachtig om daaraan bij te kunnen dragen en de kracht van onze samenwerking optimaal te benutten!

vz KBO

Peter de Laat (vz KBO)

KBO-PCOB maakt relevante onderwerpen voor senioren bespreekbaar en heeft daarmee invloed. KBO-PCOB is in beweging, praat op lokaal, provinciaal en landelijk niveau mee over alles wat te maken heeft met het leven van mensen die ouder worden en graag mee willen doen. We zijn een verband van senioren met een schat aan kennis, ervaring en creativiteit. KBO-PCOB heeft veel te bieden. Ik ben trots dat ik mijn steentje mag bijdragen en dat geeft me energie.

Willem Nuis (vz PCOB)

Mijn drijfveer binnen KBO-PCOB is met elkaar een brug te bouwen, waarover wij aan de hand van een nieuwe sprankelende visie – ondersteund door een enthousiast verenigingsbureau – jongere senioren bij de verenigingen tegemoet willen stralen en willen verwelkomen. Tegelijk ligt daar de opdracht te voorkomen, dat onze trouwe achterban diezelfde brug gebruikt om de vereniging te verlaten.

elly kbo

Elly Hilgeman

Ik vind het belangrijk dat oud en jong elkaar respecteren, versterken en vasthouden. De wederkerigheid tussen oud en jong, daar wil ik mij voor inzetten.
Ik wil eraan bijdragen dat ouderen:
– naar vermogen een actieve rol spelen in de samenleving;
– gewaardeerd en gerespecteerd worden – om hun levenservaring en ‘wijsheid’:
– een inspirerend voorbeeld zijn voor jonge mensen.

Henk Steegstra

Mijn ambitie is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een dynamische, vooruitstrevende seniorenorganisatie KBO-PCOB als dé organisatie voor alle senioren in Nederland. Daarbij sta ik als financiële man voor een robuust financieel beleid om dit mogelijk te maken.

jan Waaijer KBO

Jan Waaijer

Wij leven in een digitaal tijdperk. Het is een 1 of een 0. Zwart of wit. Zo lijkt het ook bij de drie grote levensfases:  1) je bent jong en studeert, 2) je werkt en draagt bij of 3) je bent senior en zit in de ogen van velen op de bagagedrager. Je levert dan geen inspanning, maar mag wel mee. De mens is echter analoog en niet digitaal. Veelkleurig en niet zwart-wit. Iedere levensfase is waardevol en het is een uitdaging om die levensfases is elkaar te laten overvloeien en anderen deelgenoot te maken van elkaars levensfase. Aan die uitdaging wil ik graag mijn energie besteden. Wij kunnen veel voor elkaar betekenen.

Hans van Vliet

Ik ben ervan overtuigd dat mensen aan elkaar gegeven zijn. Samenleven doe je immers niet alleen! Het is belangrijk dat senioren zich in Nederland gekend en gewaardeerd voelen. Vanuit dat besef wil ik mij inzetten voor senioren. Ik geloof dat aandacht en verbinding voor elkaar bouwstenen zijn om deze wereld een beetje mooier te maken. De PCOB geeft mij de kans hiermee aan het werk te gaan, en dat doe ik met overtuiging.

Directie & Staf

Ingrid Rep, directeur

De komende jaren zal het aantal senioren in Nederland alleen maar groeien. En ik, nu nog een jonge senior uit 1962, zal daar hopelijk een van zijn. Het is fantastisch om te werken bij een organisatie die senioren verenigt en waar veel waarde wordt gehecht aan een maatschappij waar we op een goede en gezonde manier oud kunnen worden. Als directeur van KBO-PCOB ga ik mij sterk maken voor de thema’s die belangrijk zijn voor de senioren van vandaag én morgen. Ik hoop dat met u en een fantastisch team van het landelijk bureau samen te doen.

Ilse van Zeewijk Vink, directiesecretaris

In mijn werk vind ik het belangrijk om bij te dragen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en zich voor een ander inzetten. Bij KBO-PCOB wordt dit door en voor ouderen concreet gemaakt. Ik vind het fijn dat ik hier mijn werkplek heb gevonden en nu deel uitmaak van deze vereniging.

Irene Crepin, directiesecretaresse

Werken voor een ledenorganisatie is speciaal en dat geeft net een andere dynamiek dan wanneer je voor klanten actief bent.

Wat ik belangrijk vind is zaken benoemen en oplossen, respectvol zijn naar elkaar en dingen niet moeilijker maken dan ze soms al zijn.

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te kokkerellen en met mijn boekenclub steeds weer nieuwe ontdekkingen te doen.

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd en dat doe ik ook graag bij KBO-PCOB!

Ruud Pot, Hoofd interne bedrijfsvoering

Het geeft mij ontzettend veel voldoening om me in te zetten voor een vereniging als KBO-PCOB, het gaat namelijk niet primair om geld verdienen maar om het behartigen van belangen voor een hele grote groep mensen.

Gita Nagel, financieel administratief medewerker

In mijn werk op de financiële administratie heb ik veel contact met de penningmeesters van de PCOB en daar geniet ik echt van. Ik heb veel bewondering voor het werk dat door hen verzet wordt, hun gedrevenheid en inzet. Ik ben blij dat ik hen kan ondersteunen in hun werk voor de vereniging.

Belangenbehartiging

Mariëlle van Oort, hoofd belangenbehartiging

Als hoofd van de afdeling Belangenbehartiging zet ik me graag in voor KBO-PCOB. Met veel enthousiasme en bevlogenheid werk ik er, samen met mijn collega’s, aan dat de stem van senioren in de maatschappij gehoord wordt.

Jan Brinkers, beleidsadviseur belangenbehartiging

KBO-PCOB is dé seniorenbeweging van Nederland; door, voor en van senioren. Ik zet me hier met veel plezier voor in. Het is goed om te zien dat we er door onze belangenbehartiging in slagen de participatie van senioren in onze (digitaliserende) samenleving te behouden en zelfs te vergroten.

Communicatie & Marketing

Gusta Willems, hoofd Communicatie & Marketing

Onze leden worden lid van KBO-PCOB, niet per se voor zichzelf, maar voor elkaar. Mij spreekt dat geweldig aan! En ik wil ook als professional hierop aangesproken worden. Opdat ik er ben voor de mensen met wie ik werk. Want daar geloof ik in.  We kunnen bergen verzetten als wij zijn als naasten voor elkaar.

Pien Wils, senior communicatieadviseur

Wijsheid, kennis, toewijding; senioren hebben de samenleving veel te bieden. Als communicatieadviseur maak ik die positieve bijdrage graag zichtbaar. Met creativiteit en enthousiasme zet ik me in voor onze leden en andere ouderen. Zo hoop ik bij te dragen aan de waardering van deze mooie levensfase.

Suzanne Meeboer, redactiemedewerker

Elke dag geniet ik van de kleurrijke en diverse lezersverhalen die de redactie bereiken. Échte verhalen, die het hart raken. Prachtig om deze door te mogen vertalen naar artikelen die voor iedereen inspirerend kunnen zijn.

Ingrid Nies, hoofdredacteur Magazine van KBO-PCOB

Het is mijn persoonlijke missie om een zo mooi en lezenswaardig mogelijk magazine te maken dat leden verbindt met elkaar. Een magazine met verhalen waardoor zij zich gehoord en gezien voelen, met goede informatie en dat inspireert om te genieten van deze boeiende levensfase.

Sven Stijnman, persvoorlichter

Als persvoorlichter ben ik de contactpersoon voor alle media en breng zo de verhalen van de KBO-PCOB-leden onder de aandacht. Daarin wil ik ook de verbinding met niet-senioren maken, want uiteindelijk worden we allemaal een dagje ouder en is er een gezamenlijk belang.

Iris Govers, Content marketeer

Als content marketeer hou ik mij bezig met onze boodschap digitaal te realiseren. In deze tijd waarbij technologie een prominente rol speelt, ben ik van mening dat wij de tools moeten aanbieden om senioren te verbinden met de digitale wereld.

Dienstverlening

Marja Cevaal, hoofd dienstverlening

Het is indrukwekkend dat er zoveel senioren zijn die zich inzetten voor anderen. In een vereniging die volop in beweging is. Geweldig dat ik een steentje bij mag dragen aan het realiseren van mooie plannen en initiatieven ván en vóór senioren.

Jozette Aldenhoven, beleidsadviseur dienstverlening, ouderenadvisering en speerpunt Veiligheid

Ik zet me als beleidsadviseur in voor KBO-PCOB. Ik ben afgestudeerd op de gevolgen van de vergrijzing in religieuze gemeenschappen. KBO-PCOB is een organisatie voor senioren die ook inspringt als mensen hulp of een luisterend oor nodig hebben. Daar wil ik graag aan mee werken.

Nora Ramadani, projectleider AAL (Active and Assisted Living)

Het is voor mij een grote motivatie om voor een organisatie te werken waar de mens centraal staat. Ik vind het mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan het leven van senioren, en ook in de toekomst aan dat van vele anderen.

Marja Berendsen, medewerker projectsecretariaat

Ik heb altijd gewerkt bij commerciële bedrijven, maar wilde liever iets voor mensen doen in plaats van bezig zijn met winst en cijfers. Als medewerker projectsecretariaat wil ik graag op sociaal vlak een wezenlijke bijdrage leveren aan de organisatie en de leden.

Yvonne Galgenbeld, medewerker projectsecretariaat

Als medewerker van het projectsecretariaat zet ik me graag in voor KBO-PCOB. Ik help senioren waar mogelijk en sta hen graag te woord.

Maria Smits, beleidsadviseur dienstverlening

Het verenigingsleven heeft een grote meerwaarde voor de (lokale) samenleving en het welzijn van senioren.

Met mijn werk draag ik graag bij aan het verstevigen van de seniorenvereniging(en) in Nederland, samen met de actieve vrijwilligers van KBO-PCOB.

Dorry Korthout, medewerker ledenservice

Als medewerker Ledenservice zet ik me graag in voor KBO-PCOB. Ik help senioren waar mogelijk en sta hen graag te woord.

Christina Manders, projectassistent

Ik ondersteun door mijn werk op het projectsecretariaat de beweging van, voor en door senioren. Ik doe dat met veel plezier en betrokkenheid. Het direct contact met de mensen voor wie ik werk geeft mij veel voldoening.

Saskia van Veen, projectleider

Als projectleider Bel me Bingo zet ik me graag in om een stukje eenzaamheid bij ouderen weg te nemen, als ze wekelijks online meedoen aan de thuisbingo. En voor het project Samen Ouder Worden hoor ik graag de behoeften van ouderen in hun gemeente, zodat de lokale overheid en welzijnsorganisaties daar rekening mee kunnen houden.

Lavinia Verlooij, senior medewerker ledenservice

Als medewerker Ledenservice zet ik me graag in voor KBO-PCOB. Ik help senioren waar mogelijk en sta hen graag te woord.

Mirjam Hupjé, medewerker ledenservice

Na jaren gewerkt te hebben in de commerciële sector werd het voor mij tijd om iets voor mijn medemensen te gaan betekenen. Als medewerker Ledenservice krijg ik elke dag weer de kans om dat in de praktijk te brengen.

Nicolette van Oort, medewerker ledenservice

Als medewerker van de Ledenservice heb ik veel contact met onze leden. Het is fijn om hen te helpen en soms een luisterend oor te zijn.

Carina Boessen, medewerker ledenservice

Als medewerker Ledenservice heb ik veel contact met onze leden. Ontzettend leuk! Ik help waar ik kan en bied een luisterend oor indien nodig.

Liesbeth Rinkema, consulent PCOB

Als consulent ben ik de schakel tussen verschillende PCOB-regio’s, provinciale KBO-bonden en het landelijk bureau. In die rol probeer ik mensen met elkaar te verbinden en te inspireren, met als doel bij te dragen aan sterke teams van actieve senioren. Het mooiste vind ik dat al deze vrijwilligers hun kennis, expertise en tijd inzetten om bij te dragen aan een samenleving waarin eenieder ertoe doet.

Edward Niessen, consulent PCOB

Ik zie er een uitdaging in om, samen met vrijwilligers, besturen en collega’s, de samenhang van de vereniging op de verschillende organisatieniveaus te helpen versterken en vernieuwen. Een gezamenlijke trektocht waarin we op weg zijn naar een moderne vereniging die aantrekkelijk is voor huidige én toekomstige senioren!

Jan Puthaar, consulent PCOB

Graag maak ik mij sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving. Een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen.

Ook wil ik een bijdrage leveren aan nieuwe initiatieven die vanuit de afdelingen ontstaan in het kader van onze missie en visie. Voor elkaar en met elkaar.