Wie is wie bij KBO-PCOB

Het verenigingsbureau van KBO-PCOB is gevestigd in Nieuwegein. Op het bureau werken zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Dagelijks behartigen zij uw belangen, zorgen zij voor heldere communicatie, staan zij u te woord of beantwoorden zij uw e-mail. Op deze pagina ziet u de gezichten achter dat werk.

Bestuur

Rik Buddenberg, voorzitter

Mijn belangrijkste uitdaging op dit moment is het project KBO-PCOB vernieuwt. Met als oogmerk om KBO-PCOB als seniorenorganisatie maatschappelijk relevant te houden en senioren in de 21ste eeuw een volwaardige plek in de samenleving te geven.

Ernst Haitsma, secretaris

KBO-PCOB is een aanrader omdat je samen veel verder komt dan als individu, of het nu om ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling of om belangenbehartiging gaat. Omzien naar elkaar of anders gezegd met een lied uit vervlogen tijden: ‘We zijn toch op de wereld om mekaar te helpen, niewaar.’

Gerard Knoop, penningmeester

Mijn motivatie om nauw betrokken te zijn bij KBO-PCOB is mijn overtuiging dat senioren een goede rol kunnen vervullen in onze maatschappij. Zij verdienen steun om deze rol volwaardig te kunnen uitoefenen. Het ‘omzien naar elkaar’ staat hoog in het vaandel van onze organisatie en maakt de wereld een beetje mooier.

Henk Steegstra, bestuurslid

Mijn ambitie is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een dynamische, vooruitstrevende seniorenorganisatie KBO-PCOB als dé organisatie voor alle senioren in Nederland. Daarbij sta ik als financiële man voor een robuust financieel beleid om dit mogelijk te maken.

Willem Nuis

Willem Nuis, bestuurslid

Mijn drijfveer binnen KBO-PCOB is met elkaar een brug te bouwen, waarover wij aan de hand van een nieuwe sprankelende visie – ondersteund door een enthousiast verenigingsbureau – jongere senioren bij de verenigingen tegemoet willen stralen en willen verwelkomen. Tegelijk ligt daar de opdracht te voorkomen, dat onze trouwe achterban diezelfde brug gebruikt om de vereniging te verlaten.

Directie & Staf

Manon Vanderkaa, directeur

Het is mooi om samen te werken met alle vrijwilligers binnen KBO-PCOB die ‘omzien naar elkaar’ handen en voeten geven. Met onze actieve vereniging zetten we ons in voor een wereld waarin iedereen ertoe doet. Daar hoor ik graag bij!

Ilse van Zeewijk Vink, directiesecretaris

In mijn werk vind ik het belangrijk om bij te dragen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en zich voor een ander inzetten. Bij  KBO-PCOB wordt dit door en voor ouderen concreet gemaakt. Ik vind het fijn dat ik hier mijn werkplek heb gevonden en nu deel uitmaak van deze vereniging.

Mary Kooistra, directiesecretaresse

Voor KBO-PCOB is het belangrijk om zichtbaar te maken wat we doen. Door ons te laten zien, werken we aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Het geeft mij een goed gevoel dat ik er aan mag bijdragen dat mensen zich gezien voelen. Want ieder mens doet ertoe!

Harold Ridderbos, financieel administrateur

Ik wil eraan bijdragen dat senioren het gevoel hebben dat ze er toe doen in de samenleving. Dagelijks spreek ik onze vrijwilligers en ik vind het fijn om te merken dat senioren zich met zoveel enthousiasme voor elkaar willen inzetten.

Belangenbehartiging

Mariëlle van Oort, hoofd belangenbehartiging

Als hoofd van de afdeling Belangenbehartiging zet ik me graag in voor KBO-PCOB. Met veel enthousiasme en bevlogenheid werk ik er, samen met mijn collega’s, aan dat de stem van senioren in de maatschappij gehoord wordt.

Jan Brinkers, beleidsadviseur belangenbehartiging

KBO-PCOB is dé seniorenbeweging van Nederland; door, voor en van senioren. Ik zet me hier met veel plezier voor in. Het is goed om te zien dat we er door onze belangenbehartiging in slagen de participatie van senioren in onze (digitaliserende) samenleving te behouden en zelfs te vergroten.

Hagar Roijackers, beleidsadviseur belangenbehartiging

Met veel plezier werk ik voor KBO-PCOB. Het is prachtig als je iets voor mensen kunt betekenen. Zeker als je soms net het verschil kunt maken en zaken kunt verbeteren voor senioren. Dat motiveert me en geeft me energie.

Ellen Moonen, beleidsadviseur belangenbehartiging

Als belangenbehartiger wil ik de wijze stem van onze leden en andere senioren laten horen in Den Haag en ver daarbuiten. Daar zet ik me samen met mijn collega’s iedere dag weer met veel plezier voor in.

Cathelijne Kamp, projectleider belangenbehartiging

In mijn werk vind ik het belangrijk me in te zetten voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen en mensen omzien naar elkaar. Bij KBO-PCOB kan ik me sterk maken voor een krachtige positie van senioren, hen een stem geven en zichtbaar maken. Het is mooi om hier samen met de vele vrijwilligers aan te werken.

Communicatie & Marketing

Gusta Willems, hoofd Communicatie & Marketing

Onze leden worden lid van KBO-PCOB, niet per se voor zichzelf, maar voor elkaar. Mij spreekt dat geweldig aan! En ik wil ook als professional hierop aangesproken worden. Opdat ik er ben voor de mensen met wie ik werk. Want daar geloof ik in.  We kunnen bergen verzetten als wij zijn als naasten voor elkaar.

Abigaël van Koerten, senior communicatieadviseur

Als senior communicatieadviseur zet ik me graag in voor KBO-PCOB. Ik werk op het gebied van zingeving aan een volwaardige positie van senioren in onze samenleving.

Pien Wils, senior communicatieadviseur

Wijsheid, kennis, toewijding; senioren hebben de samenleving veel te bieden. Als communicatieadviseur maak ik die positieve bijdrage graag zichtbaar. Met creativiteit en enthousiasme zet ik me in voor onze leden en andere ouderen. Zo hoop ik bij te dragen aan de waardering van deze mooie levensfase.

Suzanne Meeboer, redactiemedewerker

Elke dag geniet ik van de kleurrijke en diverse lezersverhalen die de redactie bereiken. Échte verhalen, die het hart raken. Prachtig om deze door te mogen vertalen naar artikelen die voor iedereen inspirerend kunnen zijn.

Ingrid Nies, hoofdredacteur Magazine van KBO-PCOB

Het is mijn persoonlijke missie om een zo mooi en lezenswaardig mogelijk magazine te maken dat leden verbindt met elkaar. Een magazine met verhalen waardoor zij zich gehoord en gezien voelen, met goede informatie en dat inspireert om te genieten van deze boeiende levensfase.

Sven Stijnman, persvoorlichter

Als persvoorlichter ben ik de contactpersoon voor alle media en breng zo de verhalen van de KBO-PCOB-leden onder de aandacht. Daarin wil ik ook de verbinding met niet-senioren maken, want uiteindelijk worden we allemaal een dagje ouder en is er een gezamenlijk belang.

Joël Dijkgraaf, online communicatiespecialist

Als online communicatiespecialist hou ik me bezig met de online communicatie van KBO-PCOB. Ik vind het belangrijk dat iedereen in de samenleving ertoe doet. Hiervoor zet ik me dan ook met veel plezier in.

Dienstverlening

Marja Cevaal, hoofd dienstverlening

Het is indrukwekkend dat er zoveel senioren zijn die zich inzetten voor anderen. In een vereniging die volop in beweging is. Geweldig dat ik een steentje bij mag dragen aan het realiseren van mooie plannen en initiatieven ván en vóór senioren.

Carlijn van Aalst, beleidsadviseur en coördinator Raad van Ouderen

Niet praten óver maar mét ouderen is belangrijk in mijn werk. Ik geloof dat we meer resultaat boeken als we dingen samen doen. Bovendien is het veel leuker! Op het gebied van wonen welzijn en zorg voor ouderen is veel in ontwikkeling. Om dat écht aan te laten sluiten op de behoefte, daar zet ik me graag voor in!

Jozette Aldenhoven, beleidsadviseur dienstverlening, ouderenadvisering en speerpunt Veiligheid

Ik zet me als beleidsadviseur in voor KBO-PCOB. Ik ben afgestudeerd op de gevolgen van de vergrijzing in religieuze gemeenschappen. KBO-PCOB is een organisatie voor senioren die ook inspringt als mensen hulp of een luisterend oor nodig hebben. Daar wil ik graag aan mee werken.

Nora Ramadani, projectleider AAL (Active and Assisted Living)

Het is voor mij een grote motivatie om voor een organisatie te werken waar de mens centraal staat. Ik vind het mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan het leven van senioren, en ook in de toekomst aan dat van vele anderen.

Marja Berendsen, medewerker projectsecretariaat

Ik heb altijd gewerkt bij commerciële bedrijven, maar wilde liever iets voor mensen doen in plaats van bezig zijn met winst en cijfers. Als medewerker projectsecretariaat wil ik graag op sociaal vlak een wezenlijke bijdrage leveren aan de organisatie en de leden.

Yvonne Galgenbeld, medewerker projectsecretariaat

Als medewerker Ledenservice zet ik me graag in voor KBO-PCOB. Ik help senioren waar mogelijk en sta hen graag te woord.

Janneke van den Hoek, beleidsadviseur dienstverlening, relatiebeheer provinciale KBO-bonden

De vele vrijwilligers van KBO-PCOB inspireren mij met hun kennis, ervaring en inzet. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van de Academie. Ondersteunen van de vrijwilligers vind ik afwisselend en boeiend. Voor mij staat steeds voorop dat vrijwilligers baat hebben bij wat KBO-PCOB voor hen doet.

Dorry Korthout, medewerker ledenservice

Als medewerker Ledenservice zet ik me graag in voor KBO-PCOB. Ik help senioren waar mogelijk en sta hen graag te woord.

Christina Manders, projectassistent

Ik ondersteun door mijn werk op het projectsecretariaat de beweging van, voor en door senioren. Ik doe dat met veel plezier en betrokkenheid. Het direct contact met de mensen voor wie ik werk geeft mij veel voldoening.

Hans Melief, beleidsadviseur dienstverlening

KBO-PCOB biedt duizenden vrijwilligers zinvol werk. Deze vrijwilligers zetten zich op hun beurt in voor alle senioren in Nederland. Het is prettig om deel uit te maken van zo’n netwerk en daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen.

Edward Niessen, regionaal consulent, projectleider

Ik zie er een uitdaging in om, samen met vrijwilligers, besturen en collega’s, de samenhang van de vereniging op de verschillende organisatieniveaus te helpen versterken en vernieuwen. Een gezamenlijke trektocht waarin we op weg zijn naar een moderne vereniging die aantrekkelijk is voor huidige én toekomstige senioren!

Albert Roetman, regionaal consulent noordelijke provincies

Senioren maken de komende jaren een steeds groter deel uit van onze samenleving. Hun beleidsmatige invloed op de lokale en provinciale overheid groeit daarbij niet recht evenredig. Ik hoop dat lokale belangenbehartiging en ‘omzien naar elkaar’ elementen zijn die (jonge) senioren aanspreken om met de beweging KBO-PCOB mee te bouwen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet.

Lavinia Verlooij, senior medewerker ledenservice

Als medewerker Ledenservice zet ik me graag in voor KBO-PCOB. Ik help senioren waar mogelijk en sta hen graag te woord.