Digitalisering

KBO-PCOB is van mening dat senioren te allen tijde moeten kunnen participeren in de digitale samenleving. We stimuleren ouderen tot deelname en pleiten ervoor dat digitale toepassingen van overheden en gezaghebbende organisaties geschikt gemaakt worden en zijn voor personen die minder digitaal vaardig zijn. En daarom pleiten we voor een blijvend vangnet voor wie digitaal niet vaardig (genoeg) is.

Senioren worden steeds handiger met internet. Vooral het gebruik van smartphone en tablet neemt toe. Online shoppen, bankieren of contact te houden met familie en vrienden… digitalisering is leuk en opent een wereld aan mogelijkheden.

Daarnaast is het ook een goede manier om de contacten in je directe leefomgeving, zoals je buurt, aan te halen. Door bijvoorbeeld deel te nemen aan een buurt Whatsapp-groep zijn senioren van grote waarde voor de veiligheid in hun eigen buurt of wijk.

Tabletcoaches

KBO-PCOB heeft in de afgelopen jaren meer dan honderd tabletcoaches opgeleid met als doel om senioren digivaardiger te maken. Zij leren senioren de weg kennen op het wereldwijde web, van Facebook tot online bankzaken en belastingaangifte. Dit is nodig omdat de maatschappij steeds digitaler ingericht wordt.

Behoud vangnet

Nog steeds zijn 1,2 miljoen senioren die nog geen gebruik maken van het internet. De helft hiervan zal dit ook nooit gaan doen.

Daarom pleit KBO-PCOB er steeds voor om ook de traditionele communicatievormen in ere te houden. Het is van groot belang dat zaken zoals acceptgiro’s en de blauwe envelop in stand gehouden worden. Het is belangrijk dat ook de groep mensen die niet mee willen of kunnen doen toch bediend worden door de overheid.

We zijn niet tegen digitalisering van belastingdiensten, maar we willen wel goede alternatieven voor mensen die niet of minder digitaal vaardig zijn. Niet alleen ouderen; denk aan mensen die om financiële redenen of door een ziekte niet met een computer kunnen werken.

Digivaardig

Senioren worden net als iedereen in toenemende mate afhankelijk van internet. Zo moeten zij steeds vaker hun zorg en ondersteuning online regelen. Digitale basisvaardigheden zijn hiervoor nodig.

In vergelijking met drie jaar geleden hebben senioren een inhaalslag gemaakt op het gebied van digitale vaardigheden. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder ruim 2000 ouderen dat KBO-PCOB liet uitvoeren. Tegelijkertijd geeft een grote groep online senioren aan dat zij basisvaardigheden missen om internet ten volle te benutten. Ruim een derde van de online senioren is bijvoorbeeld niet in staat om een gemaakte foto op te slaan op hun computer en vervolgens te uploaden. Een actie die bij veel aanvraagprocedures vereist is, bijvoorbeeld van een kortingskaart. Ook het herkennen van correcte internet- en e-mailadressen geeft regelmatig problemen.

Slechts twee van de tien online senioren verwachten dat ze in de toekomst alle internetontwikkelingen kunnen bijbenen. De helft denkt dat dit steeds moeilijker wordt, en bijna vier van de tien senioren gaan ervan uit dat er een moment komt waarop ze internet niet meer kunnen gebruiken. De senioren uit deze laatste groep verwachten dat ze gemiddeld op hun 85ste niet meer in staat zullen zijn om online te gaan.

De politiek moet de internetpositie van senioren goed in ogenschouw nemen en zorgen dat iedereen zich aangesloten voelt, vindt KBO-PCOB. Zeker ook gezien het gegeven dat 1,2 miljoen senioren nog helemaal geen internetaansluiting hebben. Dat zorgt bij velen voor een onwenselijk gevoel van vervreemding en kennisachterstand. KBO-PCOB staat een samenleving voor, waarin digitaal en analoog elkaar niet uitsluiten maar hand in hand gaan. Een hele uitdaging voor ons allemaal.

Blauwe envelop

KBO-PCOB vindt het belangrijk dat ook mensen die niet op internet zitten met de Belastingdienst kunnen blijven communiceren.

Dat de Belastingdienst al zijn post op termijn alleen nog digitaal verstuurt, leidt dan ook tot veel onrust onder mensen die niet digitaal vaardig zijn. Duizenden meldingen die we ontvingen via het Meldpunt Dag blauwe envelop bevestigen dit beeld.

Wat we tegenwoordig zien, is dat de Belastingdienst vooral inzet op ondersteuning voor het vinden van digitale hulp. Heel weinig burgers blijken hiermee te worden bereikt. Veel meer mensen melden zich juist aan voor de maatwerkoplossing op papier. Hieruit mogen we concluderen dat de (digitale) oplossingen die geboden worden niet aan de behoeften voldoen. KBO-PCOB vraagt de regering daarom de ‘papieren maatwerkoplossing’, de blauwe envelop dus, in stand te houden en burgers hierover actief en goed te informeren!

Meldpunt Dag blauwe envelop

Vanwege de digitaliseringsplannen van de Belastingdienst lanceerde KBO-PCOB samen met collega-ouderenorganisatie enkele jaren geleden het Meldpunt Dag blauwe envelop. Bij het meldpunt zijn ruim 3500 meldingen binnengekomen. Het groot aantal meldingen is volgens de ouderenbonden een duidelijk signaal van senioren aan de overheid dat niet te negeren valt. Zij zijn overdonderd en maken zich zorgen over de snelheid waarmee de digitalisering van belastingberichten wordt ingevoerd.

Belastingservice

Ieder jaar helpen gecertificeerde belastinginvullers leden van KBO en PCOB die hulp nodig hebben bij het invullen van hun belastingaangifte.

E-health

Met e-health is het mogelijk om thuis zorg te ontvangen. Hierbij kunt u denken aan beeldbellen met een huisarts of verpleegkundige, maar ook aan eenvoudige medische handelingen die thuis uitgevoerd kunnen worden en waarbij een verpleegkundige meekijkt. Een voorbeeld daarvan is insuline spuiten bij mensen met diabetes. Een verpleegkundige kan via computer of tablet patiënten herinneren aan de momenten waarop dit moet gebeuren.

Meer over e-health

Europese projecten e-health: AAL

De projecten vallen onder het EU-programma Active and Assisted Living (AAL). Dit programma heeft als doel actief en gezond ouder worden met behulp van ICT en technologie. Hierdoor kunnen senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Binnen Europa zijn diverse projectgroepen om nieuwe ideeën en oplossingen te ontwikkelen. KBO-PCOB doet mee als eindgebruikersorganisatie en vertegenwoordigt de wensen en behoeften van senioren binnen de projecten.

Op dit moment werkt KBO-PCOB samen in de AAL-projecten:

  1. Cuardian Angel II (CARA II)
  2. Anathema

De afgelopen jaren heeft KBO-PCOB in meerdere projecten samengewerkt. Dit waren o.a. Fit4Work (afgerond in 2017), Cordon Gris (afgerond in 2018) en Active@home (afgerond in 2019), LiFANA (afgerond in 2020)

Voor meer informatie mailt u naar  Nora Ramadani of Jan Brinkers. Bellen kan ook, naar 030 – 3400 600

Meer over de AAL-projecten

Op de hoogte blijven van onze belangenbehartiging rondom Digitalisering en onze andere speerpunten?