Oefen je Vitaal!

Oefen je Vitaal! is een beweegprogramma voor 65-plussers die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Iedereen – die niet van een rolstoel afhankelijk is – kan, ongeacht zijn of haar fysieke conditie meedoen. Ook ouderen die een stok of rollator gebruiken. Oefen je Vitaal! wordt voor en door ouderen georganiseerd. In het najaar van 2016 is de PCOB samen met Unie KBO gestart met een pilot van dit programma. Er zijn zeven trainers (vrijwilligers vanuit beide ouderenorganisaties) actief die de training in hun regio aanbieden. 

Oefenboek

Het beweegprogramma Oefen je Vitaal! draait om het zelf thuis aan de slag gaan met het Oefen je Vitaal!-oefenboek dat door Radboud UMC is ontwikkeld in het kader van de Senior Stap Studie. Door dagelijkse oefeningen op eigen niveau kunnen ouderen hun conditie op peil houden of zelfs verbeteren. Het gaat om het benutten van alledaagse situaties waarin spierkracht, balans en loopsnelheid kunnen worden geoefend. Het effect van het programma is bewezen.

Invulling programma

Met Oefen je Vitaal! gaan senioren in een groep van zo’n tien deelnemers samen van start. Onder leiding van speciaal getrainde vrijwilligers van seniorenorganisatie KBO-PCOB krijgen zij tijdens de eerste bijeenkomst uitleg over het programma en het werken met het oefenboek. Ook wordt hun fysieke conditie gemeten zodat iedere deelnemer oefeningen op maat krijgt. Vervolgens gaan de deelnemers thuis zelf aan de slag met de dagelijkse oefeningen. Na drie maanden komen de trainer en deelnemers weer samen en krijgen inzicht in hun persoonlijke vooruitgang.

Contacten

In de tussenliggende periode staan deelnemers er echter niet alleen voor. Er wordt contact gehouden en er zijn mogelijkheden om elkaar vaker te ontmoeten. De trainer zal dit samen met de groep invullen. Samen aan de slag gaan, biedt gezelligheid. Zo kunnen deelnemers ook nieuwe contacten aan Oefen je Vitaal! overhouden.

Praktische informatie

Getrainde vrijwilligers en afdelingen voeren Oefen je Vitaal! samen uit. Zowel leden als niet-leden zijn welkom om deel te nemen. Aan deelname (inclusief oefenboek) zijn geen kosten verbonden.  Afdelingen ontvangen een tegemoetkoming voor de organisatie van Oefen je Vitaal!

Oefen je Vitaal wordt momenteel nog niet in heel Nederland aangeboden. Wel in delen van Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Neem voor meer informatie en mogelijkheden bij u in de buurt contact op met ons op via 030 – 3 400 600 of e-mail: secretariaat@kbo-pcob.nl