Vereniging

Levert uw afdeling een bijdrage aan het verminderen van eenzaamheid? Deel het met ons!

Eenzaamheid: een actueel onderwerp. U heeft misschien wel meegekregen dat dit thema onder meer hoog op de agenda van politiek Den Haag staat. Als KBO-PCOB vinden we dit onderwerp ook van groot belang en willen we vooral meedenken in oplossingen.

Daarom willen we graag mooie voorbeelden en initiatieven verzamelen van activiteiten die door afdelingen in het land worden georganiseerd die bijdragen aan verbinding tussen mensen; waar mensen zich gezien en welkom voelen en op deze manier ook bijdragen aan een gevoel van erbij horen. Eenzaamheid is een complex probleem, en niet zo eenvoudig op te lossen, maar we willen graag aan de slag met voorbeelden die kunnen inspireren, maar bovenal een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van eenzaamheid.

Bent u die afdeling waar een mooie activiteit of bijeenkomst wordt georganiseerd?
Laat het ons weten via de e-mail.

Zorgeloos overstappen via het KBO-PCOB Energiecollectief

KBO-PCOB kreeg in maart 2018 een verontrustend signaal vanuit een afdeling. Een klant van het Energiecollectie van KBO-PCOB kreeg de mededeling dat haar elektra zou worden afgesloten. Bij nabellen bleek dit gelukkig een misverstand. Maar we willen u toch graag informeren over de zaak.

Wat was er aan de hand? Een dame uit Soest meldde zich enkele weken geleden telefonisch aan voor het Energiecollectief van KBO-PCOB. Daarop ontving ze een bericht van haar huidige energieleverancier, Essent, dat haar aansluiting voor gas en elektra nog vóór de overstap zou worden afgesloten. Uiteraard was ze zeer ongerust en riep ze de hulp in van haar afdeling.

Nabellen naar de klantenservice van het Energiecollectief leerde ons dat er geen reden was tot zorg. Blijkbaar sturen energieleveranciers (in dit geval Essent) voorafgaand aan de beëindiging van de service standaard aan klanten een brief met een afsluitingsdatum die een aantal dagen voor de nieuwe aansluitdatum ligt. In de praktijk zal iemand niet zonder gas/elektra komen zitten door het overstappen.

Het Energiecollectief stuurt altijd een bevestiging naar overstappers. In dit geval heeft de klantenservice gebeld naar deze mevrouw om haar gerust te stellen dat het allemaal goed komt. Het KBO-PCOB-collectief laat niemand in de kou staan.

 • Hebt u vragen over ons Energiecollectief of over uw overstap? Dan kunt u bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via 085 – 486 33 64 (lokaal tarief).

Alles over ons voordelige Energiecollectief staat op www.kbo-pcob-voordeel.nl/energie

KBO- en PCOB-afdelingen kunnen gebruikmaken van voordelig verzekeringsarrangement

Alle afdelingen van KBO en PCOB kunnen met korting hun verzekeringen afsluiten. KBO-PCOB heeft met assurantie-adviseur Meeùs afspraken gemaakt over een speciaal arrangement voor de afdelingen. Het gaat om verschillende verzekeringen, onder meer een inventaris­verzekering en een aanvullende autocascoverzekering.

Alle informatie over het verzekeringsarrangement voor KBO- en PCOB-afdelingen vindt u hier.

Door het invullen van het aanvraagformulier kunt u aangeven van welke verzekeringen u gebruik wilt maken of waarover u meer informatie wilt.

Als u vragen heeft over het verzekeringsarrangement, kunt u contact opnemen met Meeùs. U vindt de contactgegevens op pagina 4 van het verzekeringsarrangement.

Specifieke informatie over de reisverzekering voor KBO- en PCOB-afdelingen vindt u hier.

De documenten om gebruik te maken van het KBO-PCOB-verzekeringsarrangement bij Meeùs:
Aanvraagformulier verzekeringsarrangement KBO-PCOB
Verzekeringsarrangement afdelingen KBO-PCOB

Reisverzekering voor afdelingen vanaf 1 januari 2018 rechtstreeks afsluiten bij Meeùs

Vanaf 1 januari 2018 kunnen afdelingen hun reisverzekering rechtstreeks afsluiten bij verzekeringsadviseur Meeùs. Op dit moment sluiten zowel de KBO- als PCOB-afdelingen hun reisverzekering af bij het verenigingsbureau. Dat is in opdracht van de verzekeringsmaatschappij vanaf het nieuwe jaar niet langer mogelijk.

Wat gaat er veranderen?

De afdelingen van KBO en PCOB kunnen vanaf 1 januari 2018 de reisverzekering rechtstreeks afsluiten bij Meeus. Hiervoor dient de afdeling het aanvraagformulier in te vullen.

U kunt dit formulier opsturen naar:

Meeùs Assurantiën bv
Sector Gezondheidszorg en Welzijn
Postbus 3234
4800 DE  BREDA

Tel. 088-34 34 580
E-mail:gezondheidszorg&welzijn@meeus.com

Op het aanvraagformulier voor de reisverzekering kan de afdeling ook aangeven of een annuleringsdekking gewenst is. De voorwaarden van de dekking vindt u hier.

Wanneer u de reisverzekering via Meeùs afsluit, geldt het volgende dekkingsoverzicht voor de leden van de afdeling.

Tot en met 31 december 2017 kunnen afdelingen de reisverzekering nog afsluiten via het verenigingsbureau.

Enkele tips voor afdelingen die reizen organiseren voor hun leden

 • Als afdelingen meerdaagse reisjes organiseren kunnen ze gezien worden als reisorganisator. Dat maakt dat een afdeling aansprakelijk wordt voor gemaakte fouten van de uitvoerder van de reis. Dit houdt in dat de afdeling zo min mogelijk handelingen moet doen die bij een reisorganisator horen. Denk aan het registreren van aanmeldingen voor de reis, betalingen ontvangen en verwerken of als gastheer/-vrouw optreden. Dit zijn handelingen waardoor de afdeling als reisorganisator wordt gezien, met alle risico’s van dien. Het is daarom verstandiger dat leden die mee willen zichzelf rechtstreeks aanmelden bij de echte reisorganisatie.
 • Wanneer u zaken doet met een reisorganisatie, ga dan na of deze organisatie aangesloten is bij de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging voor Reisorganisaties). Dan kan, indien nodig, gebruik worden gemaakt van de geschillenregeling. Let op: dit geldt met name voor het boeken van pakketreizen. Kijk daarvoor niet alleen op de site van de betreffende reisorganisatie, maar zoek verder op de site van de ANVR en toets daar de naam van de reisorganisatie in.
 • Controleer of de reisorganisatie is aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) om nadelige gevolgen van eventuele financiële problemen van de reisorganisatie te voorkomen. Bij een faillissement van een reisorganisatie worden de gemaakte kosten betaald vanuit dit fonds. Ook hierbij geldt dat het nuttig is om dit niet alleen te checken op de site van de betreffende reisorganisatie, maar ook op de site van SGR.
  Vanaf 1 januari 2018 geeft SGR alleen nog garantie aan natuurlijke personen. Wij maken u attent op het bestaan van SGRZ, een garantiefonds voor de zakelijke markt dat vanaf 2018 de garantievoorziening aan organisaties overneemt. Op www.sgrz.nl vindt u meer informatie over dit nieuwe garantiefonds.

Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op met onze verzekeringsadviseur Meeùs.

De documenten voor het afsluiten van een reisverzekering voor afdelingen:
Aanvraagformulier reisverzekering KBO-PCOB afdelingen
Dekkingsoverzicht reisverzekering KBO-PCOB afdelingen
Annuleringsdekking reisverzekering KBO-PCOB afdelingen

Gratis training over veiligheid voor vrijwillige ouderenadviseurs

Vrijwillige ouderenadviseurs van KBO en PCOB en vrijwilligers die een achtergrond in veiligheid hebben zijn van harte welkom om maandag 9 oktober de gratis training over veiligheid bij te wonen. Het is een mooie kans om uw kennis over veiligheid te vergroten en zo senioren nog beter te kunnen adviseren en helpen.

De training is van 13.00 uur tot 15.30 uur in Utrecht. Tijdens deze middag behandelen we vijf onderwerpen: brandpreventie, inbraakpreventie, babbeltrucs, overvallen en valpreventie. Deelnemers krijgen de informatie digitaal en op papier. Per jaar zijn er drie bijscholingsdagen waarin onderwerpen verder worden uitgediept.

Deze training is bedoeld voor ouderenadviseurs van KBO en PCOB die graag veiligheidsvoorlichting willen gaan geven of vrijwilligers die een achtergrond in veiligheid hebben. Weet u niet zeker of u in de doelgroep valt, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jozette Aldenhoven via jozette.aldenhoven@kbo-pcob.nl

Locatie: KBO-PCOB, Europalaan 40, Utrecht
Tijd: 13.00 tot 15.30 uur
Kosten: gratis, reiskostenvergoeding
Aanmelden: via info@kbo-pcob.nl of tel. 030 – 3400 600, uiterlijk 4 oktober

Goed geregeld op reis met de afdeling

Veel KBO- en PCOB-afdelingen organiseren dagjes uit en reizen voor hun leden. Het zijn mooie gelegenheden om te ontspannen en contacten binnen de afdeling aan te halen. Om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer – en de organiserende afdeling zelf – leuke herinneringen overhoudt aan de reis is het belangrijk om sommige juridische zaken in de gaten te houden. We helpen u graag, zodat een leuke reis geen nare afloop kent.

Enkele tips voor afdelingen die reizen organiseren voor hun leden:

 • Als afdelingen reisjes organiseren kunnen ze gezien worden als reisorganisatie. Dat maakt dat een afdeling aansprakelijk wordt voor gemaakte fouten van de uitvoerder van de reis. Dit houdt in dat de afdeling niet te veel handelingen moet doen die bij een reisorganisatie horen. Denk aan het registreren van aanmeldingen voor de reis, betalingen ontvangen en verwerken of als gastheer/-vrouw optreden. Dit zijn handelingen waardoor de afdeling als reisorganisator wordt gezien. Het is verstandiger dat leden die mee willen zichzelf rechtstreeks aanmelden bij de echte reisorganisatie.
 • Wanneer u zaken doet met een reisorganisatie, ga dan na of deze organisatie aangesloten is bij de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging voor Reisorganisaties). Dan kan, indien nodig, gebruik worden gemaakt van de geschillenregeling. Let op: dit geldt met name voor het boeken van pakketreizen. Kijk daarvoor niet alleen op de site van de betreffende reisorganisatie, maar zoek verder op de site van de ANVR en toets daar de naam van de reisorganisatie in.
 • Controleer of de reisorganisatie is aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) om nadelige gevolgen van eventuele financiële problemen van de reisorganisatie te voorkomen. Bij een faillissement van een reisorganisatie worden de gemaakte kosten betaald vanuit dit fonds. Ook hierbij geldt dat het nuttig is om dit niet alleen te checken op de site van de betreffende reisorganisatie, maar ook op de site van SGR.
  Vanaf 1 januari 2018 geeft SGR alleen nog garantie aan natuurlijke personen. Wij maken u attent op het bestaan van SGRZ, een garantiefonds voor de zakelijke markt dat vanaf 2018 de garantievoorziening aan organisaties overneemt. Op www.sgrz.nl vindt u meer informatie over dit nieuwe garantiefonds.

 

Heeft u nog vragen over het organiseren van afdelingsuitjes of -reizen? Of over de bijbehorende verzekeringen? Neem dan contact op met KBO-PCOB via tel. 030 – 3400 600 of secretariaat@kbo-pcob.nl We wensen uw afdeling een goede reis!

Op de hoogte blijven van al het verenigingsnieuws van KBO-PCOB?