Goed om te weten als u aangifte gaat doen

Aangifte doen in 7 stappen

 1. Zorg dat u voor 1 mei uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar daarvoor doet.
 2. Gebruik de vooraf ingevulde aangifte, waarin de Belastingdienst een groot aantal gegevens al heeft vermeld. U hoeft deze alleen nog te controleren en aan te vullen.
 3. Geef aftrekposten zelf op. De belangrijkste aftrekposten zijn:
  1. Giften (in combinatie met een Periodieke Schenkingsovereenkomst kan dit al vanaf een klein bedrag aantrekkelijk zijn!)
  2. Uitgaven voor specifieke zorgkosten (ziektekosten). (Let op: niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar!)
  3. Rente over de (hypothecaire) lening en de financieringskosten
  4. Alimentatie
 4. Vergeet niet bij het opvoeren van aftrekposten bewijsstukken bij de kopie van de aangifte te bewaren. De Belastingdienst kan ter controle deze stukken in willen zien.
 5. Neem de tijd voor het invullen van uw belastingaangifte, want het kan ook geld opleveren. Bijvoorbeeld omdat u bepaalde kosten in mindering mag brengen op het belastbaar inkomen.
 6. Vraag voor 1 mei uitstel aan als het niet lukt om voor die datum aangifte te doen. Dit kan digitaal, telefonisch of schriftelijk. Particulieren kunnen uitstel krijgen tot 1 september. Als u uitstel hebt gekregen, heeft u ook automatisch uitstel voor het aanvragen van toeslagen.
 7. Digitaal belastingaangifte doen? Ga naar www.digid.nl/aanvragen en volg de instructies om een DigiD aan te vragen en houd uw Burgerservicenummer bij de hand (dat staat op uw paspoort of rijbewijs). Uw DigiD heeft u nodig om belastingaangifte te doen.

Waarschuwing

Geef nooit uw DigiD aan iemand anders, ook niet aan de belastinginvuller. Deze heeft bij het invullen van uw aangifte uw DigiD niet nodig, alleen uw BSN-nummer en een machtiging om de inkomstenbelasting en evt toeslagen te mogen verzorgen.

Gegevens bij de hand

De belastinginvuller kan vanaf maart uw aangifte indienen, omdat de vooringevulde gegevens niet eerder beschikbaar zijn. Houd u hier rekening mee bij het maken van een invulafspraak.

 • Aangifte doen kan complex en tijdrovend zijn. Daarom is het handig als u de volgende gegevens hebt verzameld en onder handbereik hebt als de belastinginvuller bij u thuis komt.
 • Uw jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over het jaar waarover u aangifte gaat doen;
 • De WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker;
 • Uw jaaropgaven van de bank;
 • Bewijsstukken van giften;
 • Beschikking van zorg- en/of huurtoeslag of bankafschrift waarop deze bedragen staan vermeld;
 • Facturen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte (die buiten deĀ ziektekostenverzekering vallen);
 • Uw BSN-nummer.