Tafel van Tien

Wat is de Tafel van Tien?

Weten wat er speelt in het dagelijks leven van senioren is voor KBO-PCOB erg belangrijk. Daarom gaat directeur Manon Vanderkaa graag met senioren persoonlijk in gesprek. In 2019 organiseren we de Tafel van Tien: Manon en enkele collega’s gaan met tien senioren in gesprek over een bepaald onderwerp. Zo horen we hoe u tegen zaken aankijkt en wat u belangrijk vindt.

Agenda 2019

  • 31 januari 2019 – Vrouwen en pensioen (aanmelden niet meer mogelijk)
  • 14 maart 2019 – Preventie en leefstijl (aanmelden niet meer mogelijk)
  • 16 mei 2019 – Duurzaamheid (aanmelden niet meer mogelijk)
  • 13 juni 2019 – Beeldvorming over ouder worden (aanmelden niet meer mogelijk)
  • 10 oktober 2019 – Senioren in krimpregio’s
  • 21 november 2019

 

Weten wanneer wij een nieuwe Tafel van Tien organiseren? Meld u dan eenvoudig aan voor onze nieuwsbrief KBO-PCOB Verenigingsnieuws.

Aanmelden

De Tafel van Tien vindt van 11.00 tot 13.30 uur plaats op het verenigingsbureau van KBO-PCOB in Utrecht. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij projectsecretaresse Marja Berendsen via marja.berendsen@kbo-pcob.nl o.v.v. de betreffende datum. Graag ontvangen we bij uw aanmelding een korte toelichting waarom u aan het gesprek over dit onderwerp wilt deelnemen.

Reiskosten zijn voor eigen rekening; wij nodigen u graag uit voor een lunch. Als de reiskosten voor u een belemmering vormen, kunt u ons dat laten weten, dan zoeken we een oplossing.

Terugblik op vorige bijeenkomsten

Klik op het plusje voor de datum om het korte verslag van uw keuze te lezen.

Veel senioren zijn betrokken bij het onderwerp duurzaamheid. Dat blijkt uit een flitspeiling van KBO-PCOB. Directeur Manon Vanderkaa ging met enkele van hen in gesprek over het thema. “In plaats van bang maken, moet de overheid ons verleiden tot maatregelen.”

Over duurzaamheid en klimaat is veel te doen. Wat vinden onze leden nu zelf? Zeven van hen gingen aan de Tafel van Tien hierover in gesprek met Manon Vanderkaa. “Mensen hebben hun spaarpotje hard nodig. Hoe zorgen we dat mensen die minder financieel daadkrachtig zijn mee kunnen doen?”, die vraag kwam veel naar voren. Oplossingen voor een betaalbare energietransitie werden genoemd. “Kies voor ‘woonkostenneutraliteit’: een hogere huur compenseren met een lagere energierekening.” Dat is een goed uitgangspunt, waarbij we wel goed moeten kijken of het echt haalbaar is. En de overheid, projectontwikkelaars en verhuurders moeten meewerken, zo waarschuwden enkele leden.

> Lees meer over deze bijeenkomst

De tweede tafel van Tien over Preventie en Leefstijl zorgde voor een boeiend gesprek met een rijk gezelschap vol persoonlijke verhalen. Negen vrouwen en een heer vertelden ons over hun eigen activiteiten om gezond en vitaal oud te worden, over wat hen inspireert, maar ook over wat tegenvalt. Het werd meer dan duidelijk dat ‘dé senior’ niet bestaat. Waar de een ’s ochtends om half zes opstaat en met ijzeren discipline oefeningen doet, heeft een ander behoefte aan vrijheid en tijd om te genieten van de rust. Manon Vanderkaa: “Het is mooi om te zien hoe ieder op zijn of haar manier werkt aan gezond ouder worden. Voor zichzelf, maar zeker ook voor anderen. Elke Tafel van Tien is een bron van inspiratie!”

Manon Vanderkaa: “Dat was een hele levendige en interessante meeting. Vrouwen vertelden ons over hoe ze hun pensioen hadden geregeld, over levensgebeurtenissen zoals overlijden van de partner en echtscheiding en het effect ervan op pensioenen. En over hoe lastig het vroeger soms was om als vrouw pensioen op te kunnen bouwen. Sommige fondsen gingen zo ver dat er aan vrouwen schriftelijk werd gevraagd om af te zien van aanspraken!” Al met al een geslaagde bijeenkomst, met goede voeding voor onze landelijke belangenbehartiging. Dit smaakt naar meer!