Wmo verandert in 2020

Voor gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er komend jaar een aantal dingen veranderen. De Wmo krijgt onder andere per 1 januari 2020 een abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen voor alle Wmo-voorzieningen. Wij zetten op een rijtje wat klanten van de Wmo kunnen verwachten.

Factuurtermijn

In 2019 werd er een rekening gestuurd over een periode van 28 dagen (4 weken). Deze factuur werd achteraf verstuurd. Vanaf 2020 betaalt u per maand voor de zorg die u ontvangt. Dit betekent dat u in dezelfde maand dat u zorg en voorzieningen ontvangt, daarvoor betaalt.

Eigen bijdrage

In 2019 betaalde u per 28 dagen (4 weken) maximaal €17,50 aan eigen bijdrage. Vanaf 2020 zult u per maand maximaal een eigen bijdrage van €19,00 gaan betalen aan het CAK, de uitvoeringsorganisatie die de eigen bijdrage int.

Update: Het CAK heeft aangegeven dat de overgang een vertraging oploopt. Meer informatie leest u hier.

Overgang zorgt voor extra rekeningen

Het systeem van het CAK werkt echter nog niet optimaal. Verwacht wordt dat het eerste kwartaal van 2020 nodig is voor omschakeling. De kans op stapelfacturen is aanwezig. Mocht het voor u problemen opleveren als de rekeningen opstapelen in de eerste maanden van 2020, dan kunt u kosteloos gebruikmaken van een betalingsregeling. Hiervoor kunt u nadat u de factuur ontvangt contact opnemen met het CAK.

Informatiepakket

De gemeente waarin u woont, zal de gegevens aanleveren aan het CAK; u hoeft dus niet zelf gegevens aan te leveren. Begin 2020 zult u een pakket met praktische informatie over het nieuwe abonnementstarief ontvangen. In dit pakket zal naast de informatie ook de beschikking en vastgestelde eigen bijdrage worden vermeld. Daarbij ontvangt u ook een contactformulier.

> Kijk hier voor uitleg over de Wmo in 2020 (met filmpje)

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!