Interview met Wopke Hoekstra, lijsttrekker CDA

De terugkeer van een minister van Volkshuisvesting, de belofte van een waardevaste AOW én het mantelzorgverlof makkelijker maken. Dit zijn enkele van de punten die het CDA inbrengt in de Tweede Kamerverkiezingen. Belangrijk vindt CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra. KBO-PCOB ondervraagt hem over langer thuis wonen, de arbeidsmarkt, een digitaal vangnet en de rol van senioren in zijn eigen familie.Wopke Hoekstra

‘Bouwen, bouwen, bouwen’ is het devies van de meeste partijen. Hoe zorg je voor voldoende levensloopbestendige woningen, liefst met de voorzieningen nabij?

“Het CDA wil de komende tien jaar een miljoen woningen bouwen, vooral starterswoningen én levensloopbestendige woningen, zoals de knarrenhofjes. Dat kun je niet aan de markt overlaten, want dat duurt te lang en de woningen komen dan niet op de juiste plek. We moeten dit dus centraal organiseren. Daarom wil het CDA af van de verhuurdersheffing (die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, red.). Dat scheelt bijna 2 miljard. Serieus geld waarmee we kunnen bouwen. Ook willen we een minister van Volkshuisvesting, zodat we de regie ook echt kunnen nemen. Maar we moeten ook gewoon aan de senioren zelf vragen hoe en waar zij willen wonen. Ik ben ervan overtuigd dat de knarrenhofjes over 10 jaar heel normaal zijn.”

 

“Goed zorgen voor kwetsbare mensen is een vorm van beschaving”

 

Hoe zorg je dat de ouderenzorg en laagdrempelig en toegankelijk blijft en thuiszorg en verpleeghuiszorg op elkaar aansluiten? Moet er een stelselwijziging komen?

“Mijn vader was internist en mijn moeder werkte in een blindeninstituut. Ik heb van hen meegekregen dat het goed zorgen voor kwetsbare mensen een vorm van beschaving is. Maar een stelselwijziging is geen oplossing. Zoiets duurt vaak jaren en kost veel energie. En achteraf blijkt dan dat het niet zo heel veel beter is geworden. Wél moeten we het zorgstelsel op onderdelen aanpassen. Daarom maakte het CDA zich aan het begin van deze regeerperiode ook hard voor meer geld naar de verpleeghuizen. Dat is gebeurd en daardoor is er al veel verbeterd.”

Heeft de Haagse politiek in deze coronatijd goed gezorgd voor de senioren?

“Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk, vooral voor mensen in de verpleeghuizen hebben we lastige afwegingen moeten maken. Hebben we dat allemaal goed gedaan? Nee, vast niet. En er zijn vast meer dingen die anders hadden gemoeten. Maar in alle Europese landen zijn ouderen disproportioneel getroffen. Corona treft vooral kwetsbare mensen. Op het Catshuis hebben we daar ve el over gesproken, ook met doctoren, ouderenexperts en de Gezondheidsraad.”

Er speelt leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Wat is daaraan te doen?

“Bewustwording is belangrijk, want er komt een substantiële groep senioren aan die twee of drie dagen actief willen blijven, zij het in een lager tempo. Zij kunnen echt van toegevoegde waarde zijn. Bovendien draagt het bij aan zingeving. Mijn vader, hij is inmiddels 71 jaar, bewoog zich met veel moeite naar zijn pensioen. Hij was gestopt, maar is door de huidige generatie gevraagd om weer te ondersteunen. Hij ziet nog steeds één dag per week patiënten. De ervaring van senioren is goud waard. We gaan hun kennis, kunde en ervaring hard nodig hebben in de toekomst. De samenleving is nu bezig om die omslag te maken. Aan de andere kant zijn er mensen die graag eerder stoppen. Hoe organiseer je dat in de samenleving? Ook daar moeten we naar kijken.”

De pensioenen zijn al 12 jaar niet verhoogd. Hoe kan de schade ooit worden ingehaald?

“Het lastige voor gepensioneerden is dat zij het doen met het pensioen dat ze ontvangen. Ze kunnen niet even wat bijverdienen. Juist daarom is het nieuwe pensioenstelsel zo belangrijk. Daarmee wordt het eerlijker en beter voor alle generaties. Het verhaal van CDA is ook het verhaal voor alle generaties. Ik merk dat het overgrote deel van de senioren ook zo in de wedstrijd zit. Ze willen het niet alleen goed regelen voor zichzelf, maar ze willen ook dat hun kinderen en kleinkinderen een fatsoenlijk leven kunnen leiden. Het mooie van het Nederlandse pensioenstelsel is trouwens dat we het AOW hebben, en wat het CDA betreft blijft dat AOW voor de volle 100% geïndexeerd.”

Er is veel digitale oplichting. Wat kun je daartegen doen?

“Dit overkomt iedereen, ook jongeren. Maar senioren lopen iets meer risico en ze voelen zich daar naarder over. Uit schaamte doen veel senioren geen aangifte. Maar laatst was hier een collega van 38 het slachtoffer van internetfraude. Zij voelde ook schroom. Vandaar dat Grappenhuis (minister van Justitie, red.) en ik hebben gezegd dat er meer moet worden gedaan aan bewustwording, want dit moet echt uit het schaamtehoekje. De politie heeft de taak dat mensen aangifte doen. Aangifte doen is heel belangrijk, want je helpt jezelf ermee. Hopelijk pakken ze de boef, maar in elk geval draag je eraan bij dat de politie zicht krijgt op de omvang van het probleem.”

Wat voor vangnet moet er zijn voor senioren die niet meekunnen met de digitalisering?

“Het is fantastisch dat er zoveel appende en skypende opa’s en oma’s zijn. Maar laten we het ook goed regelen voor die groep die niet meekan, want de samenleving is er voor ons allemaal. Iedereen moet kunnen meedoen. Zorg dus dat er faciliteiten zijn voor deze senioren. Zoals contant betalen, waar ik me als minister hard voor heb gemaakt, en loketten bij banken, gemeenten en politie waar je wordt geholpen. En een pinautomaat in een straal van hooguit enkele kilometers.”

Het aantal verkeersdoden neemt toe, vooral onder senioren. Hoe kun je de veiligheid verbeteren?

“Ik zit vaak op de racefiets. We hebben in Nederland fantastische fietspaden, maar je kúnt onderuitgaan over een losliggende tegel. Als CDA blijven we ons inzetten voor de aanleg en het onderhoud van fietspaden. We moeten goed bekijken op welke fietspaden vaak ongevallen zijn en daarop ingrijpen. Nee, ik ben geen voorstander van de helmplicht. Want in Nederland fietsen we allemaal van jongs-af aan. Bovendien zijn er twijfels over het nut en de veiligheid van de helm. Maar als ik op de racefiets stap, die ik wel altijd een helm op. Eigen verantwoordelijkheid dus.”

De mantelzorgers is zwaar overbelast. Wat heeft het CDA hun te bieden?

“Dit is echt een CDA-thema. De nota ‘Mantelzorgers: wees er zuinig op’ is van onze Mona Keijzer. Ze schrijft daarin heel treffend: ‘Mantelzorg overkomt je’. Iemand in je omgeving wordt ziek en je kiest er vanuit je hart voor om te gaan zorgen. Het CDA wil het mantelzorgverlof daarom makkelijker maken. Daarvoor moeten we de cao’s aanpassen. Want reken maar dat er de komende jaren nog meer mantelzorgers komen.”

Tot slot: hoe ziet Wopke Hoekstra de senioren?

“Ik denk dat iedereen iets met senioren heeft. Als ik het aan mijn kinderen vraag, dan staat oma op plek 1 of 2. Zij is goud waard. Ze zit nooit ergens mee en heeft veel energie. Ik denk ook aan mijn beide grootmoeders, die respectievelijk 89 en 99 jaar zijn geworden. Zij hebben na het overlijden van mijn moeder een grote rol gespeeld, vooral voor mijn jongere broertje en zusje. We hebben dus zelf meegemaakt wat senioren betekenen voor jongere generaties. Ik heb daar goede herinneringen aan. Ik heb te doen met senioren die zich afvragen of ze ertoe doen, terwijl de samenleving daar heel anders naar kijkt. Jongere generaties wéten dat zij ertoe doen. Toen de term ‘dor hout’ in het nieuws was, kwam er direct een tegenreactie uit de samenleving. En die vooral kwam van jongeren.”

Interviews met de andere lijsttrekkers