Digitalisering

KBO-PCOB is van mening dat senioren te allen tijde moeten kunnen participeren in de digitale samenleving. We stimuleren ouderen tot deelname en pleiten ervoor dat digitale toepassingen van overheden en gezaghebbende organisaties geschikt gemaakt worden en zijn voor personen die minder digitaal vaardig zijn. En pleiten voor een blijvend vangnet voor wie digitaal niet vaardig genoeg is.

Onze dossiers

Lees verder

Doetje en Riekeltje

Vloggende zussen