De nieuwe weg voor KBO

De zeven KBO-bonden Zuid-Holland, Zeeland, Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Utrecht gaan vanaf 2024 ieder voor zich verder als zelfstandige KBO-bonden. Hoe ze daar invulling aan gaan geven, kan onderling wat verschillen. De bonden willen zich vooral gaan richten op de kracht van hun lokale afdelingen en op de regionale samenwerkingen die ze hebben opgebouwd.

Heeft u een specifieke vraag over de bond van uw provincie, mail of bel dan naar uw eigen provinciale KBO-bond. U vindt de contactgegevens hieronder bij de vragen en antwoorden.

Bent u individueel lid van KBO en niet van een plaatselijke afdeling, dan krijgt u een brief waarin u kunt aangeven of en hoe u uw lidmaatschap wilt voortzetten. Of u wilt overstappen naar een KBO-bond, een abonnement wilt op het PCOB-Magazine of lid wilt worden van de PCOB. Als uw emailadres bij ons bekend is, ontvangt u deze brief per mail. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 15 november.

Ricky van den Aker

‘Bijzonder spijtig’
‘Wij zijn als bestuurders en ledenraadsleden geroepen om een vereniging tot bloei te brengen, niet om deze ten grave te dragen. Dat het toch zover heeft moeten komen, is bijzonder spijtig. Maar het is niet anders. Wij wensen PCOB, en de weg die zij inslaan met ANBO, een gezegende toekomst toe. En met iets van weemoed denken wij aan de mogelijkheid die er was, maar die aan ons voorbij is gegaan. Die wij voorbij hebben laten gaan. Vanuit de gedachte ’t Het nog nooit, nog nooit zo donker west of ’t wer altied wel weer licht….(Ede Staal) is het aan onszelf om toch weer nieuwe kansen te gaan ontdekken en het werk voor senioren en onze leden weer op te pakken. Nieuwe wegen, nieuwe en vernieuwende oplossingen en met andere mensen. Een stevige uitdaging wacht ons.’

Ricky van den Aker, namens de drie noordelijke KBO-bonden

Vragen en antwoorden voor KBO-leden

De ontvlechting betekent niet het einde van de samenwerking op landelijk niveau tussen de zeven KBO-bonden en PCOB. Er zal nog steeds samenwerking zijn en ze zullen elkaar in de toekomst nodig hebben. Hetzelfde geldt voor de KBO- en PCOB-afdelingen of andere organisaties in ons werkgebied. Het is niet mogelijk om formele samenwerking met bijvoorbeeld gezamenlijke statuten te formaliseren, maar dit staat een prettige samenwerking niet in de weg.

De noemer ‘grote landelijke seniorenorganisatie’ kreeg een behoorlijke deuk toen vier grote KBO-bonden besloten om vanaf 1 januari 2023 zelfstandig verder te gaan. Met de overgebleven zeven KBO-bonden is heel hard gewerkt om samenhang te vinden met PCOB. Er is hulp van buitenaf ingeschakeld, maar het heeft niet mogen baten. Op een bepaald moment moet je dan concluderen: dit gaat niet meer lukken. Er is geen toekomst samen. Het is beter elk onze eigen weg te gaan.

De zeven resterende KBO-bonden – KBO Zuid-Holland, Zeeland, Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Utrecht – besloten vanaf 2024 zelfstandig verder te gaan. De Unie KBO is, nadat de zeven bonden hadden aangegeven eruit te willen stappen, op 7 september jl. opgeheven.

Uw lokale afdeling gaat gewoon op de oude voet door. Waar lokale afdelingen van KBO en PCOB samenwerken, kan dit ook zo doorgaan.

De contributie wordt – net als voorheen – bepaald door uw KBO-afdeling

Het Magazine van KBO-PCOB gaat over in PCOB Magazine. Als KBO-lid ontvangt u dat vanaf 2024 niet meer, tenzij u op persoonlijke titel een abonnement neemt. Wellicht ontvangt u wel een ander magazine van uw KBO-bond, maar dat kunt u bij hen navragen (voor contactgegevens zie hieronder).  In het november- en decembernummer verschijnt er in het Magazine van KBO-PCOB een speciale aanbieding van € 15 voor KBO-leden die het Magazine erbij willen blijven lezen.

Klik hier voor het aanbod

Heeft u een energiecontract bij KBO-PCOB dan loopt dit automatisch door.

Als individueel KBO-lid krijgt u rondom de verschijningsdatum van het novembernummer van het Magazine (+/- 24 oktober) een e-mail of brief in de bus. Daarin kunt u aangeven hoe u uw lidmaatschap wilt voortzetten – wilt u overstappen naar een KBO-bond, wilt u alleen het Magazine blijven ontvangen, wilt u PCOB-lid worden of het lidmaatschap stopzetten?

Als u gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis dan blijft deze automatisch doorlopen. Uw KBO-bond heeft dit geregeld.

KBO-leden die nu in het KBO-PCOB collectief zitten bij De Christelijke Zorgverzekeraar en De Friesland mogen blijven en worden automatisch overgezet in het PCOB-collectief.

U kunt uw vragen stellen aan Hilma Mastwijk:

hilma.mastwijk@planet.nl

06-2535 4901

U kunt uw vragen stellen aan Ingeborg de Korte:
ingeborg.korte@gmail.com
06-2318 8610

U kunt uw vragen stellen aan Anneke van Ieperen:

kbo_anneke@vanieperen.eu

06-4529 6424

U kunt uw vragen stellen aan Pim van Teffelen:

pimvanteffelen@outlook.com

06-15 38 03 04

U kunt u uw vragen stellen aan Puck Wijte:
puck.wijte@gmail.com
06-21 83 08 64

U kunt uw vragen stellen aan Theo Snel:

tabsnel@zeelandnet.nl

06-21 22 64 94

U kunt u uw vragen stellen over KBO Zuid-Holland stellen aan:
info@kbozuidholland.nl
010-52 18 299