Informatie voor ziekenhuizen

Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitscriteria voldoende zijn ingesteld op de zorg voor ouderen, krijgen het keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’. Dit keurmerk laat zien dat er rekening wordt met zorgaspecten die voor ouderen van groot belang zijn.

Het keurmerk

Wat houdt het in?

Een Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Hoe worden we dat?

Onze nieuwsberichten over Seniorvriendelijke ziekenhuizen