Digitalisering 

Senioren worden steeds handiger met internet. Vooral het gebruik van een smartphone en tablet neemt toe. Online winkelen, bankieren of contact houden met familie en vrienden, het wordt steeds gewoner. Maar ook het regelen van zorg en ondersteuning gebeurt steeds vaker online. Digitalisering is leuk en opent een wereld aan mogelijkheden. Voor de senioren die moeite hebben met digitalisering is een vangnet en ondersteuning nodig.

Toegankelijke digitale informatie

Iedereen moet in staat zijn om deel te nemen aan de digitale samenleving. We stimuleren ouderen deel te nemen aan de digitale wereld. Daarnaast pleiten we ervoor dat digitale omgevingen van overheden en organisaties toegankelijk(er) worden voor minder digitaal vaardige personen.  

Offline vangnet

Nog steeds zijn er 1,2 miljoen senioren die nog geen gebruik maken van het internet. De helft hiervan zal dit ook nooit gaan doen. Het is daarom belangrijk dat het ook mogelijk blijft om bijvoorbeeld een aanvraag of aangifte op papier te kunnen blijven doen.  

Digivaardig

Zorg en ondersteuning moet steeds vaker online worden geregeld. Dit maakt senioren steeds meer afhankelijk van het internet. Het is belangrijk dat senioren over digitale basisvaardigheden beschikken, zodat ze zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij.  

Contact_Foto

AAL projecten

Het EU-programma Active and Assisted Living (AAL) heeft als doel actief en gezond ouder worden met behulp van ICT en technologie. Op dit moment werkt KBO-PCOB samen in de AAL-projecten: Cuardian Angel II (CARA II), over mobiliteit  en Anathema over seksuele gezondheid. KBO-PCOB doet mee als eindgebruikersorganisatie en vertegenwoordigt de senioren binnen de projecten.

Lees meer over de AAL-projecten

Digitale belastingaangifte 

Het doen van belastingaangifte gebeurt steeds vaker digitaal. Voor senioren die dit lastig vinden is er hulp. Ieder jaar helpen gecertificeerde belastinginvullers leden van KBO en PCOB die hulp nodig hebben bij het invullen van hun belastingaangifte. 

Lees meer over belastingaangifte

E-health 

Met e-health is het mogelijk om thuis zorg te ontvangen. Zoals beeldbellen met een huisarts of verpleegkundige, maar ook aan eenvoudige medische handelingen die thuis uitgevoerd kunnen worden en waarbij een verpleegkundige meekijkt. 

Meer informatie op de Academie