Speerpunten

KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban van een kwart miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling. Klik hieronder op de knoppen om meer te lezen over de vijf speerpunten en wat KBO-PCOB doet.