Goede ziekenhuiszorg voor alle senioren in Nederland

Seniorvriendelijk Ziekenhuis: keurmerk stopt, lobby gaat door

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk deel van de senioren er ten gevolge van een ziekenhuisopname op achteruit gaat. Een achteruitgang die niets te maken heeft met de reden van de opname, zoals acute verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. Bovendien is de organisatie van een ziekenhuis niet goed ingericht op patiënten met verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Naarmate men ouder wordt, komt dit echter steeds vaker voor. Behandelen van de ene aandoening kan dan nadelig uitpakken voor de andere aandoening.

Dit waren de voornaamste redenen waarom KBO-PCOB in 2013 begon met de tweejaarlijkse uitgifte van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Het keurmerk werd toegekend aan ziekenhuislocaties die voldoende punten behaalden op de gehanteerde kwaliteitsaspecten vanuit het perspectief van ouderen met een kwetsbare gezondheid. Naar aanleiding van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis hebben veel ziekenhuizen reeds maatregelen getroffen. In 2017 kwam 55 procent van alle ziekenhuizen in aanmerking voor het keurmerk, in 2013 was dat nog maar 36 procent.

Hoog op de agenda

Recent hebben wij hebben ziekenhuizen gevraagd of zij net zoals in 2013, 2015, 2017 weer mee willen werken aan een onderzoek hierover, maar na een negatief advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hebben vele ziekenhuizen besloten niet mee te doen. Dit ondanks het feit dat we de administratieve last rond het keurmerk aanzienlijk hebben verminderd. KBO-PCOB betreurt het zeer dat het keurmerk nu noodgedwongen moet stoppen. De belangrijkste winst van het keurmerk is echter dat ziekenhuis de zorg voor ouderen inmiddels hoger op de agenda hebben gezet.

Blijvende aandacht nodig

KBO-PCOB directeur Manon Vanderkaa: “Met het keurmerk hebben wij ziekenhuizen in ieder geval geprikkeld om extra maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat ook ouderen maximaal profijt hebben van ziekenhuisopname en heropnames worden voorkomen. Het keurmerk heeft duidelijk een aanjaagfunctie gehad, maar wij willen graag blijvende aandacht voor een kwetsbare groep. Wij zien nog veel verbeterpotentieel bij ziekenhuizen.”

KBO-PCOB blijft dus ijveren voor verbetering van de ziekenhuiszorg voor ouderen. De kwaliteitscriteria, zoals die voor het keurmerk recentelijk werden bijgesteld, vormen hiervoor het uitgangspunt. KBO-PCOB is verheugd dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met de zorgsector in de komende vier jaar wil komen tot een aanmerkelijke daling van de potentieel vermijdbare schade en sterfte in het ziekenhuis. De kwaliteitscriteria die in de afgelopen maanden door deskundigen en KBO-PCOB zijn geformuleerd kunnen hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Wat zijn de voorwaarden voor seniorvriendelijke ziekenhuiszorg?

Klik hier voor de kwaliteitscriteria!

Onze nieuwsberichten over Seniorvriendelijke ziekenhuizen