Laat de sterkste schouders de zwaarste zorglasten dragen

Laat de sterkste schouders de zwaarste zorglasten dragen Gezond ouder worden willen we allemaal. En de zorginnovaties gaan snel: er komen steeds betere behandelingen, medicijnen en apparaten. Deze zijn wel duurder, dus de zorgkosten stijgen. Bovendien komen er in Nederland steeds meer ouderen, terwijl er minder kinderen geboren worden. Hamvraag komende verkiezingen is dan ook: wie gaat de groeiende zorg betalen?

Opinie Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. Dit artikel verscheen eerder op Skipr.

Doorgeschoten marktwerking, zorgmijding door hoge eigen betalingen, complexe bureaucratie en het rondpompen van geld. Het huidige systeem van zorgverzekeringen brengt het geld en de zorg nog niet op de juiste plek.

Inkomensafhankelijk
De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, dat moet het uitgangspunt zijn. KBO-PCOB wil daarom dat de premie en het eigen risico inkomensafhankelijk worden. We willen een maximum aan eigen bijdragen voor de zorg. Op die manier voorkomen we dat mensen met een kleine beurs thuis blijven zitten met hun klachten en dat de zorgkosten uiteindelijk tóch stijgen door (acute) ziekenhuisopname.

KBO-PCOB wil minder marktwerking. Concurrentie tussen verzekeraars willen we alleen stimuleren op basis van kwaliteit. Dus geen risicoselectie van ‘dure’ groepen. Wat wel? Een brede verplichte basisverzekering, met een breed pakket (denk aan mondzorg en vaccinaties) en meer invloed van de verzekerden zelf op het beleid.

Daarmee zijn we nog geen voorstander van een Nationaal Zorgfonds. Daarin voorzien we namelijk dat verzekerden nauwelijks invloed hebben en dat het leidt tot meer bureaucratie voor de overheid. Ook zetten we vraagtekens bij de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid.

De 5 punten van KBO-PCOB: zo houden we zorg betaalbaar en toegankelijk

1. Geld marktwerking terug naar de zorg
De opgebouwde winst van zorgverzekeraars en het opgebouwde geld van verzekerden gaat naar directe zorgverlening. Alle specialisten gaan in loondienst en niet-behandelen wordt beloond. Polissen worden transparanter en de budgetpolis verdwijnt.

2. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten
Premies en eigen risico worden inkomensafhankelijk. Het eigen risico wordt voor iedereen lager, met een inkomensafhankelijk maximum van €200 per jaar.

3. Mondzorg voor iedereen
Omdat mondzorg sterk samenhangt met de algehele gezondheid, komt mondzorg in een brede, verplichte en betaalbare basisverzekering. Mondzorg bestaat uit alle medisch noodzakelijke zorg, plus controles en tandsteen verwijderen. Ouderen in verpleeghuizen krijgen extra aandacht.

4. Alle groepen goed verzekerd
Bij aanvullende verzekeringen mag er geen indirecte risicoselectie plaatsvinden van ‘dure’ groepen. Bijvoorbeeld door alleen internetpolissen aan te bieden. Of door forse leeftijdstoeslagen te rekenen bovenop de premie van de aanvullende verzekering.

5. Kwaliteit en invloed verzekerden
De zorgontvanger komt centraal te staan. Kwaliteit staat voorop en het patiëntperspectief is leidend bij de zorginkoop. De beleidsinvloed van (oudere) verzekerden wordt groter en ledenraden komen aan het roer te staan.

Het Grote Zorgdebebat
Op 20 februari 2017 vindt Het Grote Zorgdebat plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het debat wordt georganiseerd door 25 branche- en belangenorganisaties uit de zorg, waaronder KBO-PCOB.