Interviews met de lijsttrekkers

De stem van senioren is van groot belang in de Nederlandse politiek. Meer dan de helft van de stemgerechtigden is boven de 50 jaar. Politieke partijen die twijfelende senioren aan zich willen binden, doen er goed aan om in het publieke debat en in het partijprogramma gezondheids- en ouderenzorg centraal te zetten. Wat hun plannen zijn, leest u in een reeks persoonlijke interviews

Wat doen de lijsttrekkers voor u?

Kunt u zich even voorstellen aan onze achterban? Dat was de eerste vraag die wij als Seniorencoalitie stelden aan de lijsttrekkers. Want net als u zijn wij benieuwd wie zij zijn, maar vooral ook wat ze voor senioren kunnen betekenen. Wat zijn ze van plan met de AOW? Hoe gaat hun partij ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare, geschikte en bereikbare woningen voor senioren komen? Hoe gaan ze de ouderenzorg overeind houden. En wat gaan ze doen aan de kloof tussen digitaalvaardige en minder digitaalvaardige mensen?

‘We willen ook een nieuwe vorm van het bejaardentehuis. Na de ontmanteling van de oude bejaardentehuizen is ervoor gekozen dat mensen langer zelfstandig thuis gingen wonen. Maar we hadden allemaal kunnen weten dat mensen het best tot ontplooiing komen in relaties. We moeten naar flexibele vormen van wonen en zorg waar mensen goed voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen.’

‘We zoomen in op de specifieke woonwensen van senioren, zodat mensen langer zelfstandig kunnen wonen met kwaliteit van leven. Het vraagt om minder regels vanuit de Rijksoverheid en meer ruimte voor gemeenten en coöperaties om te bouwen. Het is niet de taak van senioren om hun huis vrij te maken voor jongere generaties zonder dat er alternatieven voorhanden zijn.’

‘In tegenstelling tot veel andere partijen willen we juist investeren in de ouderenzorg in plaats van bezuinigen. We moeten immers ook wel: als we ons nu niet voorbereiden op het sterk stijgende aantal ouderen, lopen we straks achter de zaken aan. Dat doen we door te investeren in woonzorgvormen, en te zorgen voor meer plekken in verpleeg- en verzorgingshuizen.’

‘We moeten kijken wat de toenemende vergrijzing betekent in de vraag naar zorg. We streven ernaar dat mensen zo lang mogelijk en zo gezond mogelijk kunnen leven en op een fijne manier thuis kunnen blijven wonen. Maar we moeten ook beseffen dat veel senioren nog maximaal mee kunnen en willen doen.’ 

‘Veel ouderen en hun naasten raken verdwaald in het zorgstelsel of staan lang op een wachtlijst voor het verpleeghuis. Een groeiende tweedeling tussen welgestelde ouderen en ouderen met een kleine portemonnee is het gevolg. Het is echt tijd dat we de complexiteit van de ouderenzorg aanpakken, die wordt veroorzaakt door een grote wettelijke versnippering en doorgeschoten marktwerking.’

‘Als het leven van je naaste tegenzit, wil je er kunnen zijn. Dat moet mogelijk zijn en dat willen we mogelijk maken. We willen daarom een ruim mantelzorgverlof – twee maanden betaald per jaar – en we willen dat mantelzorgers worden ondersteund met kennis en kunde om gelijkwaardig naast de professional te zorgen.’

Het interview met Pieter Omtzigt volgt later.