Zorg op juist moment, door juiste zorgverlener, op juiste plek

De Tweede Kamer debatteerde donderdag 21 december over kwaliteit van zorg. KBO-PCOB wil dat zorg op het juiste moment, door de juiste zorgverlener en op de juiste plek geleverd wordt. Deze informatie moet voor patiënten transparant zijn en ondersteunen bij het samen beslissen over de behandeling. De inzet van minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport is erop gericht de uitkomsten van behandeling centraal te stellen. Hij wil dat de informatie per aandoening beschikbaar komt. KBO-PCOB vroeg aandacht voor ouderen met verschillende aandoeningen tegelijkertijd en aandacht voor het belang van kwaliteit van leven.

65 procent van de ouderen boven 75 jaar kampt met drie of meer chronische aandoeningen. Een ziekte komt zelden alleen en een optimale behandeling voor de ene  ziekte kan juist een negatief effect hebben op een andere ziekte. De kwaliteit van zorgverlening wordt voor een groot gedeelte bepaald door de kwaliteit van de relatie tussen professional en patiënt. Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “De praktijk is dat ouderen te maken hebben met veel verschillende zorgverleners en er niet altijd één hoofdbehandelaar is.” Daarom pleit KBO-PCOB voor een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg, en ook voor een ouderenparagraaf bij de kwaliteitsinformatie.

Ouderen betrekken

Vooral Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks wil dat prioriteit wordt gegeven aan de oudere patiënt in het ziekenhuis. Ze wil dat ouderen hier zelf bij betrokken worden. Aukje de Vries (VVD) maakt zich zorgen om de nazorg na ziekenhuisopname. De minister erkent dat er meer onderzoek moet komen naar de kwaliteitsinformatie voor de oudere patiënt en belooft dat ouderen niet overladen zullen worden met vragenlijsten. Voor de zomer ontvangt de Kamer van de minister de uitslag van de pilot Ouderen in het ziekenhuis. Hierbij is aandacht voor ouderen met verschillende aandoeningen tegelijkertijd.

Seniorvriendelijke zorg

Tot slot vindt KBO-PCOB dat het niet alleen op niveau van patiënt en zorgverlener moet gebeuren. Niet iedereen wil meebeslissen en met keuzehulpen aan de slag. Ook in het zorgstelsel moeten (oudere) patiënten een sterke rol kunnen vervullen. Anders wordt kwaliteit van zorg alleen bepaald door zorgverleners en zorgverzekeraars. Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis van KBO-PCOB is hiervoor een mooi vehikel, vindt Manon Vanderkaa. Ouderen hebben mooie kwaliteitsaspecten opgesteld en ziekenhuizen worden langs die meetlat gelegd. Ouderen weten heel goed wat kwaliteit van zorg is.