Mondzorg

de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat het slecht is gesteld met de mondgezondheid van een groot deel van de thuiswonende ouderen. Bij 300.000 thuiswonende ouderen is de mondgezondheid matig tot slecht.

Zij kampen met klachten zoals een droge mond, pijn, problemen met kauwen, gaatjes, afgebroken tanden of kiezen, tandvleesproblemen of een slecht zittend kunstgebit. Een slechte mondgezondheid heeft ongunstige effecten op de levenskwaliteit (pijn, niet kunnen kauwen, schaamte, sociaal isolement).

KBO-PCOB wil hier verandering in brengen. Eerder pleitten wij tijdens het Rondetafelgesprek Mondzorg voor verbeteringen in de mondzorg. Ook pleitten we bij Tweede Kamerleden voor opname van mondzorg volwassenen in de basisverzekering.

We richten ons met andere partijen verder op voorlichting en bewustwording bij senioren over het belang van een goede mondgezondheid. KBO-PCOB is lid van het project Demondnietvergeten.