Pilotprojecten Samen Ouder Worden

Over Samen Ouder Worden

Samen Ouder Worden richt zich op nieuwe samenwerkingen met ouderen, vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, de gemeente en beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. Enkele goede voorbeelden hiervan vindt u op deze pagina. Meer algemene informatie over Samen Ouder Worden vindt u op: 

Over Samen Ouder Worden – NOV – Platform Vrijwillige Inzet 


‘Huiskamer’ Andijk
Door het gedeeltelijk afbreken van het verzorgingshuis in Andijk (gemeente Medemblik) verviel ook de sociaal-maatschappelijke ontmoetingsplek voor ouderen. Ook niet-bewoners kwamen voorheen naar het verzorgingshuis voor een praatje, een kopje koffie of een activiteit. Het verlies van die mogelijkheid was een groot gemis voor de ouderen van Andijk.
Een aantal plaatselijke organisaties *) heeft daarom besloten samen te kijken of er een nieuwe ontmoetingsplek voor ouderen in Andijk gecreëerd kon worden. Die plek is gevonden: het gebouw van de oude peuterspeelzaal aan de Sportlaan, een locatie waarvan het jongerencentrum in de weekenden ook gebruikmaakt. Doordeweeks, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vinden er vanaf augustus nu dus ook koffieochtenden voor ouderen plaats.
Ouderen uit heel Andijk hebben hier nu een centraal ontmoetingspunt: de Huiskamer Andijk, waar iedereen die dat wil terecht kan voor een gezellig praatje en een kopje koffie.
De huiskamer Andijk is tot stand gekomen door samenwerking van de verschillende lokale organisaties en wordt door vrijwilligers gerund.

*) Organisaties: PCOB Andijk, KBO Andijk, Samenwerkende Ouderen Medemblik, de Zonnebloem, Dorpsraad Andijk, Dorpshuis Centrum, Kerken zijdelings, gemeente Medemblik opbouwwerker).

Wilt u meer informatie over Huiskamer Andijk, mail dan naar: saskia.vanveen@kbo-pcob.nl


Dronten
In Dronten is een onderzoek gedaan onder senioren. Daaruit kwam een beeld van hun wensen en behoeften. Deze worden binnen de werkgroep 75 Plus *) verder uitgewerkt. Onderdelen hiervan zijn het opzetten van belcirkels en contactcirkels, het opzetten van digitale koffiemomenten en ondersteuning vanuit de geestelijk verzorgers voor senioren.
De belcirkels bestaan uit 8 tot 10 mensen die elkaar elke dag even bellen voor een kort praatje. Om te vragen hoe het gaat, de dagelijkse dingen door te nemen, zorgen te delen of dingen waar je blij van wordt.
De contactcirkels zijn ook telefooncirkels, meer bedoeld voor wat langere, diepgaande gesprekken die op een vast tijdstip eens per week plaatsvinden. De verschillende belcirkels voorzien in een grote behoefte.

*) In de werkgroep 75 Plus zijn senioren en organisaties die voor en met senioren werken vertegenwoordigd, zoals KBO Midden-Flevoland, PCOB Dronten, Zonnebloem, Humanitas, Rode Kruis, Seniorweb, de bibliotheek. 

Daarnaast is er een samenwerkingsverband van de seniorenorganisaties die zich meer met het beleid en belangenbehartiging in Dronten bezighouden. Dit seniorennetwerk heet de Bijenkorf. Een van de initiatieven vanuit dit netwerk is een brief met standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen voor alle politieke partijen in Dronten. De vertegenwoordigers van de seniorenorganisaties gaan met alle politieke partijen in gesprek over de voor senioren belangrijke punten in de lokale programma’s.  

Wilt u meer informatie over activiteiten rond Samen Ouder Worden in Dronten, mail dan naar jozette.aldenhoven@kbo-pcob.nl 


Duin en Bollenstreek
Het ‘Meedenkersnetwerk’ in de Duin- en Bollenstreek biedt inwoners formele en informele cliëntondersteuning. Een aantal doelstellingen van het Meedenkersproject valt samen met de doelstellingen van Samen Ouder Worden. Daarom heeft Samen Ouder Worden zich in de Duin- en Bollenstreek verbonden aan dit ‘Meedenkersnetwerk’ en verzorgt zij de na- en bijscholing van professionele en vrijwillige cliëntondersteuners. Activiteiten zijn bijvoorbeeld trainingen voor meedenkers, intervisiebijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

Samenwerkende partijen Duin- en Bollenstreek:
De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT) en gemeente Noordwijk werken samen met verschillende organisaties binnen het ‘Koploperproject Cliëntondersteuning van het Ministerie van VWS’. Betrokken organisaties zijn naast KBO-PCOB, onder meer Lumen, Mee, Schuldhulpmaatje en Jeugdzorg. 

Wilt u meer informatie over de activiteiten rond Samen Ouder Worden in de Duin en Bollenstreek, mail dan naar: hans.melief@kbo-pcob.nl 


Enschede

In Enschede is in samenwerking met een aantal lokale partners (gemeente, Alifa Welzijn Ouderen, Vrijwilligerscentrale M-pact, corporaties Domijn/Ons Huis/De Woonplaats, Rabo Bank, Seniorenplatform, Stichting 55+, Humanitas) begin 2022 een onderzoek uitgevoerd onder mensen tussen de 60 en 67 jaar over hun wensen en behoeften voor na hun daadwerkelijke pensioendatum en gericht op alle levensthema’s, te weten wonen, gezondheid, mobiliteit, vrije tijd, netwerk en financiën. De rest van 2022 wordt gebruikt om samen een aantal conclusies en aanbevelingen uit het rapport concreet te maken. Bekijk hier het rapport en hier de samenvatting.


Waalwijk
Waalwijk is actief in de aanpak van eenzaamheid. Tal van organisaties hebben zich verenigd onder de vlag van ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Doel is onder meer het herkennen en bespreekbaar maken van Eenzaamheid onder inwoners van Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle.
Samen Ouder Worden heeft samen met partijen van Eén tegen Eenzaamheid tijdens de coronapandemie een pragmatische aanpak gekozen. Doelen zijn mensen met risico op eenzaamheid te bereiken, en vrijwilligers van verschillende organisaties te stimuleren om in samenwerking activiteiten te ondernemen. 

Voorbeelden activiteiten Waalwijk en omgeving
Tijdens de tweede corona-lockdown zijn in de stille maanden januari en februari, 130 boeken ‘Oma/Opa, Vertel eens’ verspreid onder senioren van wie men vermoedde dat zij mogelijk eenzaam waren of konden worden. Vrijwilligers bellen deze mensen vervolgens op afspraak, om met elkaar in gesprek te gaan.
Naar aanleiding van deze activiteit hebben meerdere organisaties zich gemeld om gezamenlijk activiteiten te ondernemen zoals een expositie, een verhalen-vertel-project en mogelijk een toneelvoorstelling. Allemaal voor en door vrijwilligersorganisaties in samenwerking met professionele organisaties.