Themadagen Pact Ouderenzorg: deel uw ideeën met ons

Met het Manifest Waardig Ouder Worden zette KBO-PCOB voorafgaand aan de verkiezingen de toon. En met resultaat: het nieuwe kabinet heeft oog voor de senioren. Met het Pact Ouderenzorg wil minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) serieus werk maken van de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek.

De afgelopen maanden heeft KBO-PCOB als partner van het Pact Ouderenzorg meegepraat op bijna alle programmalijnen. Natuurlijk zijn we niet op alle fronten tevreden, maar we zijn blij met de extra aandacht voor ouderen in deze samenleving. Wij zien ook uitdagingen! Hoe worden de plannen en voornemens realiteit? Hoe zorgen we ervoor dat ouderen ook betrokken worden? En hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat in ook uw gemeente het Pact gaat doorwerken? Waar uitdagingen zijn, liggen ook kansen.

Themabijeenkomsten

Om deze kansen te bespreken organiseren we in oktober drie themabijeenkomsten, waarbij interactie centraal staat. Graag willen we met u in gesprek over de vraag: wat betekent het Pact Ouderenzorg voor u?

Binnen het Pact zijn drie programmalijnen vastgelegd:

  1. Een tegen eenzaamheid
  2. Thuis in het verpleeghuis
  3. Langer thuis

Van lokale behoefte naar ministerie

Op drie plaatsen in het land willen we over de onderwerpen van het Pact Ouderenzorg met u in gesprek. We willen ervaringen delen; wij willen u graag bijpraten, onze dilemma’s voorleggen en vooral horen waar u lokaal behoefte aan heeft. De themabijeenkomst kunt u ten slotte natuurlijk benutten om één-op-één bij te praten met de aanwezige landelijke belangenbehartigers. Laat ons weten wat wij, wat u betreft, mee moeten nemen in de landelijke belangenbehartiging voor overlegtafels en richting ministeries. Ieder die betrokken is bij lokale belangenbehartiging is welkom om deel te nemen aan een themabijeenkomst.

De data en locaties van de themabijeenkomsten zijn:

  • Zwolle, dinsdag 2 oktober van 10.00 tot 12.00 uur (met aansluitend een broodje) GEANNULEERD
  • Utrecht, dinsdag 9 oktober 2018 van 14.00 – 16.00 uur (met aansluitend een drankje)
  • Den Haag, donderdag 11 oktober 2018 van 14.00 – 16.00 uur (met aansluitend een drankje)

Via de knoppen rechts kunt u zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten. Van harte uitgenodigd!