AAL: Active and Assisted Living

LiFANA - Lifelong Food and Nutritional Assistance

Het Europese project LiFANA, onderdeel van de AAL-projecten, zet zich in voor gezonde voeding onder ouderen. KBO-PCOB betrekt in het project de eindgebruikers door de wensen en ervaringen in kaart te brengen.

Veel senioren kampen met gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door slechte voeding. Andersom kunnen voedingsproblemen ook ontstaan door ziektes, zoals een verzwakt immuunsysteem of chronische ziektes als diabetes. Hierin kunnen de juiste aanpassingen in eetgewoontes, die op basis van gepersonaliseerde voedingsadviezen gegeven worden, verandering brengen. Het doel van Lifana is om een product te ontwikkelen waarbij maaltijdplanning en maaltijdaanbeveling centraal staan, zodat gezonde voeding onder ouderen gestimuleerd wordt.

Lifana biedt individuele voedingsadviezen en begeleiding in het boodschappen doen. Dit steunt het aanpassen van de eetgewoonte en is daarom bevorderlijk voor een gezondere leefstijl voor alle fasen van het ouder worden. Dit kan de actieve senior zijn, maar ook de senior of patiënt die dagelijkse zorg nodig heeft.

Het betrekken van de verschillende gebruikers is daarom ook belangrijk in de ontwikkeling van het project. Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van senioren vertegenwoordigt KBO-PCOB de eindgebruikers gedurende het hele project.

In het project, dat in 2018 van start ging, werken verschillende Europese landen samen om een integrale oplossing te ontwikkelen die gezondheidsrisico’s vermindert en ouderen helpt zelfstandiger te blijven.

Cordon Gris - voor een gezond voedingspatroon

Een gezond voedingspatroon is voor iedereen van belang. In het project Cordon Gris willen we het bewustzijn van ouderen rond een gezond voedingspatroon vergroten, en ondervoeding en overgewicht onder senioren voorkomen. In het project wordt een app ontwikkeld die een gezond voedingspatroon makkelijker maakt. Deze app geeft voedingsadviezen, houdt de gezondheid bij en ondersteunt bij het boodschappen doen. Ook houdt de app bij het plannen van maaltijden rekening met iemands eigen persoonlijke kenmerken, zoals lichaamsactiviteit en budget.

De app geeft naast voedingsadviezen ook adviezen voor een gezonde levensstijl, zoals meer bewegen, waardoor het makkelijker wordt om een gezond levensstijl ook makkelijker vol te houden is. Naast adviezen en  aanbevelingen kunnen gebruikers  van de app ook met elkaar in contact komen om bijvoorbeeld ervaringen uit te wisselen of samen te eten.

Voor meer informatie: https://cordongris.eu/nl/

Tot mei 2018 is KBO-PCOB betrokken bij het project Cordon Gris

Active@home

Bewegen en plezier dragen bij aan een gezonde levensstijl. In het project active@home wordt een uitdagende game (spel) ontwikkeld die elementen van Tai Chi en dans bevat, met als inzet meer bewegen en actief blijven én het verminderen van de kans op vallen. Door de toename van het aantal ouderen, neemt ook het aantal valincidenten toe.

Door het spelen van de game worden bepaalde spieren en de balans versterkt, in samenhang met mentale oefeningen. Het blijkt dat een combinatie van deze factoren bijdraagt aan het verminderen van de kans op vallen. De game kan eenvoudig thuis op de tv gespeeld worden met twee armbandjes. Deze registeren de manier van bewegen. De gebruiker krijgt feedback door een virtuele coach in de game.

Naast een gezonde manier van leven en minder kans op vallen, is het doel van de game ook het bevordeeren van sociaal contact.

Voor meer informatie: http://www.active-at-home.com/nl

Tot mei 2019 is KBO-PCOB betrokken bij project Active@home.

Fit4Work - om langer gezond en actief te werken

Mensen blijven langer werken, betaald of onbetaald. Belangrijk is dat dat op een gezonde manier gebeurt. Het Fit4Work programma biedt hierin digitale ondersteuning zodat 50-plussers zich beter voelen, actiever hun werk kunnen blijven doen en gezondheidsrisico’s verminderd worden.

Via een smartphone-applicatie biedt Fit4Work ondersteuning die, samen met andere (draagbare) apparatuur, informatie verzamelt over onder andere iemands lichaamsbeweging, ervaren stress en de omgevingstemperatuur op de werkplek. Op basis van deze gegevens worden via de app persoonlijke adviezen gegeven om bijvoorbeeld het stressniveau te verminderen. U kunt dan denken aan instructies voor ademhalingsoefeningen of een simpel bericht dat aangeeft dat het tijd is voor een korte pauze. Het doel van het programma is om aan de hand van de app de drie factoren, stress, de fysieke activiteit en de omgevingsomstandigheden, te monitoren waardoor eventuele gezondheidsklachten verminderd of voorkomen kunnen worden.

Het systeem van Fit4Work draagt zo bij aan hoe iemand zich voelt, is makkelijk in gebruik is en is eenvoudig toe te passen binnen de dagelijkse routine.

Voor meer informatie: http://www.fit4work-aal.eu/

Eind 2017 is het project Fit4Work afgerond.