Van betekenis tot het einde

De laatste levensfase – nooit te vroeg om erover te praten

Ieder mens is tot het laatst toe van betekenis. Vanuit die visie vraagt coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ ruimte en aandacht om na te denken over de invulling van de laatste fase van het leven. Hoe zie je het zelf en hoe kun je van betekenis zijn voor de ander? Als coalitie willen we het gesprek hierover stimuleren.

Alle organisaties binnen dit samenwerkingsverband werken vanuit de overtuiging dat de laatste levensfase een zichtbaarder onderdeel van het dagelijks leven zou moeten zijn. Meer aandacht voor leven en sterven in waardigheid draagt bij aan een zorgzame samenleving.

Website Ikwilmetjepraten.nu

Nadenken en praten over de laatste levensfase is niet gemakkelijk, daarom geeft de website ikwilmetjepraten.nu verschillende tips en mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Het biedt handvatten, informatie en activiteiten aan een breed publiek en aan professionals om de gedachten over de invulling van de laatste fase van het leven vorm te geven. Als je van elkaar weet welke wensen er zijn, is de kans groter dat ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Samenwerkingspartners

De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ is een samenwerking tussen:

  • Agora
  • Humanistisch Verbond
  • Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
  • Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
  • NPV – Nederlandse Patiënten Vereniging
  • KBO-PCOB
  • Reliëf
  • Vilans

Nationaal Programma Palliatieve Zorg

De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ draagt bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Om de bewustwording rond de laatste levensfase te vergroten, heeft de overheid aan de coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ voor drie jaar subsidie toegekend. Hiermee kunnen de samenwerkingspartners projecten uitvoeren. We bieden deze aan via ikwilmetjepraten.nu.

Facebook

Van Betekenis tot het Einde heeft ook een Facebookpagina.

Hervinden van uw eigen kracht

Eigen regie is een belangrijk uitgangspunt voor KBO-PCOB. Mensen worden ouder. En met het ouder worden komen er nieuwe vragen rond zingeving en inhoud en kwaliteit van leven. Maar de wereld wordt steeds complexer. Daarom zijn de antwoorden vaak ook complexer of lastiger te vinden. Natuurlijk kunt u in uw eigen omgeving antwoorden vinden op zingevingsvragen. Maar u kunt ook gebruikmaken van het netwerk en van de informatie van KBO-PCOB. Om op basis daarvan zelf – al dan niet samen met anderen – na te denken over thema’s die u bezighouden. Dit draagt bij aan het hervinden van uw eigen kracht.

De rol van KBO-PCOB

KBO-PCOB geeft de komende jaren op eigen wijze invulling aan de uitgangspunten van de coalitie. Dit houdt in dat wij de missie van Coalitie Van Betekenis tot het Einde vertalen naar de eigen achterban. In eigen taal en toon en met eigen accenten.