Wilt u een bijdrage leveren aan een goed werkend pensioen?

KBO-PCOB heeft jarenlang gestreden voor goede medezeggenschap van gepensioneerden bij pensioenfondsen. Dit heeft ertoe geleid dat KBO-PCOB kandidaten mag voordragen voor verantwoordingsorganen en besturen van pensioenfondsen. KBO-PCOB roept gepensioneerden die belangstelling hebben voor deze functies op zich te melden.

De wijze waarop pensioenfondsen de medezeggenschap organiseren, verschilt per pensioenfonds. Kandidaten moeten voldoen aan de profielschets die opgesteld is door het fonds. Afhankelijk van het aantal kandidaten zullen er al dan niet verkiezingen plaatsvinden.

Enkele pensioenfondsen hebben KBO-PCOB al benaderd voor het voordragen van kandidaten voor het verantwoordingsorgaan dan wel het bestuur van het fonds. De komende maanden zullen meer pensioenfondsen KBO-PCOB hiervoor benaderen.

Voor het ABP is de kandidaatstelling inmiddels gesloten. Er liggen nieuwe verzoeken voor het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds PMT (metaal en techniek) en voor het bestuur van het pensioenfonds BPL (agrarische en groene sector). Voor laatstgenoemd fonds is de deadline al gesteld op 20 november a.s.

KBO-PCOB zoekt geschikte kandidaten

KBO-PCOB roept gepensioneerden die belangstelling hebben voor deze functies op zich te melden. Ook kunt u zich melden als u bent aangesloten bij een ander pensioenfonds. Het is de bedoeling dat wij op het moment dat wij door een pensioenfonds worden benaderd, geschikte kandidaten hebben. Zodra een pensioenfonds ons benadert, zullen wij contact opnemen met de kandidaten die zich voor dat pensioenfonds bij ons gemeld hebben.

Aanmelden

Ben u geïnteresseerd en wilt u een steentje bijdragen aan een goed werkend pensioenfonds? Stuur dan uw aanmelding naar mary.kaasjager@kbo-pcob.nl Wij ontvangen graag een kort cv met vermelding van het betreffende pensioenfonds en een motivatie van maximaal 50 woorden waarom u zich kandidaat stelt.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?