Actiepakket Verbinding & Ontmoeting

Actiepakket Verbinding & Ontmoeting

Eenzaamheid onder senioren is een maatschappelijk probleem waar we ons gezamenlijk zorgen om maken. Het is helaas absoluut niet eenvoudig op te lossen. KBO-PCOB werkt op verschillende manieren en op allerlei plaatsen aan het tegengaan van eenzaamheid. Helpt u ons mee? In het actiepakket Verbinding & Ontmoeting geven we u handige informatie en nuttige tips.

Leden en afdelingen kunnen de informatie in dit actiepakket kosteloos gebruiken.

Eenzaamheid, waar hebben we het dan precies over?

Is eenzaamheid een probleem?

 • Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Kort gezegd, wanneer eenzaamheid je ongelukkig maakt of het je belemmert in je functioneren.
 • Eenzaamheid is geen schande. Iedereen kan zich in zijn leven een periode eenzaam voelen. In sterke of lichte mate. Dit kan bijvoorbeeld komen door veranderingen in je leven, zoals verhuizen, met pensioen gaan, het verliezen van een partner of het krijgen van een fysieke beperking.
 • Eenzaamheid komt veel voor: meer dan een miljoen mensen in Nederland voelt zich sterk eenzaam. Dat is ongeveer 8 procent van de volwassen bevolking.
 • Eenzaamheid is iets dat je ervaart. Dit betekent dat je pas eenzaam bent als je jezelf eenzaam voelt. Jij bent je eigen graadmeter. Want hoe ga je om met je eenzaamheid? En hoe hoog liggen je verwachtingen?

Wat kunt u voor een ander doen?

Kleine dingen kunnen al helpen

U staat er zelf misschien niet altijd bij stil, maar ook in uw eigen omgeving zijn er mensen die zich eenzaam voelen en bij wie dit een probleem kan worden. Van de oudere mensen (boven de 75) zegt meer dan de helft zich wel eens eenzaam te voelen. En hoewel eenzaamheid van een ander niet altijd op te lossen is, kunnen veel, vaak kleine dingen al helpen om mensen een minder eenzaam gevoel te geven. Aandacht voor iemands eenzaamheid kan al verlichting geven.

Een paar ideeën:

 • Nodig eens iemand uit voor een kop koffie of een gezellige activiteit.
 • Bekijk onze brochure Blijf in contact.
 • Stuur een kaartje, zomaar of met verjaardagen of andere bijzondere momenten.
 • Neem een kijkje op Eenzaam.nl.
 • Attendeer de ander op activiteiten in de zomer, juist in deze periode voelen veel mensen zich eenzaam.
 • Bezoek of organiseer een activiteit in de Week van de Eenzaamheid.
“Aandacht voor iemands eenzaamheid kan al verlichting geven”

Wat kunt u zelf doen als u zich eenzaam voelt?

Hulp en advies:

Omgaan met eenzaamheid

Eenzaamheidsgevoelens zijn niet makkelijk. Toch is ermee leren omgaan erg belangrijk. Maar hoe doe je dat? Denk eens aan:

 • Weet dat u niet alleen staat wanneer u zich eenzaam voelt. Meer mensen hebben behoefte aan contact of activiteiten.
 • Bedenk wat u vroeger leuk vond om te doen. En met wie. Misschien is het tijd om een contact van eerder weer eens op te pakken, bijvoorbeeld met een oud-klasgenoot of penvriend(in).
 • Kijk eens in de lokale krant of in de bibliotheek welke leuke activiteiten er in de buurt georganiseerd worden.
 • Ga op zoek naar vrijwilligerswerk. Dat kan helpen om nieuwe contacten op te doen of meer voldoening te voelen. Op veel plekken worden vrijwilligers gevraagd, zoek iets dat bij u past of dat u altijd al heeft willen doen.
 • Meld u bij een van de 800 lokale afdelingen van KBO-PCOB. U kunt meedoen met activiteiten of misschien is een bestuursfunctie wel iets voor u.
 • Nodig iemand uit de buurt uit voor een kop koffie of thee, een wandeling of een bezoek aan een museum of concert.
 • Misschien is er iets ingrijpends gebeurd in uw leven waardoor u zich nu al langer eenzaam voelt. Een lotgenotengroep kan enorm helpen. Kijk hiervoor in de gemeentegids of op internet.
 • Houdt u van dieren? Overweeg dan een huisdier aan te schaffen. Van een huisdier kunt u vriendschap ervaren. Met een hond komt u bovendien dagelijks buiten en doet u mogelijk nieuwe contacten op met mede-hondenbezitters. Wilt u niet zelf een dier houden? Stichting OOPOEH biedt de mogelijkheid om op de hond van een ander te passen.

Maak er werk van in uw eigen omgeving

Verbonden met omgeving

Eenzaamheid staat hoog op de politieke agenda. Ouderen zijn daarbij de doelgroep. Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen, ook als ze alleen zijn of alleen komen te staan. Hoe kunt u stimuleren dat senioren zich verbonden blijven voelen met hun directe omgeving?

Met uw lokale afdeling of als lokale belangenbehartiger kunt u dit onderwerp goed agenderen bij gemeente. Wat doet uw gemeente op dit vlak? Organiseer een bijeenkomst met vertegenwoordigers van uw gemeente, welzijnsinstellingen en andere organisaties. Wilt u iets doen aan eenzaamheid in uw gemeente en aan lokale belangenbehartiging? Pak de handschoen dan zelf op, start vandaag nog en ga in gesprek. Handvatten die u kunnen helpen zijn:

Samen kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Het opzetten van huisbezoeken aan ouderen, waarbij het gaat om het signaleren van eventuele eenzaamheid.
 • Organiseren van koffiebijeenkomsten om over eenzaamheid te praten. Het is goed om ervaringen met eenzaamheid met elkaar te delen. Aan de hand van zo’n gesprek kunnen mooie ideeën ontstaan.
 • Laat als afdeling zien wat u al allemaal te bieden heeft aan activiteiten die helpen om eenzaamheid te verminderen.
 • Start een belcirkel! Een mooie manier om in contact te blijven. Meer informatie leest u hier.
“Hoe kunnen senioren zich verbonden blijven voelen met hun directe omgeving?”

KBO-PCOB maakt initiatieven die eenzaamheid tegengaan zichtbaar.