E-health

Met e-health is het mogelijk om thuis zorg te ontvangen. Hierbij kunt u denken aan beeldbellen met een huisarts of verpleegkundige, maar ook aan eenvoudige medische handelingen die thuis uitgevoerd kunnen worden en waarbij een verpleegkundige meekijkt. Een voorbeeld daarvan is insuline spuiten bij mensen met diabetes. Een verpleegkundige kan via computer of tablet patiënten herinneren aan de momenten waarop dit moet gebeuren.

Nog relatief onbekend

E-health toepassingen, oftewel de digitale toepassingen in de zorg, zijn sterk in ontwikkeling. Uit de jaarlijkse eHealth-monitor blijkt nog wel de relatieve onbekendheid met deze digitale toepassingen. Patiënten houden vaak vast aan oude gewoonten, zoals bellen voor een afspraak. Ook bieden nog niet veel (huis)artsen beeldbellen of een whatsapp-spreekuur.
KBO-PCOB vindt het onterecht dat veel mensen deze mogelijkheden nog niet gebruiken. Hoewel ouderen over het algemeen welwillend tegenover e-health staan, weet een ruime meerderheid niet wat e-health is. Ook is het animo voor bijvoorbeeld een e-consult, waarbij er contact is met een zorgverlener, is laag .

Beeldbellen: contact met huisarts

Beeldbellen is een mooi voorbeeld van e-health. Via een beveiligde beeldverbinding communiceren met de huisarts is een prima alternatief voor een telefonisch consult. Het is prettig om elkaars gezicht te zien en je kunt ook het lichaamsdeel laten zien waar klachten of zorgen over zijn en overleggen of er een specialist naar moet kijken. Via een beeldscherm communiceren heeft ook praktische voordelen, al is het maar dat ouderen voor een eenvoudig consult niet afhankelijk zijn van taxi, openbaar vervoer of het weer.

Extra stimulans is nodig

Zowel aan gebruikerskant als aan de kant van de zorgverlener is het belangrijk dat digitale mogelijkheden in de zorg meer benut worden. E-health zal sneller geaccepteerd worden als gebruikers de voordelen kennen en als ze kunnen oefenen met de applicaties. Zorgverleners moeten patiënten stimuleren om hun online diensten te gebruiken, vindt KBO-PCOB.

KBO-PCOB stimuleert met succes het digitaal vaardig worden van ouderen, onder meer via de inzet van tabletcoaches en ouderenadviseurs. Het is belangrijk dat senioren is een samenleving die steeds digitaler wordt, kunnen blijven meedoen.

Toekomst

Technologie in de zorg staat niet stil. Met het ook op de toekomst neemt KBO-PCOB deel in een drietal aantal Europese projecten die te maken hebben met gezondheid en ouder worden. Het doel van deze projecten is om technologische ontwikkelingen te stimuleren die de kwaliteit van leven van senioren verbeteren. En hen in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. In deze projecten staan een nieuw product of oplossing centraal.

TeaHealthTour

Na het succes van de eerste TeaHealthTour in 2017 organiseert KBO-PCOB een meerdere Tours. Tijdens de tour kunnen senioren, tabletcoaches en ouderadviseurs (verder) kennismaken met de digitale mogelijkheden voor zorg en zorgondersteuning thuis. U kunt bijvoorbeeld denken aan beeldbellen met de huisarts, de eigen bloeddruk meten of insuline spuiten bij diabetes.

Dit jaar wordt er samengewerkt met de Zorginnovatiewinkel. Dit is een initiatief waarin zorgvernieuwing, innovatie en e-health samenkomen. Aan de hand van een tijdelijke winkel kan het publiek kennismaken met de diverse digitale mogelijkheden in de zorg op afstand.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom e-health, digitalisering en onze andere speerpunten?