Ziekenhuizen houden steeds meer rekening met senioren

63 ziekenhuizen verdienen inmiddels het Keurmerk Seniorvriendelijk

63 ziekenhuislocaties krijgen woensdag 11 oktober 2017 door seniorenorganisatie KBO-PCOB het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Dit zijn er 3 meer dan twee jaar geleden, ondanks de verzwaarde kwaliteitsaspecten.
De actuele scores van alle ziekenhuizen zijn vanaf woensdagochtend 11 oktober te bekijken via de Keuzewijzer op
www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl

Er zijn 16 ziekenhuislocaties in Nederland die het keurmerk woensdag kwijtraken. Daar staat tegenover dat 19 ziekenhuislocaties die het keurmerk twee jaar geleden niet bemachtigden, dat nu wel doen. Van de 114 benaderde ziekenhuislocaties krijgt uiteindelijk 55 % het keurmerk tegen 51% in 2015.

Over het keurmerk

Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is in 2013 ontwikkeld door KBO-PCOB, met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Het wordt elke twee jaar uitgereikt. Er zijn veertien verschillende kwaliteitscriteria waar de ziekenhuizen op worden beoordeeld. Zoals op beschikbaarheid en inzet van een geriatrisch team, goede afstemming van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Strengere eisen

De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard om kwaliteitsverbetering te stimuleren. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Als absolute voorwaarde blijft de aanwezigheid en inzet van een geriatrisch team gehandhaafd, net als een goede overdracht na ontslag. Goede nazorg dus. In deze ronde is daar onder andere bijgekomen dat het ziekenhuis de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid. En dat er extra aandacht is voor ouderen op de spoedeisende hulp.” Dit laatste kan door bijvoorbeeld bij binnenkomst van 70-plussers een risicoscreening op kwetsbaarheid en functieverlies uit te voeren.

Eén vast aanspreekpunt voor de oudere patiënt gedurende het gehele behandeltraject is nog een aandachtspunt voor vrijwel alle ziekenhuizen.

Keurmerk is bittere noodzaak

KBO-PCOB heeft het initiatief voor het keurmerk genomen omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk deel van de senioren er ten gevolge van een ziekenhuisopname op achteruitgaat. Een achteruitgang die niets te maken heeft met de reden van de opname. Senioren lopen een hoger risico op complicaties rond ziekenhuisopname en ontslag. Zoals acute verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. Bovendien is de organisatie van een ziekenhuis veelal niet ingericht op patiënten met verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Naarmate men ouder wordt komt dit echter steeds vaker voor. Behandelen van de ene aandoening kan nadelig uitpakken voor de andere aandoening.

Vanderkaa: “Met het keurmerk willen wij ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat ook ouderen maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname en heropnames worden voorkomen. Senioren vormen nu al de grootste groep patiënten, nagenoeg 65%. Dit percentage zal nog verder toenemen de komende jaren.”

Transparantie

Dat ziekenhuizen deze doelgroep belangrijk vinden, blijkt uit de hoge deelname aan het onderzoek voor het keurmerk. Liefst 93% van de Nederlandse ziekenhuizen werkte deze keer mee aan het kwaliteitsonderzoek.
Ook voor ziekenhuislocaties die het keurmerk deze ronde niet behalen, is het belangrijk dat zij op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl transparant zijn over wat goed gaat en waar nog verbeterpunten liggen.

MediQuest

KBO-PCOB werkt voor het toekennen van het keurmerk intensief samen met MediQuest. MediQuest is in Nederland toonaangevend als het om dataverzameling, dataverrijking, keuze-informatie en online onderzoek gaat. Met hun werkzaamheden ondersteunen zij zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgvergelijkers en beleidsmakers.

Zilveren Kruis

Het keurmerk 2017-2018 is mogelijk gemaakt door de financiering van Zilveren Kruis. Daarnaast maakt Zilveren Kruis deze en andere kwaliteitsinformatie op haar website inzichtelijk voor verzekerden. Ook gebruikt deze zorgverzekeraar de criteria van het keurmerk bij het maken van afspraken met ziekenhuizen.

Feiten en cijfers:

  • – In 2015 kregen 60 deelnemende ziekenhuizen het keurmerk. In 2013 waren dat er 47.
  • – 65% van alle ligdagen in het ziekenhuis komt voor rekening van 60-plussers (NVZ, 2016).
  • – Nederland telt 3,1 miljoen 65-plussers, waaronder 700.000 80-plussers (CBS 2017)
  • – Twee derde van de 65-plussers heeft meer dan één chronische ziekte (RIVM 2017)

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Arno Heltzel, persvoorlichter KBO-PCOB: 06-51 295 294.

Op woensdag 11 oktober om 8.00 uur zijn de volledige uitkomsten van alle 114 ziekenhuizen online in te zien op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl  

Op deze website kunt u de scores te zien op de afzonderlijke kwaliteitsaspecten en ziekenhuizen onderling vergelijken.

 KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland.