Zilveren Pact geeft senioren de aandacht die ze verdienen

Nagenoeg 20.000 burgers, politieke partijen, maatschappelijke organisaties, omroepen en bekende Nederlanders ondertekenden in de afgelopen weken het manifest Waardig ouder worden. Vanmiddag neemt staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het manifest in ontvangst. Het manifest staat aan de basis van het Zilveren Pact, dat zich inzet voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben.

De intenties om ouder worden in deze samenleving waardig en betekenisvol te laten verlopen zijn er. Ideeën over hoe dit ten uitvoer te brengen zijn er eveneens. Er moet nu ook aandacht geschonken worden aan de daadwerkelijke uitvoering ervan, beamen onder meer seniorenorganisatie KBO-PCOB, Omroep MAX, ChristenUnie, SP, CDA, SGP, PVV, Leger des Heils, Agora en Stichting Present.

Nederland vergrijst. Het is geen probleem, het is een gegeven. Een gegeven dat we kunnen accepteren, omarmen en op een menswaardige manier organiseren. De initiatiefnemers van het Zilveren Pact hebben een samenleving voor ogen waarin ieder mens zo lang thuis kan blijven wonen als gewenst, met zorg op maat. Een samenleving waarin mantelzorgers tijd en ruimte krijgen om hun geliefden te ondersteunen. Een samenleving waarin alles op alles gezet wordt om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen. Daarvoor is iedereen verantwoordelijk: ouderen zelf, familie, vrienden, buren, gemeenschappen, zorgverleners en overheid.

In korte tijd ondertekenden duizenden Nederlanders het manifest Waardig ouder worden. En vrijwel meteen sloten veel partijen, organisaties en burgers zich aan. In plaats van kijken naar problemen moeten we ons richten op oplossingen. Na de verkiezingen van 15 maart krijgen de nieuwe Tweede Kamer en het te formeren kabinet de mogelijkheid om Nederland een nieuw aanzien te geven.

De tien voorstellen uit het manifest Waardig ouder worden zijn een handvat en een handreiking. Een van de voorstellen is een coördinerend bewindspersoon ouderen, die kan zorgen dat álle ouderen gezien en gehoord worden. Door hiervoor één bewindspersoon aan te stellen is het ouderenbeleid in Nederland niet langer versnipperd over verschillende ministeries en krijgt het de aandacht die het verdient. Onder meer Duitsland en Malta werken al op deze manier.

Een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben, is een samenleving van ons allemaal. Met het Zilveren Pact maken samenleving en politiek zich hier samen sterk voor. Kijk ook op www.waardigouderworden.nl