Ledenraad

De ledenraad KBO-PCOB heeft als kerntaak het scheppen van kaders voor het strategisch beleid, het goedkeuren van het te voeren strategisch beleid en de daarop gebaseerde begroting en het goedkeuren van het gevoerde beleid, inclusief het (financieel) jaarverslag. De ledenraad komt ten minste twee keer per jaar bijeen.

De leden van het bestuur en van de ledenraad zijn vrijwilligers en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Na afloop van elke vergadering wordt een informatiebulletin verspreid onder de leden van KBO en PCOB die geabonneerd zijn op de digitale nieuwsbrief. Nog geen abonnee? Schrijf u via de knop onderaan de pagina gratis in!

Zeker weten dat u het informatiebulletin niet mist?