Zet in op vrijwilligers bij voorkomen van ouderenmishandeling

KBO-PCOB vraagt al jaren aandacht voor het voorkomen en bestrijden van ouderenmishandeling. Gelukkig is die aandacht er ook, maar helaas nog niet voldoende om het aantal  slachtoffers van ouderenmishandeling terug te brengen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.

De meldingen zijn de afgelopen jaren juist gestegen. Ruim één op de twintig thuiswonende senioren wordt slachtoffer van financiële uitbuiting, fysieke of psychologische mishandeling. Zo valt te lezen in het rapport ‘Aard en omvang ouderenmishandeling’ van Regioplan. Vaak komt ouderenmishandeling voor binnen de sfeer van familie en bekenden, maar ook in de relatie van ouderen met  hulpverleners. Financieel misbruik komt het meest voor, gevolgd door psychische mishandeling en fysieke mishandeling.

Nog niet genoeg

Er is al veel gebeurd om ouderenmishandeling tegen te gaan, zoals de Meldpunten Veilig Thuis en banken  die beter beleid voeren, maar dat is nog lang niet genoeg. Manon Vanderkaa: ‘Ouderen en vrijwilligers zelf zijn nog onvoldoende op de hoogte. De meldpunten Veilig Thuis, wijkteams en wat ouderen zelf kunnen doen, is bij veel ouderen nog onbekend.  Ook vrijwilligers weten nog onvoldoende raad met eventuele vermoedens van ouderenmishandeling. Als KBO-PCOB zetten wij in op onder meer bijeenkomsten en voorlichting, maar voor ook op de inzet van onze vrijwilligers die bij de ouderen thuiskomen. Zij kunnen als geen ander signaleren wat er achter die voordeur gebeurt. Dat geldt ook op het gebied van langer thuis wonen en eenzaamheid, die verbinding is belangrijk. Voor en door senioren, dat werkt’.

KBO-POCB wil net als minister De Jonge dat het thuis veilig moet zijn en dat huiselijk geweld gestopt moet worden. Manon Vanderkaa: ‘Wij doen echt een beroep op de minister om de vrijwilligers die bij ouderen thuis komen niet te vergeten. Juist deze betrokken vrijwilligers moeten we nog beter ondersteunen zodat zij de signalen van ouderenmishandeling nog beter kunnen herkennen en weten wat ze moeten doen. Want dan kan er al veel voorkomen worden.