Op weg naar mantelzorgondersteuning op maat

Zieke mensen (al dan niet in de laatste levensfase) die thuis verblijven, hebben vaak meer hulp en ondersteuning nodig dan hun buren, familie en vrienden kunnen bieden. Veel mantelzorgers zijn overbelast; hulp regelen is ingewikkeld en kostbaar. Om thuis te kunnen blijven is zorg en steun door familie of vrienden cruciaal. In ons land geven ongeveer 300.000 mensen mantelzorg aan een naaste in de laatste levensfase.

Wanneer een naaste ernstig ziek is, kan mantelzorg erg intensief zijn. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers tijdige en passende ondersteuning kunnen krijgen als zij dit wensen. Daarom vindt KBO-PCOB het belangrijk om deelnemer te zijn aan het project ‘Mantelzorgondersteuning op maat’. In dit project werken organisaties van mantelzorgers (Mezzo), vrijwilligers en professionele thuiszorg (VPTZ en Actiz), zorgprofessionals (V&VN), onderzoekers (VUmc/VU en NIVEL) en KBO-PCOB als belangenbehartigersorganisatie voor senioren, nauw samen.

Oproep deelname onderzoek mantelzorg in de laatste levensfase

Zorgt u voor een ongeneeslijk zieke naaste in de laatste levensfase, of heeft u dit gedaan? Dan horen wij graag van u wat u nodig heeft. Zorg voor een ernstig zieke naaste kan namelijk erg intensief zijn. Het is dan belangrijk dat mantelzorgers tijdige en passende ondersteuning kunnen krijgen als zij dit wensen. Wilt u uw ervaringen delen? Meld u dan aan voor een vraaggesprek.

Waarom mee doen?

Door deel te nemen aan een vraaggesprek draagt u bij aan ons onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers die voor iemand zorgen in de laatste levensfase. Thuiszorgprofessionals en vrijwilligers worden vervolgens getraind om hun ondersteuningsaanbod aan te passen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften en ervaringen van mantelzorgers. Ook willen wij inzichten uit de vraaggesprekken gebruiken om bekendheid van mantelzorg in de laatste levensfase te vergroten onder het brede publiek.

Het vraaggesprek wordt uitgevoerd door onderzoeker Femmy Bijnsdorp (VUmc), namens de projectgroep.

Wie kan meedoen?

U kunt meedoen aan een vraaggesprek als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U zorgt of heeft gezorgd voor iemand in de laatste levensfase (bijvoorbeeld met een diagnose als ongeneeslijke kanker, chronische longziekte, hartfalen, dementie, een beroerte, ernstige neurologische aandoeningen of algehele ernstige lichamelijke achteruitgang).
  • Uw naaste is thuiswonend of was dat op het moment dat u mantelzorg gaf.
  • De gegeven mantelzorg was niet langer dan 3 jaar geleden.

Zo werkt het

Wanneer u zich aanmeldt voor een vraaggesprek vragen wij u eerst (online of schriftelijk) een aantal vragen over uw achtergrond te beantwoorden. Die vragen gaan bijvoorbeeld over of u een familielid bent van de zieke, of u met de zieke woont/woonde en uw leeftijd. Vervolgens nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen. Het vraaggesprek kan bij u thuis plaatsvinden of op een andere (rustige) locatie. Dit wordt in overleg met u afgestemd.

Tijdens het vraaggesprek leggen wij u eerst een aantal stellingen voor over uw ervaringen met mantelzorg en eventuele ondersteuningsbehoeften. Deze kunt u rangschikken naar belangrijkheid. Vervolgens vragen wij u om in het gesprek uw keuze toe te lichten.

Meedoen?

Aanmelden

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan een vraaggesprek? Mail dan naar Femmy Bijnsdorp (f.bijnsdorp@vumc.nl). Zij zal u vervolgens per e-mail een uitgebreide informatiebrief sturen.

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek? Ook dan kunt u contact opnemen met Femmy Bijnsdorp. Dit kan per e-mail of telefonisch via 020-4448369/06-29342405 op maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren.