Informatie voor patiënten

Wanneer u als oudere in een ziekenhuis terechtkomt, wilt u zorg die is afgestemd op uw behoeften. Een ziekenhuis met het keurmerk  ‘seniorvriendelijk‘ weet wat belangrijk is voor senioren. In totaal zijn we tot 14 kwaliteitsaspecten gekomen die voor ouderen belangrijk zijn en en waaraan we ziekenhuizen hebben getoetst.

Deze drie aspecten zijn in 2017 absolute voorwaarden (‘must haves’) geweest voor het behalen het keurmerk:

  • de aanwezigheid van een geriatrieteam;
  • een optimale overdracht bij ontslag (dus nazorg wanneer u het ziekenhuis verlaat);
  • de beschikbaarheid van één vast aanspreekpunt.De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard om kwaliteitsverbetering te stimuleren.

In deze ronde telden deze punten extra zwaar mee:

  • Het ziekenhuis  betrekt de oudere patiënt goed bij het behandelbeleid.
  • Er is extra aandacht voor ouderen op de spoedeisende hulp.Het zorgen voor één vast aanspreekpunt in het ziekenhuis tijdens het hele behandeltraject is voor vrijwel alle ziekenhuizen een aandachtspunt.

Over het keurmerk

Wat houdt het in?

Niet kunnen vinden wat u zoekt?

Naar de contactpagina