Vereniging

Gebruik de door senioren ontwikkelde 'meetlat' in gesprekken met gemeente en zorginstellingen

Wordt u, en worden andere (bestuurs)leden van uw afdeling, wel eens gevraagd om mee te denken over zorgprojecten, woningbouwprojecten, welzijnsbeleid? Zit u aan tafel met de gemeente of bij zorginstellingen om de stem van ouderen te laten horen? Gebruik dan het unieke toetsingskader ‘De meetlat van de ouderen’ om inbreng te leveren!

Wat vinden senioren belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? Niemand kan deze vragen beter beantwoorden dan ouderen zelf. Daarom stelde een groep van 50 ouderen, waaronder leden van KBO-PCOB, een lijst met punten op die belangrijk zijn bij beter oud worden. Zij verdeelden de aandachtspunten over drie levensfases: ‘voorbereiden op de toekomst’, ‘zelfstandig wonen’ en ‘opname in het ziekenhuis’. Aandachtspunten zijn onder meer: Hoe blijven ouderen fysiek en mentaal actief? Op welke manier kunnen ouderen hun sociale contacten onderhouden? Aan welke criteria voldoet een seniorvriendelijke buurt? Wat is voor ouderen belangrijk als het gaat om opname in het ziekenhuis? Hoe kunnen ouderen zich voorbereiden op een ziekenhuisopname? Alle criteria samen vormen het toetsingskader.

Ook zijn bestaande projecten langs de opgestelde criteria, oftewel langs ‘De meetlat van de ouderen’ gelegd. In heel Nederland zijn er allerlei mooie projecten. Van het bezoeken van alle 75-plussers (o.a. in Rotterdam), tot beweegprojecten zoals Oefen je vitaal! van KBO-PCOB. Bij ruim 90 verschillende projecten is gekeken op wat voor wijze ze voldoen aan de criteria. Daaruit zijn negen projecten geselecteerd die kunnen dienen als voorbeeld. Deze zijn te vinden in een bijlage bij het toetsingskader.

Directeur Manon Vanderkaa: “Ouderen weten zelf heel goed wat ze willen en je kunt de plank als organisatie snel misslaan wanneer je zelf iets bedenkt. Als organisatie van en voor senioren zijn we dan ook ontzettend blij met dit toetsingskader waarin ouderen zelf aangeven wat voor hen belangrijk is! Onze leden worden vaak gevraagd om aan te sluiten bij een projectgroep, mee te denken in een klankbordgroep of aan tafel te zitten bij overleggen. Zij praten mee in seniorenraden, cliëntenraden, binnen de gemeente en noem maar op. Nu kunnen zij dit toetsingskader meenemen en de punten die hierin zijn geformuleerd inbrengen!”

Kom goed beslagen ten ijs bij de overleggen die u bijwoont en neem het toetsingskader ‘De meetlat van de ouderen’ mee!

Vraag voor 1 juli 2018 gratis een exemplaar op via het verenigingsbureau van KBO-PCOB. U kunt de materialen ook downloaden via www.beteroud.nl/toetsingskader. Heeft u vragen over wat u hiermee kunt? Neem gerust contact op met projectleider Miranda Wesselink via miranda.wesselink@kbo-pcob.nl of tel. 030 – 3400 600.

Over BeterOud

Dit toetsingskader is vanuit BeterOud ontwikkeld. KBO-PCOB maakt samen met diverse organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg deel uit van het samenwerkingsverband BeterOud. Zij werken daarbij niet alleen voor, maar vooral mét ouderen. De ambitie van BeterOud is de levenskwaliteit van ouderen verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten ondanks de beperkingen die ontstaan met het ouder worden. Meer informatie over BeterOud vindt u op www.beteroud.nl

Levert uw afdeling een bijdrage aan het verminderen van eenzaamheid? Deel het met ons!

Eenzaamheid: een actueel onderwerp. U heeft misschien wel meegekregen dat dit thema onder meer hoog op de agenda van politiek Den Haag staat. Als KBO-PCOB vinden we dit onderwerp ook van groot belang en willen we vooral meedenken in oplossingen.

Daarom willen we graag mooie voorbeelden en initiatieven verzamelen van activiteiten die door afdelingen in het land worden georganiseerd die bijdragen aan verbinding tussen mensen; waar mensen zich gezien en welkom voelen en op deze manier ook bijdragen aan een gevoel van erbij horen. Eenzaamheid is een complex probleem, en niet zo eenvoudig op te lossen, maar we willen graag aan de slag met voorbeelden die kunnen inspireren, maar bovenal een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van eenzaamheid.

Bent u die afdeling waar een mooie activiteit of bijeenkomst wordt georganiseerd?
Laat het ons weten via de e-mail.

Zorgeloos overstappen via het KBO-PCOB Energiecollectief

KBO-PCOB kreeg in maart 2018 een verontrustend signaal vanuit een afdeling. Een klant van het Energiecollectie van KBO-PCOB kreeg de mededeling dat haar elektra zou worden afgesloten. Bij nabellen bleek dit gelukkig een misverstand. Maar we willen u toch graag informeren over de zaak.

Wat was er aan de hand? Een dame uit Soest meldde zich enkele weken geleden telefonisch aan voor het Energiecollectief van KBO-PCOB. Daarop ontving ze een bericht van haar huidige energieleverancier, Essent, dat haar aansluiting voor gas en elektra nog vóór de overstap zou worden afgesloten. Uiteraard was ze zeer ongerust en riep ze de hulp in van haar afdeling.

Nabellen naar de klantenservice van het Energiecollectief leerde ons dat er geen reden was tot zorg. Blijkbaar sturen energieleveranciers (in dit geval Essent) voorafgaand aan de beëindiging van de service standaard aan klanten een brief met een afsluitingsdatum die een aantal dagen voor de nieuwe aansluitdatum ligt. In de praktijk zal iemand niet zonder gas/elektra komen zitten door het overstappen.

Het Energiecollectief stuurt altijd een bevestiging naar overstappers. In dit geval heeft de klantenservice gebeld naar deze mevrouw om haar gerust te stellen dat het allemaal goed komt. Het KBO-PCOB-collectief laat niemand in de kou staan.

 • Hebt u vragen over ons Energiecollectief of over uw overstap? Dan kunt u bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via 085 – 486 33 64 (lokaal tarief).

Alles over ons voordelige Energiecollectief staat op www.kbo-pcob-voordeel.nl/energie

KBO- en PCOB-afdelingen kunnen gebruikmaken van voordelig verzekeringsarrangement

Alle afdelingen van KBO en PCOB kunnen met korting hun verzekeringen afsluiten. KBO-PCOB heeft met assurantie-adviseur Meeùs afspraken gemaakt over een speciaal arrangement voor de afdelingen. Het gaat om verschillende verzekeringen, onder meer een inventaris­verzekering en een aanvullende autocascoverzekering.

Alle informatie over het verzekeringsarrangement voor KBO- en PCOB-afdelingen vindt u hier.

Door het invullen van het aanvraagformulier kunt u aangeven van welke verzekeringen u gebruik wilt maken of waarover u meer informatie wilt.

Als u vragen heeft over het verzekeringsarrangement, kunt u contact opnemen met Meeùs. U vindt de contactgegevens op pagina 4 van het verzekeringsarrangement.

Specifieke informatie over de reisverzekering voor KBO- en PCOB-afdelingen vindt u hier.

De documenten om gebruik te maken van het KBO-PCOB-verzekeringsarrangement bij Meeùs:
Aanvraagformulier verzekeringsarrangement KBO-PCOB
Verzekeringsarrangement afdelingen KBO-PCOB

Reisverzekering voor afdelingen vanaf 1 januari 2018 rechtstreeks afsluiten bij Meeùs

Vanaf 1 januari 2018 kunnen afdelingen hun reisverzekering rechtstreeks afsluiten bij verzekeringsadviseur Meeùs. Op dit moment sluiten zowel de KBO- als PCOB-afdelingen hun reisverzekering af bij het verenigingsbureau. Dat is in opdracht van de verzekeringsmaatschappij vanaf het nieuwe jaar niet langer mogelijk.

Wat gaat er veranderen?

De afdelingen van KBO en PCOB kunnen vanaf 1 januari 2018 de reisverzekering rechtstreeks afsluiten bij Meeus. Hiervoor dient de afdeling het aanvraagformulier in te vullen.

U kunt dit formulier opsturen naar:

Meeùs Assurantiën bv
Sector Gezondheidszorg en Welzijn
Postbus 3234
4800 DE  BREDA

Tel. 088-34 34 580
E-mail:gezondheidszorg&welzijn@meeus.com

Op het aanvraagformulier voor de reisverzekering kan de afdeling ook aangeven of een annuleringsdekking gewenst is. De voorwaarden van de dekking vindt u hier.

Wanneer u de reisverzekering via Meeùs afsluit, geldt het volgende dekkingsoverzicht voor de leden van de afdeling.

Tot en met 31 december 2017 kunnen afdelingen de reisverzekering nog afsluiten via het verenigingsbureau.

Enkele tips voor afdelingen die reizen organiseren voor hun leden

 • Als afdelingen meerdaagse reisjes organiseren kunnen ze gezien worden als reisorganisator. Dat maakt dat een afdeling aansprakelijk wordt voor gemaakte fouten van de uitvoerder van de reis. Dit houdt in dat de afdeling zo min mogelijk handelingen moet doen die bij een reisorganisator horen. Denk aan het registreren van aanmeldingen voor de reis, betalingen ontvangen en verwerken of als gastheer/-vrouw optreden. Dit zijn handelingen waardoor de afdeling als reisorganisator wordt gezien, met alle risico’s van dien. Het is daarom verstandiger dat leden die mee willen zichzelf rechtstreeks aanmelden bij de echte reisorganisatie.
 • Wanneer u zaken doet met een reisorganisatie, ga dan na of deze organisatie aangesloten is bij de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging voor Reisorganisaties). Dan kan, indien nodig, gebruik worden gemaakt van de geschillenregeling. Let op: dit geldt met name voor het boeken van pakketreizen. Kijk daarvoor niet alleen op de site van de betreffende reisorganisatie, maar zoek verder op de site van de ANVR en toets daar de naam van de reisorganisatie in.
 • Controleer of de reisorganisatie is aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) om nadelige gevolgen van eventuele financiële problemen van de reisorganisatie te voorkomen. Bij een faillissement van een reisorganisatie worden de gemaakte kosten betaald vanuit dit fonds. Ook hierbij geldt dat het nuttig is om dit niet alleen te checken op de site van de betreffende reisorganisatie, maar ook op de site van SGR.
  Vanaf 1 januari 2018 geeft SGR alleen nog garantie aan natuurlijke personen. Wij maken u attent op het bestaan van SGRZ, een garantiefonds voor de zakelijke markt dat vanaf 2018 de garantievoorziening aan organisaties overneemt. Op www.sgrz.nl vindt u meer informatie over dit nieuwe garantiefonds.

Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op met onze verzekeringsadviseur Meeùs.

De documenten voor het afsluiten van een reisverzekering voor afdelingen:
Aanvraagformulier reisverzekering KBO-PCOB afdelingen
Dekkingsoverzicht reisverzekering KBO-PCOB afdelingen
Annuleringsdekking reisverzekering KBO-PCOB afdelingen

Gratis informatiebijeenkomst voor uw afdeling over de collectieve zorgverzekering van KBO-PCOB

Overstappen naar de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis kan tot eind december. KBO- en PCOB-afdelingen kunnen met behulp van zorgverzekeraar Zilveren Kruis gratis een groepsvoorlichting organiseren.

Stappen leden van KBO en PCOB dit najaar over naar onze collectieve zorgverzekering, dan levert dit meer voordeel op dan ooit. Zo is de korting op de basisverzekering vorig jaar verhoogd van 7,5 naar 8 procent. En de kortingen op de aanvullende pakketten lopen op van minimaal 10 tot maximaal 25 procent. Bij een gemiddeld verzekeringspakket praten we dan al gauw over een besparing van ruim €150,- op jaarbasis. Leden die naast de basisverzekering minimaal één aanvullende verzekering afsluiten, hebben tevens recht op een gratis aanvullend verzekeringspakket. Met daarin onder meer extra vergoeding voor fysiotherapie.

Informatiebijeenkomst     

Wilt u de leden van uw afdeling goed voorlichten over het KBO-PCOB-aanbod? Dat kan. Verzekeringsexpert Marcel Woudman van Zilveren Kruis verzorgt graag een uitgebreide presentatie voor uw afdeling (minimaal 35 aanwezigen). Dit kan in de maanden november en december.

Een informatiebijeenkomst aanvragen? Stuur dan een e-mail naar marcel.woudman@zilverenkruis.nl  Let op: er is slechts beperkte beschikbaarheid.

Collectieve zorgverzekering vanaf 2018 gelijk voor leden van KBO en PCOB

Goed nieuws. De collectieve zorgverzekering via Zilveren Kruis is vanaf 2018 voor KBO- en PCOB-leden gelijk. Dit betekent voor de 6.000 PCOB-verzekerden dat zij automatisch een hogere korting ontvangen op de basisverzekering en ook in aanmerking kunnen komen voor het gratis aanvullende KBO-pakket, met onder meer een vergoeding voor zes extra behandelingen fysiotherapie. In veel gevallen is dit nu via de PCOB twee of vier behandelingen.

Hoe gaat dit in zijn werk voor de huidige collectief verzekerde PCOB-leden?

De ruim 6.000 collectief verzekerde PCOB-leden zijn nu ook al verzekerd bij Zilveren Kruis, maar onder iets minder gunstige voorwaarden dan de KBO-leden. PCOB-verzekerden hoeven niets te doen om in aanmerking te komen voor deze betere voorwaarden. Op hun nieuwe polisblad dat medio november thuis in de bus – of mailbox – valt, worden die vanzelf meegenomen.

De 50.000 KBO-leden die reeds collectief verzekerd zijn, krijgen medio november natuurlijk ook hun nieuwe polis voor 2018 automatisch toegestuurd.

Hoe werkt dit voor leden die nog niet collectief verzekerd zijn via KBO-PCOB?

Instappen kan straks probleemloos. Zowel voor KBO- als PCOB-leden. Zodra rond 12 november 2017 de nieuwe premies van de zorgverzekeraars bekend zijn, is overstappen weer mogelijk. Dat overstappen naar het collectief van KBO-PCOB kan heel eenvoudig en gemakkelijk: via de telefoon, via internet of via een papieren formulier. In het Magazine van KBO-PCOB en op onze website leggen we binnenkort uit hoe dit in zijn werk gaat.

De collectieve zorgverzekering staat open voor mensen vanaf 50 jaar, mits lid van KBO of PCOB. Eventuele partners die zich ook via het collectief van KBO-PCOB willen verzekeren dienen eerst lid te worden alvorens ze in het collectief kunnen stappen.

Wat houdt de collectieve verzekering in?

Over de collectieve zorgverzekering heeft KBO-PCOB duidelijke afspraken gemaakt met Zilveren Kruis. Met deze partner werken we al meer dan tien jaar heel goed samen.

De korting op de basisverzekering bedraagt 8 procent. En de kortingen op alle aanvullende zorgpakketten en alle tandartsverzekeringen zijn minimaal 10 procent tot maximaal 25 procent. Bij een gemiddeld verzekeringspakket praten we dan al gauw over een besparing van ruim €150,- op jaarbasis. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar er is nog meer.

Een aanvullend pakket helemaal gratis

KBO- en PCOB-leden die naast de basisverzekering een aanvullende verzekering van minimaal een ster afsluiten, hebben recht op een gratis aanvullend verzekeringspakket. Met onder meer zes extra behandelingen fysiotherapie, extra hulp aan huis na ziekenhuisverblijf, extra hulp bij mantelzorg en een tegemoetkoming van €20,- in de contributie (lidmaatschap KBO of PCOB) tijdens het eerste verzekeringsjaar.

Mantelzorgregeling is verbeterd

De mantelzorgregeling 2018 is, mede op aandringen van KBO-PCOB, verbeterd ten opzichte van de mantelzorgregeling 2017. Het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke ondersteuning is namelijk per 2018 breder inzetbaar dan alleen voor vervangende mantelzorg. Dit biedt de mogelijkheid om het bedrag in te zetten voor de ondersteuning die nodig is om de mantelzorgtaak comfortabel te houden. Zoals tijdelijke professionele ondersteuning bij taken op het gebied van zorg, welzijn en financiën. Of vervangende mantelzorg bij tijdelijke afwezigheid van de mantelzorger. En ook instructies, cursussen en coachingsessies voor mantelzorgers vallen onder de regeling.

Wilt u eind november vrijblijvend een informatiepakket ontvangen? Stuur dan een e-mail met naam en adresgegevens naar secretariaat@kbo-pcob.nl o.v.v. ‘informatiepakket zorgverzekering’ of bel met 030- 3 400 600. We staan u graag te woord.

Gratis training over veiligheid voor vrijwillige ouderenadviseurs

Vrijwillige ouderenadviseurs van KBO en PCOB en vrijwilligers die een achtergrond in veiligheid hebben zijn van harte welkom om maandag 9 oktober de gratis training over veiligheid bij te wonen. Het is een mooie kans om uw kennis over veiligheid te vergroten en zo senioren nog beter te kunnen adviseren en helpen.

De training is van 13.00 uur tot 15.30 uur in Utrecht. Tijdens deze middag behandelen we vijf onderwerpen: brandpreventie, inbraakpreventie, babbeltrucs, overvallen en valpreventie. Deelnemers krijgen de informatie digitaal en op papier. Per jaar zijn er drie bijscholingsdagen waarin onderwerpen verder worden uitgediept.

Deze training is bedoeld voor ouderenadviseurs van KBO en PCOB die graag veiligheidsvoorlichting willen gaan geven of vrijwilligers die een achtergrond in veiligheid hebben. Weet u niet zeker of u in de doelgroep valt, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jozette Aldenhoven via jozette.aldenhoven@kbo-pcob.nl

Locatie: KBO-PCOB, Europalaan 40, Utrecht
Tijd: 13.00 tot 15.30 uur
Kosten: gratis, reiskostenvergoeding
Aanmelden: via info@kbo-pcob.nl of tel. 030 – 3400 600, uiterlijk 4 oktober

Goed geregeld op reis met de afdeling

Veel KBO- en PCOB-afdelingen organiseren dagjes uit en reizen voor hun leden. Het zijn mooie gelegenheden om te ontspannen en contacten binnen de afdeling aan te halen. Om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer – en de organiserende afdeling zelf – leuke herinneringen overhoudt aan de reis is het belangrijk om sommige juridische zaken in de gaten te houden. We helpen u graag, zodat een leuke reis geen nare afloop kent.

Enkele tips voor afdelingen die reizen organiseren voor hun leden:

 • Als afdelingen reisjes organiseren kunnen ze gezien worden als reisorganisatie. Dat maakt dat een afdeling aansprakelijk wordt voor gemaakte fouten van de uitvoerder van de reis. Dit houdt in dat de afdeling niet te veel handelingen moet doen die bij een reisorganisatie horen. Denk aan het registreren van aanmeldingen voor de reis, betalingen ontvangen en verwerken of als gastheer/-vrouw optreden. Dit zijn handelingen waardoor de afdeling als reisorganisator wordt gezien. Het is verstandiger dat leden die mee willen zichzelf rechtstreeks aanmelden bij de echte reisorganisatie.
 • Wanneer u zaken doet met een reisorganisatie, ga dan na of deze organisatie aangesloten is bij de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging voor Reisorganisaties). Dan kan, indien nodig, gebruik worden gemaakt van de geschillenregeling. Let op: dit geldt met name voor het boeken van pakketreizen. Kijk daarvoor niet alleen op de site van de betreffende reisorganisatie, maar zoek verder op de site van de ANVR en toets daar de naam van de reisorganisatie in.
 • Controleer of de reisorganisatie is aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) om nadelige gevolgen van eventuele financiële problemen van de reisorganisatie te voorkomen. Bij een faillissement van een reisorganisatie worden de gemaakte kosten betaald vanuit dit fonds. Ook hierbij geldt dat het nuttig is om dit niet alleen te checken op de site van de betreffende reisorganisatie, maar ook op de site van SGR.
  Vanaf 1 januari 2018 geeft SGR alleen nog garantie aan natuurlijke personen. Wij maken u attent op het bestaan van SGRZ, een garantiefonds voor de zakelijke markt dat vanaf 2018 de garantievoorziening aan organisaties overneemt. Op www.sgrz.nl vindt u meer informatie over dit nieuwe garantiefonds.

 

Heeft u nog vragen over het organiseren van afdelingsuitjes of -reizen? Of over de bijbehorende verzekeringen? Neem dan contact op met KBO-PCOB via tel. 030 – 3400 600 of secretariaat@kbo-pcob.nl We wensen uw afdeling een goede reis!

Website KBO-PCOB maakt echte verbeterslag door

Onlangs is de website www.kbo-pcob.nl flink verbeterd. Begin dit jaar is de gezamenlijke website snel in de lucht gebracht, en inmiddels is de site in allerlei opzichten verfraaid. Onze vijf speerpunten zijn beter zichtbaar, er is ruime aandacht voor ons nieuwe magazine, foto’s en het kleurgebruik zijn aangepast en ook de techniek is veranderd. Zo is de website beter te lezen via tablets en smartphones. Kortom, een echte verbeterslag.

De website www.kbo-pcob.nl beperkt zich nu nog tot het landelijke niveau van de samenwerking van de Unie KBO en de PCOB. De twee aparte verenigingsstructuren zijn nog niet op de site zichtbaar, maar blijven voorlopig zichtbaar op de bestaande websites www.uniekbo.nl en www.pcob.nl.

Plaatselijke afdelingen

In de twee verenigingen leeft breed de wens om de volledige verenigingen, met dus ook alle afdelingen, op de gezamenlijke website zichtbaar te maken. Het gaat bij ons immers om verenigingen waarin het plaatselijke niveau zo belangrijk is; we zijn verenigingen van onderop.

Bescherming persoonsgegevens

We hebben echter besloten een volledig nieuwe website, waarop de twee verenigingen helemaal zichtbaar kunnen worden, nog uit te stellen. Halverwege 2018 treedt namelijk nieuwe regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens in werking. Die regelgeving is van toepassing op alle vormen van gegevensverzamelingen, ook op websites zoals door beide verenigingen gebruikt worden. We moeten de gevolgen van deze regelgeving eerst goed in kaart hebben, voordat we verdere stappen kunnen zetten.

Samenwerkingsproces

Daar komt bij dat het samenwerkingsproces van KBO-PCOB in ontwikkeling is. De Ledenraad KBO-PCOB gaf in juli aan het bestuur opdracht om te komen tot een stappenplan voor de verdere integratie van de twee verenigingen. Als daarover meer duidelijkheid bestaat, kunnen nieuwe stappen worden gezet ten aanzien van de website.

Op de hoogte blijven van al het verenigingsnieuws van KBO-PCOB?