Wie is Wie

Het verenigingsbureau van KBO-PCOB is gevestigd in Nieuwegein. Op het bureau werken zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Dagelijks behartigen zij uw belangen, zorgen zij voor heldere communicatie, staan zij u te woord of beantwoorden zij uw e-mail. Op deze pagina ziet u de gezichten achter dat werk. Ook ziet u hier onze bestuursleden.

Bestuur

Het hebben van een doel is zó belangrijk voor plezier in je leven en behoud van vitaliteit. Mijn droom is een KBO-PCOB die 50+ers in Nederland weet te verbinden en te inspireren op zingeving in brede zin. Prachtig om daaraan bij te kunnen dragen en de kracht van onze samenwerking optimaal te benutten!
Anemone Bögels, voorzitter
Mijn drijfveer binnen KBO-PCOB is met elkaar een brug te bouwen, waarover wij aan de hand van een nieuwe sprankelende visie – ondersteund door een enthousiast verenigingsbureau – jongere senioren bij de verenigingen tegemoet willen stralen en willen verwelkomen. Tegelijk ligt daar de opdracht te voorkomen, dat onze trouwe achterban diezelfde brug gebruikt om de vereniging te verlaten.
Willem Nuis, voorzitter PCOB
Ik vind het belangrijk dat oud en jong elkaar respecteren, versterken en vasthouden. De wederkerigheid tussen oud en jong, daar wil ik mij voor inzetten. Ik wil eraan bijdragen dat ouderen: – naar vermogen een actieve rol spelen in de samenleving; – gewaardeerd en gerespecteerd worden – om hun levenservaring en ‘wijsheid’: – een inspirerend voorbeeld zijn voor jonge mensen.
Elly Hilgeman, voorzitter
Mijn ambitie is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een dynamische, vooruitstrevende seniorenorganisatie KBO-PCOB als dé organisatie voor alle senioren in Nederland. Daarbij sta ik als financiële man voor een robuust financieel beleid om dit mogelijk te maken.
Henk Steegstra
Wij leven in een digitaal tijdperk. Het is een 1 of een 0. Zwart of wit. Zo lijkt het ook bij de drie grote levensfases: 1) je bent jong en studeert, 2) je werkt en draagt bij of 3) je bent senior en zit in de ogen van velen op de bagagedrager. Je levert dan geen inspanning, maar mag wel mee. De mens is echter analoog en niet digitaal. Veelkleurig en niet zwart-wit. Iedere levensfase is waardevol en het is een uitdaging om die fases in elkaar te laten overvloeien en anderen deelgenoot te maken van elkaars levensfase. Daar wil ik graag mijn energie aan besteden. Wij kunnen veel voor elkaar betekenen.
Jan Waaier
Ik ben ervan overtuigd dat mensen aan elkaar gegeven zijn. Samenleven doe je immers niet alleen! Het is belangrijk dat senioren zich in Nederland gekend en gewaardeerd voelen. Vanuit dat besef wil ik mij inzetten voor senioren. Ik geloof dat aandacht en verbinding voor elkaar bouwstenen zijn om deze wereld een beetje mooier te maken. De PCOB geeft mij de kans hiermee aan het werk te gaan, en dat doe ik met overtuiging.
Hans van Vliet

Directie en staf

De komende jaren zal het aantal senioren in Nederland alleen maar groeien. En ik, nu nog een jonge senior uit 1962, zal daar hopelijk een van zijn. Het is fantastisch om te werken bij een organisatie die senioren verenigt en waar veel waarde wordt gehecht aan een maatschappij waar we op een goede en gezonde manier oud kunnen worden. Als directeur van KBO-PCOB ga ik mij sterk maken voor de thema’s die belangrijk zijn voor de senioren van vandaag én morgen.
Ingrid Rep, directeur
030-3400600
In mijn werk vind ik het belangrijk om bij te dragen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en zich voor een ander inzetten. Bij KBO-PCOB wordt dit door en voor ouderen concreet gemaakt. Ik vind het fijn dat ik hier mijn werkplek heb gevonden en nu deel uitmaak van deze vereniging.
Ilse van Zeewijk Vink, directiesecretaris
030-3400635
Als Bureaumanager ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het landelijk bureau. Samen met mijn collega’s in Nieuwegein zet ik mij iedere dag in voor een vereniging die klaarstaat voor haar leden.
Ryan Emmen, bureaumanager
030-3400642
In mijn werk op de financiële administratie heb ik veel contact met de penningmeesters van de PCOB en daar geniet ik echt van. Ik heb veel bewondering voor het werk dat door hen verzet wordt, hun gedrevenheid en inzet. Ik ben blij dat ik hen kan ondersteunen in hun werk voor de vereniging.
Gita Nagel, financieel administratief medewerker
030-3400693
Als senior heb je veel levenservaring en kennis en ben je voor de maatschappij van grote waarde. KBO-PCOB maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig mee kunnen bllijven doen en gehoord en gezien worden! Het feit dat ik kan bijdrage aan deze missie geeft mij veel voldoening. Als assistent bureaumanager ben ik mede verantwoordelijk voor de interne werkprocessen. Samen met mijn collega’s zorg ik voor een goed georganiseerd bureau waar men omziet naar elkaar en die de vereniging tot dienst is. Ik doe dat met veel plezier en betrokkenheid.
Christina Manders, assistent bureaumanager
030-3400631

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging van senioren is de kerntaak van de functie die ik binnen KBO-PCOB vervul. Omdat ik zelf ook tot de doelgroep behoor weet ik vanuit de praktijk waar je zoal tegenaan kunt lopen. Maar die ervaringen moeten worden aangevuld met de input van zoveel mogelijk andere senioren om een goed overzicht te krijgen en te houden waar de belangenbehartiging zich op moet concentreren. Ik vertrouw erop dat we met elkaar in staat zijn om de positie en de participatie van de senioren in Nederland verder te versterken.
Ger Deleij, beleidsadviseur belangenbehartiging
030-3400621
Marcel is gespecialiseerd in financiële zaken. Hij duikt in de vraagstukken op koopkracht en pensioenen en volgt de Haagse Politiek op de voet,
Marcel de Ruiter, beleidsadviseur belangenbehartiging

Communicatie & Marketing

Wijsheid, kennis, toewijding; senioren hebben de samenleving veel te bieden. Als communicatieadviseur maak ik die positieve bijdrage graag zichtbaar. Met creativiteit en enthousiasme zet ik me in voor onze leden en andere ouderen. Zo hoop ik bij te dragen aan de waardering van deze mooie levensfase.
Pien Wils, senior communicatieadviseur
030-3400629
Elke dag geniet ik van de kleurrijke en diverse lezersverhalen die de redactie bereiken. Échte verhalen, die het hart raken. Prachtig om deze door te mogen vertalen naar artikelen die voor iedereen inspirerend kunnen zijn.
Suzanne Meeboer, redactiemedewerker
030-3400633
Het is mijn persoonlijke missie om een zo mooi en lezenswaardig mogelijk magazine te maken dat leden verbindt met elkaar. Een magazine met verhalen waardoor zij zich gehoord en gezien voelen, met goede informatie en dat inspireert om te genieten van deze boeiende levensfase.
Ingrid Nies, hoofdredacteur Magazine van KBO-PCOB
030-3400620

Consulenten

Als consulent ben ik de schakel tussen verschillende PCOB-regio’s, provinciale KBO-bonden en het landelijk bureau. In die rol probeer ik mensen met elkaar te verbinden en te inspireren, met als doel bij te dragen aan sterke teams van actieve senioren. Het mooiste vind ik dat al deze vrijwilligers hun kennis, expertise en tijd inzetten om bij te dragen aan een samenleving waarin eenieder ertoe doet.
Liesbeth Rinkema, consulent PCOB
030-3400614
Ik zie er een uitdaging in om, samen met vrijwilligers, besturen en collega’s, de samenhang van de vereniging op de verschillende organisatieniveaus te helpen versterken en vernieuwen. Een gezamenlijke trektocht waarin we op weg zijn naar een moderne vereniging die aantrekkelijk is voor huidige én toekomstige senioren!
Edward Niessen, consulent PCOB
030-3400615
Graag maak ik mij sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving. Een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen. Ook wil ik een bijdrage leveren aan nieuwe initiatieven die vanuit de afdelingen ontstaan in het kader van onze missie en visie. Voor elkaar en met elkaar.
Jan Puthaar, consulent PCOB
030-3400637

Ledenservice

Als medewerker Ledenservice zet ik me graag in voor KBO-PCOB. Ik help senioren waar mogelijk en sta hen graag te woord.
Lavinia Verlooij, senior medewerker ledenservice
030-3400600
Als medewerker van de Ledenservice heb ik veel contact met onze leden. Het is fijn om hen te helpen en soms een luisterend oor te zijn.
Nicolette van Oort, medewerker ledenservice
030-3400600
Als medewerker Ledenservice heb ik veel contact met onze leden. Ontzettend leuk! Ik help waar ik kan en bied een luisterend oor indien nodig.
Carina Boessen, medewerker ledenservice
030-3400600
Als medewerker Ledenservice zet ik me graag in voor KBO-PCOB. Ik help senioren waar mogelijk en sta hen graag te woord.
Dorry Korthout, medewerker ledenservice
030-3400600

Dienstverlening

KBO-PCOB is een vereniging van en door leden. Het brengt een eigen dynamiek met zich mee en dat betekent ook veel afwisseling in het werk. Mensen zijn betrokken op elkaar en de samenleving. Dat is heel waardevol en ik vind het mooi om daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen.
Yvonne Galgenbeld, medewerker projectsecretariaat
030-3400636
Ik zet me als beleidsadviseur in voor KBO-PCOB. Ik ben afgestudeerd op de gevolgen van de vergrijzing in religieuze gemeenschappen. KBO-PCOB is een organisatie voor senioren die ook inspringt als mensen hulp of een luisterend oor nodig hebben. Daar wil ik graag aan mee werken.
Jozette Aldenhoven, beleidsadviseur dienstverlening, ouderenadvisering en speerpunt Veiligheid
030-3400623
Het verenigingsleven heeft een grote meerwaarde voor de (lokale) samenleving en het welzijn van senioren. Met mijn werk draag ik graag bij aan het verstevigen van de seniorenvereniging(en) in Nederland, samen met de actieve vrijwilligers van KBO-PCOB.
Maria Smits, beleidsadviseur dienstverlening
030-3400640

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!