Voorzitterschap bestuur Unie KBO

Wil van der Kruijs draagt zijn voorzitterschap van de Unie KBO over aan Anja Laeven, in de rol van waarnemend voorzitter. Deze wisseling impliceert ook dat Anja Laeven vanuit deze functie zal gaan optreden als (waarnemend) vice-voorzitter van het bestuur van de seniorenorganisatie KBO-PCOB en als (waarnemend) voorzitter van de ledenraad van KBO-PCOB.

Wil van der Kruijs (73 jaar) vervulde het voorzitterschap van de Unie KBO sinds december 2013 en leverde een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van de federatie die de Unie KBO en de PCOB sinds januari 2017 vormen. Anja Laeven (64 jaar) is sinds juni 2015 bestuurslid van de Unie KBO.

Het bestuur van de Unie KBO vormt samen met het bestuur van de PCOB het gezamenlijke bestuur van de vereniging KBO-PCOB en legt verantwoording af aan de gezamenlijke KBO-PCOB ledenraad, bestaande uit de ledenraden van KBO en PCOB.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Peter Winkens, hoofd communicatie en marketing. Telefoon 030- 3 400 600.

Afbeelding(en) bij dit persbericht

Klik met de rechtermuistoets op de afbeelding en selecteer ‘link opslaan als ...’ om het beeld in hoge resolutie te downloaden.