In gesprek over de laatste levensfase

Praten over de laatste levensfase  is niet iets wat we dagelijks doen. En ook niet voor iedereen makkelijk. Daarom is aandacht en begeleiding hierbij van belang. Want wat zouden mensen graag willen in deze fase? Wat zijn hun angsten en vragen? Ook zaken als palliatieve zorg en de wijze waarop mensen elkaar bijstaan kunnen onderwerpen van gesprek zijn. Juist in deze fase van het leven kunnen mensen veel voor elkaar betekenen.

KBO-PCOB vindt bewustwording rond dit thema dan ook erg belangrijk. Via zogenaamde dialooggesprekken, waarvoor speciaal gespreksleiders zijn opgeleid, kan het gesprek over de laatste levensfase worden begeleid en ondersteund. Binnen een prettige en veilig setting gaan mensen met elkaar over dit onderwerp in gesprek.

Dialooggesprek organiseren

Ook u kunt binnen uw afdeling dialooggesprekken organiseren. In 2017 zijn landelijk meer dan 50 bijeenkomsten over dit onderwerp gehouden. Sommige  afdelingen kiezen voor een lezing en andere organiseren groepsgesprekken. Ook organiseren afdelingen soms vervolgbijeenkomsten waarbij bijvoorbeeld een arts, pastor of predikant kan worden betrokken. Voor de organisatiekosten van een bijeenkomst kan een afdeling € 70,- declareren bij KBO-PCOB. De begeleider ontvangt € 50,-.

Schrijf een brief

Naast dialooggesprekken is het schrijven van een brief ook een manier om wensen rond het levenseinde te delen. Deze manier kan helpen om het gesprek aan te gaan met naasten, maar dat hoeft niet. Want juist als praten lastig of moeilijk is, is een brief schrijven een goede manier om woorden te geven aan hoe iemand zijn of haar levenseinde ziet, welke vragen er leven of wat mensen graag nog zouden willen.

Er zijn speciaal begeleiders opgeleid die een workshop ‘Schrijf een brief aan uw naaste’ kunnen geven binnen een afdeling.  Dus naast de mogelijkheid van een dialooggesprek, kunt u ook kiezen voor de workshop ‘Schrijf een brief aan uw naaste’.

Voor de organisatiekosten van deze workshop kan een afdeling € 70,- declareren bij KBO-PCOB. De begeleider ontvangt € 50,-.

Vragen?

Wilt u één van bovenstaande activiteiten organiseren? En wilt u graag nog wat meer informatie? Dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via 030 – 3400 600 of info@kbo-pcob.nl.

Landelijke samenwerking

In het overkoepelende  project ‘Van betekenis tot het einde’ werken verschillende organisaties samen die bewustwording rond het praten over de laatste levensfase willen bevorderen. KBO-PCOB is één van deze organisaties. Het project wordt mede door het ministerie van VWS gefinancierd. Hierdoor is het mogelijk om de afdelingen te ondersteunen op dit thema. Voor meer informatie over het project kunt u kijken op www.ikwilmetjepraten.nu.