Zware tijden voor oudere werkzoekenden

De nieuwste cijfers over armoede en arbeidsmarkt zijn verontrustend. Oudere werkzoekenden komen moeilijk aan het werk. Tegelijkertijd neemt de armoede toe onder Nederlanders tussen de 55 en de 67 jaar. ‘Onbegrijpelijk en onacceptabel’, oordeelt directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB. De politiek is aan zet voor verbetering.

Onderzoek van hoogleraar arbeidsmarkt Joop Schippers brengt aan het licht dat werkgevers, zelfs in deze tijd van economische groei, niet zitten te wachten op senioren. De helft van de werkloze vijftigplussers zit een jaar of langer in de ww. Bij de hele groep ww’ers is dat een derde. Weliswaar vonden 21.000 ww’ers van 50 jaar en ouder een baan dit jaar, maar aan de andere kant zagen 27.000 hun werkloosheidsuitkering eindigen zonder een baan te hebben gevonden. De meest recente cijfers van het UWV onderstrepen dit. De Telegraaf repte al van een ‘verloren generatie’ aan vijftigplussers en verwoordt de weerstand van werkgevers als ‘liever een vacature dan een 50-plusser in dienst’.

De cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam begin november ook met cijfers en analyses over armoede en arbeidsmarkt. De kans op langdurige armoede is het grootst in de groep tussen de 55 en 65 jaar. Momenteel heeft 3,8 respectievelijk 7,7 procent uit deze groep een laag tot langdurig laag inkomen en dit aantal en percentage is groeiend. De AOW biedt inkomensbescherming boven de 66 jaar. Maar dat zegt niet alles. Uit eerdere cijfers van het CBS blijkt dat de koopkracht van ouderen de afgelopen tien jaar is gedaald, terwijl die van bijna alle andere groepen is gestegen. Bovendien is de kans op armoede boven de 65 jaar sinds 2011 gestegen.

Werk beschermt tegen een laag of plotseling dalend inkomen. Helaas blijken de nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS niet in het voordeel van ouderen. Bij 45-plussers is het aandeel langdurig werklozen 58 procent, veel hoger dan bij andere groepen. Het herstel van de arbeidsmarkt gaat voor de groep boven de 45 jaar ook veel moeizamer.

Politiek aan zet

Eind november bespreekt de Tweede Kamer de begroting 2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Manon Vanderkaa: “Een mooi moment om de Tweede Kamer kleur te laten bekennen: accepteren we een ‘verloren generatie’ van werkloze vijftigers en zestigers in Nederland, of gaan we werk maken van fatsoenlijke opleidingen, fatsoenlijke baankansen en een fatsoenlijk inkomen voor senioren?”

> Lees de CBS-cijfers over huishoudens met een laag inkomen
> Lees het CBS-bericht over huishoudens met risico op armoede
> Lees het CBS-bericht over werkgelegenheid.