Beroep doen op mantelzorgers is bezwaarlijk voor helft senioren

Bijna een kwart van de senioren (23%) ziet bezwaren in langer thuis wonen. Dat blijkt uit onderzoek van KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De belangrijkste reden is volgens 95 procent van hen dat het sluiten van verzorgingstehuizen een zeer zware druk legt op de mantelzorgers.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de senioren het lastig vindt dat zij een beroep moeten doen op mantelzorgers. Maar liefst 42 procent geeft aan dat ze zich bezwaard of niet op hun gemak voelen als de mantelzorger vrij moet nemen en veel kilometers moet rijden. Dit geldt ook voor hulp bij toiletbezoek en andere afhankelijke situaties. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: ‘Senioren moeten zich niet bezwaard hoeven te voelen om langer thuis te blijven wonen. Goede voorzieningen en zorg op maat voor senioren zelf en hun naasten zijn nodig.’  

Het onderzoek maakt duidelijk dat mantelzorg in de meeste gevallen verleend wordt door de eigen partner (48%), gevolgd door de kinderen (41%). In mindere mate wordt er een beroep gedaan op vrienden, buren en andere familieleden.

Van de senioren is 41 procent van mening dat de reguliere zorg, via de zorgverzekering, een deel van de mantelzorg voor haar rekening zou moeten nemen. Met name verpleegkundige handelingen, huishoudelijke verzorging zoals koken en schoonmaken en persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden, worden genoemd.

KBO-PCOB ondersteunt senioren en mantelzorgers onder meer met vrijwillige ouderenadviseurs en goede informatie. Daarnaast pleit KBO-PCOB voor passende voorzieningen, zoals respijtzorg, eerste-lijnsbedden en dagbesteding op maat. Meer informatie hierover is te vinden op kbo-pcob.nl.

 

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met persvoorlichter KBO-PCOB Sven Stijnman, 06-20409889 of sven.stijnman@kbo-pcob.nl.

Afbeelding(en) bij dit persbericht

Klik met de rechtermuistoets op de afbeelding en selecteer ‘link opslaan als ...’ om het beeld in hoge resolutie te downloaden.