Tafel van Tien

Wat is de Tafel van Tien?

Weten wat er speelt in het dagelijks leven van senioren is voor KBO-PCOB erg belangrijk. Daarom gaat directeur Manon Vanderkaa graag met senioren persoonlijk in gesprek. In 2019 organiseerden we vijfmaal de Tafel van Tien om te horen hoe u tegen zaken aankijkt en wat u belangrijk vindt. Manon Vanderkaa en enkele collega’s gaan ook in 2020 steeds met tien senioren in gesprek over diverse onderwerpen. Houd de agenda in de gaten voor de onderwerpen en data.

Bijeenkomsten in 2020

Ook in 2020 organiseren we de Tafel van Tien. De onderwerpen en data worden vooraf bepaald. Wilt u weten wanneer wij  weer een Tafel van Tien organiseren? Meld u dan eenvoudig aan voor onze nieuwsbrief KBO-PCOB Verenigingsnieuws.

Algemeen

De Tafel van Tien vindt (meestal) van 11.00 tot 13.30 uur plaats op het verenigingsbureau van KBO-PCOB in Nieuwegein. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij projectsecretaresse Marja Berendsen via marja.berendsen@kbo-pcob.nl o.v.v. de betreffende datum. Graag ontvangen we bij uw aanmelding een korte toelichting waarom u aan het gesprek over dit onderwerp wilt deelnemen.

Lunch en reiskosten

Reiskosten zijn voor eigen rekening; wij nodigen u graag uit voor een lunch. Als de reiskosten voor u een belemmering vormen, kunt u ons dat laten weten, dan zoeken we een oplossing.

Terugblik op vorige bijeenkomsten

Klik op het plusje voor de datum om het korte verslag van uw keuze te lezen.

Senioren gingen over het onderwerp technologie in gesprek met Manon Vanderkaa bij de Tafel van Tien. Aanleiding van het gesprek is het onderzoek Technische snufjes, in relatie tot het jaarlijkse digitaliseringsonderzoek dat door KBO-PCOB is gedaan.

> Lees meer over deze bijeenkomst

Zorgen van senioren in krimpgebieden worden groter met het verdwijnen van allerlei voorzieningen, zoals de bushalte, de pinautomaat en het postkantoor. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Directeur Manon Vanderkaa ging er met enkelen over in gesprek.

> Lees meer over deze bijeenkomst

In het regeerakkoord staat dat ingezet wordt op een campagne ‘herwaardering van ouderdom’. Dat roept de vraag op hoe er in onze samenleving tegen ouder worden en ouderen aangekeken wordt. Hoe kijkt u tegen ouderen en ouder worden aan? En hoe wordt er volgens u vanuit de samenleving gekeken naar ouderen? Wat ervaart u zelf aan positieve of negatieve beeldvorming?

Tijdens de Tafel van Tien over ‘beeldvorming over ouder worden’ op 13 juni 2019 spraken de tafelgasten met elkaar over hun ervaringen en beleving. Hoewel de deelnemers voor het merendeel positief spraken over deze fase in hun leven, kwam ook de quote naar boven “iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn.”

> Lees meer over deze bijeenkomst

Veel senioren zijn betrokken bij het onderwerp duurzaamheid. Dat blijkt uit een flitspeiling van KBO-PCOB. Directeur Manon Vanderkaa ging met enkele van hen in gesprek over het thema. “In plaats van bang maken, moet de overheid ons verleiden tot maatregelen.”

Over duurzaamheid en klimaat is veel te doen. Wat vinden onze leden nu zelf? Zeven van hen gingen aan de Tafel van Tien hierover in gesprek met Manon Vanderkaa. “Mensen hebben hun spaarpotje hard nodig. Hoe zorgen we dat mensen die minder financieel daadkrachtig zijn mee kunnen doen?”, die vraag kwam veel naar voren. Oplossingen voor een betaalbare energietransitie werden genoemd. “Kies voor ‘woonkostenneutraliteit’: een hogere huur compenseren met een lagere energierekening.” Dat is een goed uitgangspunt, waarbij we wel goed moeten kijken of het echt haalbaar is. En de overheid, projectontwikkelaars en verhuurders moeten meewerken, zo waarschuwden enkele leden.

> Lees meer over deze bijeenkomst

De tweede tafel van Tien over Preventie en Leefstijl zorgde voor een boeiend gesprek met een rijk gezelschap vol persoonlijke verhalen. Negen vrouwen en een heer vertelden ons over hun eigen activiteiten om gezond en vitaal oud te worden, over wat hen inspireert, maar ook over wat tegenvalt. Het werd meer dan duidelijk dat ‘dé senior’ niet bestaat. Waar de een ’s ochtends om half zes opstaat en met ijzeren discipline oefeningen doet, heeft een ander behoefte aan vrijheid en tijd om te genieten van de rust. Manon Vanderkaa: “Het is mooi om te zien hoe ieder op zijn of haar manier werkt aan gezond ouder worden. Voor zichzelf, maar zeker ook voor anderen. Elke Tafel van Tien is een bron van inspiratie!”

Manon Vanderkaa: “Dat was een hele levendige en interessante meeting. Vrouwen vertelden ons over hoe ze hun pensioen hadden geregeld, over levensgebeurtenissen zoals overlijden van de partner en echtscheiding en het effect ervan op pensioenen. En over hoe lastig het vroeger soms was om als vrouw pensioen op te kunnen bouwen. Sommige fondsen gingen zo ver dat er aan vrouwen schriftelijk werd gevraagd om af te zien van aanspraken!” Al met al een geslaagde bijeenkomst, met goede voeding voor onze landelijke belangenbehartiging. Dit smaakt naar meer!

Nieuws over de Tafel van Tien