Onze visie op koopkracht

KBO-PCOB vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Koopkracht moet zich rechtvaardig ontwikkelen. We staan voor een pensioenstelsel dat duurzaam, eerlijk, solidair en betaalbaar is voor jong en oud.

We willen dat zorg- en woonkosten voor iedereen te dragen zijn. Stapeling van kosten willen we daarom zoveel mogelijk voorkomen.

We worden gemiddeld ouder en werken langer. De arbeidsmarkt is daar nog niet op ingericht. KBO-PCOB strijdt voor een stevige positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt: voldoende werk, scholing en inkomen.

Ook in Nederland neemt de ongelijkheid toe. We stellen alles in het werk om armoede bij senioren te voorkomen. Eerste voorwaarde daarbij is dat de AOW welvaartsvast blijft. We zijn daarnaast scherp op belastingen, compensaties en toeslagen: bereiken degenen die het nodig hebben? Het agenderen en oplossen van financiƫle kwetsbaarheid van groepen ouderen heeft onze hoogste prioriteit.