Oproep KBO-PCOB aan kabinet: stel belastingaangifte uit

Ouderen komen in de knel met de deadline van 1 mei waarop de belastingaangifte moet zijn gedaan. Dat hoort seniorenorganisatie KBO-PCOB terug van haar leden. Directeur Manon Vanderkaa dringt aan op generiek uitstel tot 1 september: “Vanwege de coronacrisis komen nu veel veranderingen op ouderen af. Uitstel van belastingaangifte geeft hun, en degenen die hen helpen bij de aangifte, de noodzakelijke tijd.”

Seniorenorganisatie KBO-PCOB roept het kabinet daarom per brief op om de termijn ter verlengen dat er aangifte gedaan moet worden van de inkomstenbelasting over 2019.

Onder senioren zijn relatief veel mensen die niet (meer) digitaal vaardig zijn, of waarvan de inmiddels overleden partner de belastingzaken deed. “Daar komt nu de coronacrisis bij. Dit betekent dat bijvoorbeeld de schoonzoon, of de getrainde vrijwilliger vanuit een vereniging, niet meer thuis mag komen bij kwetsbare ouderen om bij de aangifte te helpen. Ook de netwerken buiten de deur vallen nu weg, denk aan de bibliotheken of de seniorensociëteit.”

Omdat de verwachting is dat de coronacrisis nog langer aanhoudt, wordt gevraagd om generiek uitstel tot 1 september 2020. Zónder dat hiervan melding gedaan hoeft te worden. Manon Vanderkaa: “Uitstel aanvragen is een digitale handeling waar veel ouderen wat huiverig voor zijn, of waarvoor ze mogelijk de vaardigheid missen. Ook een ‘coulance-regeling’ kan vragen en onzekerheid oproepen. Generiek uitstel voor alle belastingplichtigen geeft duidelijkheid en rust in deze voor ouderen extra spannende coronacrisis.”

KBO-PCOB heeft voor leden een eigen Ouderen-Infolijn: telefoon 030-3400 600, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!