Zorg & wonen

KBO-PCOB vindt dat alle ouderen in Nederland, onder wie de meest kwetsbaren, in staat moeten zijn (of worden gesteld) op een kwalitatief goede manier thuis oud te worden. En dat alle senioren kunnen rekenen op optimale zorg en ondersteuning thuis, in het verpleeghuis en in het ziekenhuis.