Onze visie op Zorg & Wonen

KBO-PCOB vindt dat alle ouderen in Nederland, onder wie de meest kwetsbaren, in staat moeten zijn (of worden gesteld) op een kwalitatief goede manier thuis oud te worden. Ook als dit woningaanpassingen en ‘zorg aan huis’ vereist.

Hierop moeten burgers, overheden en woon-zorgaanbieders maximale inspanningen doen. Krijg ik de zorg of ondersteuning die ik nodig heb? Wat kan ik zelf doen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen? Vragen waar u bij het ouder worden tegenaan kunt lopen.

KBO-PCOB helpt ouderen bij het (anticiperen op) langer thuis blijven wonen. Daarnaast stimuleert KBO-PCOB ouderen om bewust na te denken over wat zij belangrijk vinden met het oog op hun welzijn.

Tenslotte wil KBO-PCOB dat alle senioren kunnen rekenen op optimale zorg en ondersteuning thuis, in het verpleeghuis en in het ziekenhuis.