Zelfstandig stemmen de norm én assistentie in stemhokje

Zelfstandig stemmen is op dit moment niet voor iedereen mogelijk. Het stemproces, de stemlokalen en de stemhokjes zijn niet voor iedereen toegankelijk en assistentie mag niet altijd mee het stemhokje in.

Mensen met bijvoorbeeld dementie of een verstandelijke beperking mogen nog geen assistentie krijgen in het stemhokje. Dat moet anders, vinden KBO-PCOB en een aantal andere organisaties. Zelfstandig stemmen zou voor iedereen de norm moeten zijn. Voor iedereen die dat (nog) niet zelfstandig kan moet assistentie in het stemhokje mogelijk zijn.

Er ligt nu een wetsvoorstel (ministerie BZK) voor een zogenoemde ‘experimentenwet’ dat assistentie bij het stemmen voor een brede groep mogelijk moet maken. Deze wet vergroot de toegankelijkheid van het verkiezingsproces en maakt hulp in het stemhokje voor een bredere groep mensen mogelijk.
Dat ondersteunt KBO-PCOB van harte. Voor de uitwerking van de wet en het toegankelijker maken van het stemproces geven wij samen met andere organisaties een aantal aandachtspunten mee.

Een van de punten is het begrijpelijker en toegankelijker maken van informatie rond het stemproces. Een ander punt is de vrije keuze voor een eigen begeleider die je vertrouwt of een daartoe getraind stembureaulid, bij het stemmen in het stemhokje.

Lees hier: de brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.Open dit document met ReadSpeaker docReader

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!