Zorgen over toename ouderen op spoedeisende hulp

Woensdag 29 november jongstleden vond er een Kamerdebat plaats over ambulancezorg en acute zorg. De acute zorgketen lijkt verstopt. KBO-PCOB vroeg vooraf aan het debat bij Kamerleden aandacht voor het voorkomen van onnodige opname van ouderen op de spoedeisende hulp (SEH). Minister Bruins van Medische zorg deelt deze zorgen en wil weten hoeveel geriatrische kennis aanwezig is op de SEH. Ook komt de minister met beleid om de regionale samenwerking in de acute zorg te verbeteren.

Toename ouderen op spoedeisende hulp

In 2016 nam het aantal 65-plussrers op de spoedeisende hulp met liefst 19 % toe. En ook de voorlopige cijfers over 2017 beloven niet veel goeds. Ouderen komen vooral met breuken, kneuzingen, cardiologische en algemene klachten op de SEH terecht. Er is een sterke toename van 65-plussers die ter observatie worden opgenomen en met relatief lichte klachten in het ziekenhuis liggen. Volgens KBO-PCOB ligt hier een taak voor de politiek om dit probleem aan te pakken.

Eerstelijn

In aanloop naar het Kamerdebat over de acute zorg, vroeg KBO-PCOB om een stevige inzet op een seniorvriendelijke eerstelijnszorg. Op dit moment is de eerstelijnszorg nog onvoldoende ingericht op de wensen en behoeften van met name 75-plussers met verschillende gezondheidsproblemen. Daarnaast vindt KBO-PCOB dat de beschikbaarheid en vindbaarheid van het eerstelijnsverblijf beter moet. Twee derde van de huisartsen gaf in een recente ledenpeiling aan niet geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden voor het regelen van een eerstelijns bed.

Kabinet erkent zorgen en doet onderzoek

In het debat over de acute zorg vroegen veel Kamerleden aandacht voor de drukte in de eerstelijnszorg en voor de positie van ouderen daarbinnen. Ook riepen Kamerleden op tot betere informatievoorziening; voor veel patiënten is het namelijk niet duidelijk wanneer ze naar de SEH of naar de huisarts moeten.

Vooral de huisartsenpost, eerstelijns ambulancezorg en de spoedeisende hulp van ziekenhuizen ervaren toenemende patiënten aantallen. Dit komt onder meer door de vergrijzing. Dat signaleert ook minister Bruins. Hij gaat in gesprek met de Nederlandse Zorgautoriteit om inzicht te krijgen in wie er instroomt in de SEH, om op basis daarvan gericht beleid te maken. Deze analyse verschijnt in het eerste kwartaal van 2018. Ook zal hij, op verzoek van D66 en GroenLinks een effectenstudie laten doen naar de kwaliteit van het eerstelijnsverblijf.

Daarnaast onderzoekt de minister of er voldoende geriatrische kennis aanwezig is op SEH. Zodra de resultaten van de onderzoeken er zijn, laat hij de Tweede Kamer weten welke vervolgstappen er komen.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?